Plattelandsvereniging Hei, Heg & Hoogeind  Leende   

Google
WWW hei-heg-hoogeind.dse.nl

Onderduikers WO2
Start Omhoog Inhoudsopgave Zoeken in site  

Start
Omhoog


 

 


Historie gebied
Leenderstrijpse onderduikers in de ondoordringbare bossen en verzetsmensen

Het verhaal van Leenderstrijpse onderduikers in de ondoordringbare bossen van Leenderstrijp tijdens de Tweede Wereldoorlog
en van
opgepakte Duitse parachutisten door o.a. Lindse verzetsmensen.


   


             
Wie kan meer vertellen over onderstaande foto's?  Geef het door aan ons: 
Mail-onderduikers wo2 leenderstrijp

 Inleiding 


Een groepje van 4 personen had in de oorlogstijd een onderduikplek in Leenderstrijp om uitzetting naar Duitsland te voorkomen.
De vaste bewoners van deze schuilhut waren; Jan Schoone, Pietje Bos en Wim van Asten  uit Leenderstrijp
en Jan Rijnders uit Eindhoven, die ondergedoken zat bij Frans Engelen.
Verder staan er op de foto’s: Theodoor Cardinaal,
Jozef (Kupke) Joppen, Friedus van Asten uit Leenderstrijp
en een onderduiker
die verscholen zat bij Naorus van Dijk, dit is warschijnlijk een neef van Jan Rijnders: Sjaak van Dijk uit Valkenswaard).
Deze mannen kwamen het vaste clubje regelmatig gezelschap houden.

  Wim van Asten en Friedus van Asten woonden toen op Strijperstraat 32
  Jan Schoone woonde toen op Strijperstraat 21
  Theodoor Cardinaal woonde toen op Strijperstraat 65
  Pietje Bos woonde toen op Strijperstraat 28
  Jozef (Kupke) Joppen  woonde toen op Zaalstraat  5
  Jan Rijnders uit Eindhoven, zoon van een slager en na de oorlog getrouwd met een Baudoin uit Leende.
  Jan zat ondergedoken bij Frans Engelen die woonde op
Strijperstraat 25

  De onbekende onderduiker (Sjaak van Dijk uit Valkenswaard?) zat verscholen bij Naorus van Dijk die woonde op Strijperstraat 38

De onderduikers waren genoodzaakt om, als het hun te heet onder de voeten werd, op een andere locatie een schuilhut te bouwen.
Naar een plek in de natte en ondoordringbare gebieden van Leenderstrijp die nog moeilijker bereikbaar was voor de vijand. 
Dit hebben ze 3 keer moeten doen, tot het toch nog mis ging.!
De eerste onderduikhut stond in de “Bosputjes”, nummer 1 op de kaart,
de tweede in de “Riesten”: nummer 2 op de kaart,
en de laatste in de “Berken”: nummer 3 op de kaart. Dit was een oud kippenhok dat ze daar naar toe gebracht hadden.
Het zijn niet de exacte locaties omdat de situatie na de ruilverkaveling drastisch is gewijzigd.


 

Deze laatste hut in de berken (3) is door de Duitsers,  's morgens in alle vroegte zonder waarschuwing in brand geschoten.
De hut was verraden door enkele Duits gezinde inwoners.
De onderduikers waren toevallig die nacht niet aanwezig, maar waren thuis verstopt op de hooizolder (schelft) gebleven omdat het op de boerderijen oogsttijd was. Zo konden ze meteen in alle vroegte aan het werk op de boerderij. Peerke Verduijn (de bijenman)  die in de hei de koeien aan het melken was, zag de Duitsers en de verklikkers naar de hut gaan, Deze begonnen zonder waarschuwing direct vanaf het zandpad te schieten.
Omdat de ingang van de schuilhut aan de voorkant lag, zou het drama niet te overzien zijn geweest als de onderduikers nog aanwezig waren.


Piet Willems schrijft in zijn boek:
Leende in en rond de Tweede Wereldoorlog.

Onderduikers

Naarmate de bezetting vorderde draaiden de Duitsers de duimschroeven vaster aan. Ze verplichtten jonge mannen voor de bezetter te werken, hetzij in Nederland of Duitsland. De keuze was aan de overwinnaar. Wie niet wilde, probeerde door onder te duiken aan de Arbeitseinsatz te ontkomen. Dat onderduiken hield vooral in dat men meestal niet thuis sliep, maar zo nodig zelfs in het veld. Door middel van drijfjachten, razzia's genoemd, trachtten overvalcommando's van de Duitse Sicherheitsdienst (SD) de onderduikers overdag toch nog bij verrassing op te pakken. Een bekende onderduikplek in Leende waren de Dolinger Putten, een gebiedje met baggerskuilen tussen de Paaldijk en de Riesten. Vooral voor de jonge kerels uit Leenderstrijp en daar bij familie of kennissen ondergedoken stadsjongens vormde dat een nabij en gunstig toevluchtsoord. Een buitenstaander kende in dit schier ondoordringbare gebied met diverse uitwegen nauwelijks de weg en het thuisfront kon niet al te omslachtig voor proviand zorgen. Er zat vrijwel constant een vast groepje: Wim van Asten, Piet Bos en Jan Schoone uit Leenderstrijp, en Jan Rijnders uit Valkenswaard. Af en toe kwamen de Strijpenaren Theo Cardinaal, Jozef Joppen en Friedus van Asten hen gezelschap houden, Op het laatst van de bezetting is de schuilplaats, op aanwijzingen van een of meer Duitsgezinde Leendenaren, in brand geschoten. Vanwege de oogst waren de onderduikers er toen toevallig niet.
 

 foto 1 

 

v.l.n.r.:   Wim van Asten, Jozef (Kupke) Joppen, Pietje Bos, Jan Schoone, Jan Rijnders.
 

 foto 2  

 

v.l.n.r.:   voorste rij; Jozef Joppen, Pietje Bos, Wim v Asten
 achterste rij: v.l.n.r.:  Fried v Asten,
Theodoor Cardinaal, waarschijnlijk Sjaak van Dijk uit Valkenswaard , onbekende,Jan Schoone, Jan Rijnders.
 

 foto 3zittend v.l.n.r.:  Jozef Joppen, Pietje Bos, Jan Rijnders
uit Valkenswaard, , Wim v Asten, Jan Schoone
     achterste rij: v.l.n.r.:
Sjaak van Dijk uit Valkenswaard,  Friedus v Asten,
Theodoor Cardinaal
 
 Foto 4 Opgepakte Duitse parachutisten   Leende
E
1945   Opgepakte Duitse parachutisten   Leendev.l.n.r.:  Joep van Ampting? (met pistool),  man op fiets links ; Friedus v Asten uit Leenderstrijp
 2 Duitsers, (
Fallschirmjagers)
man rechts naast Duitsers: Eddy Verkaik uit Eindhoven, man rechts op fiets is onbekend       
3 jongetjes:  onbekend, onbekend, Jo Versteijnen

Locatie:  Dorpstraat Leende bij de Kerk t.o.v. Kerkstraat,
(waar het café/hotel huis met veranda staat ligt nu de Kerkstraat)
 

Piet Willems schrijft in zijn boek: Leende in en rond de Tweede Wereldoorlog.
over deze foto:
toont vlak bij de kerk van Leende het opbrengen van twee Duitsers (parachutisten?) door KP- of PAN-leden.
Een van de verzetsmensen op de foto was Friedus van Asten uit Leenderstrijp, op een fiets met een ander rijwiel aan de hand. In de man links met de revolver in de rechterhand meent Joep van Ampting zich zelf te herkennen. Het jongetje helemaal rechts zou Jo Versteijnen zijn.

Blauwe Jagers
Cor Bos uit Leenderstrijp was ondercommandant van de PAN in Leende. Wapens hadden ze nog niet, zegt hij. Hoeveel mannen er in Leende bij de PAN waren, kan Bos zich niet meer herinneren. Hij weet nog wel enkele namen: de Van Amptings en jongens van 'Jan den Bels' (Jan Verhoeven). Na de bevrijding verschenen de PAN-mannen in de openbaarheid, met blauwe overall en oranje mouwband waar PAN op stond. Ze werden toen ook wel de brigade blauwe jagers genoemd. Wellicht omdat ze op jacht gingen naar foute Nederlanders. Ook in Leende hebben ze er enkelen opgebracht. Die werden vastgezet in een sigarenfabriekje (van Willem Cardinaal) aan de Valkenswaardseweg. Van Ampting sr hield, volgens zijn zoon Joep, zitting in het nog niet door brand getroffen raadhuis. Heel lang heeft de PAN niet bestaan. Ze is na de bevrijding opgegaan in de Binnenlandse Strijdkrachten (BS), opgericht op 5 september '44. Het opperbevel over de BS werd gevoerd door prins Bernhard. Joep van Ampting heeft zich ook bij de BS aangesloten. Op 25 juli '45 is hij oorlogsvrijwilliger geworden bij het Gezagsbataljon IndiN. De mannen konden zich ook aansluiten bij het geallieerde leger. Enkelen hebben dat gedaan.


Erwin Loos uit Valkenswaard is momenteel bezig met het opzetten van een website over de bevrijding van Valkenswaard.
Hij schrijft over de
foto met de 2 Duitse parachutisten: "Dit is Britse persfoto naar mijn weten en is gemaakt rond 18 september 1944 in Leende op het de T splitsing komend van Valkenswaard en de Scheuter. De parachutisten zijn hoogstwaarschijnlijk van Kampfgruppe Walther die op 17 september in Valkenswaard op de Luikerweg hebben gevochten. Een gedeelte van deze eenheid is toen op Leende teruggetrokken. De eerste man aan de rechterzijde van de Fallschirmjager is Eddy Verkaik uit Eindhoven".


 naar het begin


einde