Plattelandsvereniging Hei, Heg & Hoogeind  Leende   

Google
WWW hei-heg-hoogeind.dse.nl

Jaarverslag 1933
Start Omhoog Inhoudsopgave Zoeken in site  

Start
Omhoog


 

 


Jaarverslag over 1933 van de stoomzuivelfabriek
        Coöperatieve
stoomzuivelfabriek ,DE EENSGEZINDHEID'Hieronder ziet u een gedeelte van het jaarverslag over 1933 van de stoomzuivelfabriek uit Leenderstrijp,
daarin staat o.a. vermeld hoeveel koeien de boeren in hun bezit hadden!

  
                voorkant jaarverslag

  bladzijde uit jaarverslag 1933

Letterlijke verwoording jaarverslag uit 1933:  >> Let op het aantal koeien<<<                      

 JAARVERSLAG

van de  Coöperatieve Stoomzuivelfabriek

                “DE EENSGEZINDHEID"

                    Leende -Strijp .

                    Boekjaar 1933.

 LEDEN.
Bij den aanvang van het boekjaar bedroeg het aantal leden 54.
Hierin kwam in den loop van het jaar geen wijziging.

AANTAL KOEIEN.
Volgens de 6e wekelijksche tellingen bedroeg het aantal koeien
respectievelijk 218, 222, 222, 222, 225, 225, 226. en 218.
Gemiddeld werden 222 koeien gehouden.
Door
-16 leden werden minder dan 3 koeien gehouden;
-door 29 leden .3-6 koeien;
-door 6 leden 7-10 koeien
-en door 3 leden meer dan 10 koeien. 

HET BESTUUR.
Het Bestuur bestaat uit 7 leden n.l. de Heeren :
Joh. Bax,voorzitter;
H. A. v. Asten. secretaris;
W. v. d. Palen;
P. J. Schoone ;
Jac. Verduijn;
L. v. Dijk en
W. van Bree, leden.

Aan de beurt van aftreden zijn dit jaar volgens rooster de
heeren H. A. v. Asten, Leon. v. Dijk en W. van Bree.

 PERSONEEL.
Het personeel bestaat uit 3 personen; n.l. Directeur en 2 werklieden,
waarvan I voor halve dagen en 1 voor een volle en vijf halve dagen per week.

 INSPECTIE EN Controle.
Alle boeken en bescheiden werden op 10 Augustus 1933 onderzocht
en met elkaar vergeleken door den Inspecteur van den
Zuid-Ned. Zuivelbond, die tot zijn genoegen heeft geconstateerd
dat alle posten in overeenstemming waren met de werkelijkheid.

Einde jaarverslag


 

Bronvermelding

     -Jaarverslag uit 1933: familie Schoone, Paaldijk Leende
   


naar beginpagina "stoomzuivelfabriek'    
naar hoofpagina van de website


einde