Plattelandsvereniging Hei, Heg & Hoogeind  Leende   

Google
WWW hei-heg-hoogeind.dse.nl

Dialect
Start Omhoog Inhoudsopgave Zoeken in site  

Start
Omhoog


 

 


Dialect uit Leende en Leenderstrijp, Noord-Brabant Nederland  (en kinderenspelen uit vroeger tijd)

                            "Hoe zedde gij da in Lind en Streep"


Deze pagina is nog in opbouw!
Om deze "databank van Lindse woorden" zo compleet mogelijk te maken kunt u mij helpen.
Opbouwende kritiek en/of aanvullingen zijn altijd welkom,
stuur daarvoor een mailtje naar de webbeheerder
webbeheerder


 

 


A

altièd                                        altijd

achterèind                                billen

aks                                            bijl

an de spel                                diaree

angelög                                     grond aan huis

unne aörigge                             raar persoon

astrnat                                       brutaal


B

balkeneren                                de zaak op stelten zetten

bag                                            big (jong varken)

bazzeroen                                 boezeroen

begèngkenis                              een hele toestand

bèujm                                        bomen

besniete                                    ontgelden

besteujte                                    prijzen

biejmeuske                                mezen

blök                                           houten klompen

blauw muske                              heggenmus

blewmuske                                 heggemus

boèkend                                     boekweit

böks                                           broek

ze het de böks aön                      ze is de baas

n bömke katten                           linds bridgen

bremspelder                               grauwe klauwier


D

da witte                                      dat weet je

dèujske                                      sloom meisje

dikstentied                                 meestal

domphorre  (roesdomp)             roerdomp

doodsroeper                              groenling

drèujf                                        onnozele vrouw

driederande                               drie verschillende

driès                                          gras achter de plaats

dun dièie                                    hij daar

durrè ….                                     haar …

dutzèlke                             simpel meisje


E

èèjzel                                         vervelend meisje

èfkus                                          eventjes

eijge is gin vodje                        het hemd is nader dan de rok

eijge wies                                   eigenwijs

erpel                                          aardappel

erd-schalle                                  paardenbloemen                              


F

fellik                                          feitelijk

flodderbonen                             tuinbonen

fluitjeshout                                vogelkers

Foekepot                                   Is een bus bespannen met een varkensblaas met hieraan een stokje die door de Leendse kinderen werd
                                                gebruikt als een begeleidingsinstrument bij het zingen van het Vastenavond lied  langs de deur.


G

de gaait um                                daar heeft ie plezier in

gèlog                                          erf

gemmèlek                                  dikwijls

gerizzup                                    gereedschap

gètis                                          geplaag

geschééjte                                 poepje gedaan

gewarrig                                    pittig

gif                                              gaaf

grièsel                                        hark`

t groot                                       notabelen

gröts                                          trots

gruujnvoer                                 stoppelknollen

gullie                                          jullie


H

haaiknuiter                                kneu

haos                                          haas

Hamer schaar of mes                 Spel van vroeger op lagere school.  Een 4 tal kinderen vormde voorover gebogen een soort rups, waarvan de eerste
voorover tegen 'n muur stond en de rest er op aansloot. Het volgend 4 tal moest op de ruggen springen,
waarvan de eerste natuurlijk een enorme aanloop moest nemen om zover mogelijk te kunnen komen.
Eenmaal op de rug beland mocht er natuurlijk niet verder gekropen worden, ook de voeten mochten niet aan de grond komen anders was je af. De laatste springer had het moeilijk eenmaal op de rug stak hij een hand
omhoog en vormde met zijn vuist een hamer of met z'n vingers een schaar of mes.
Hij riep dan HAMER SCHAAR OF MES. De laatste van de gebogen rups moest raden wat hij met zijn hand uitbeeldde.
Vaak kon je aan de schaduw van zijn hand op de grond zien wat hij uitbeeldde.
Als het geraden werd dan werd de rups gewisseld, zo niet dan werd er opnieuw  gesprongen.

harretar                                    haagbeuk

heffelke                                     handjevol

heijg wief                                  ongehuwde moeder

heremest                                   heermoes

hèujp                                         2 hopen

t hog in hebben                          verwaand zijn

hondshout (peggenhout)            vuilboom

huipke                                        steenuil

hund                                          honden

huppungel                                  matras van kaf


I

iezer                                          ijzer (staal)

ik ben mèr unnen haalve             gevoel na de bruiloft

we zallè nur Inne vatte               een biertje drinken


J

jonkvöllek                                 ongetrouwde dorpsgenoten


K

kant kère                                   weerstand bieden

Kannalie                                    boze/slechte vrouw

kaojkes                                      kaantjes

katvis  (hondskwab)                   Amerikaanse dwergmeerval

kauw                                         koud

kattekers                                   sleedoorn

kat uulke                                   steenuil

kèllefke                                      kalfje

kèrwel                                       ruzie

kirzen                                        kersen

kiero-kiero                                vliegend wild bij de drijfjacht

klot                                           turf

knijes                                       knieën

knèujk                                      botten

knèènt                                       konijnen 

knien                                        konijn 

ko'lduef                                     houtduif  

kransuil                                     kerkuil                                                      

krek                                          precies

kroezele                                    kruisbessen                      


L

lamperègers                               grote lisdodde

lerze                                          laarzen

lapbonen                                    fladderbonen

leujpese                                     oppervlakte maat

lief meiskè                                 een lief / aardig meisje

lillukke                                       een lelijke

Lind                                           Leende

lievermennekes                         duizendschonen    

louwkes                                     kleine hondsvisjes                                         


M

mannen                                      witte ganzevoet

meej unnen dikke stèrt zitte       kwaad zijn

ge moet nie mekkère                 niet zeuren jij

melle                                          merel

mer'klof                                     gaai

mienèkes maoken                       aanstellerig doen

mikke                                         richten

mister                                         leraar

unnè mik                                    witbrood

mier                                           vogelmuur

moer                                          ijzerhoudend water

morhaen                                    (Vlaamse) gaai

mullèk                                        karnemelk


N

nieptang                                    nijptang

net nie nee(j)                             ontkenning

neejdzekske                               vervelend iemand

nèèjgeneuger                             meervoudige steenpuist

neujteluk                                    vervelend lastig

neutelikke                                  kribbig persoon

nojigheid                                    kwaadheid

nozzik                                        omslagdoek

nujke                                         naadje

mulder                                       meikever

mutsertméét                              takkenbos


O

onbesnut                                    geen gezicht / lomp / erg , 
                                                     onbesnut gedrag: lomp gedrag, 
                                                     onbesnut hard rijden: erg hard en roekeloos rijden
                                                     onbesnut lekker:  erg lekker
Op de "massikoop"                
   
De kinderen sprongen in het speelkwartier bij elkaar op de rug en vormde zodoende een span.
                                                Elke span probeerde elkaar weer van de rug af te trekken. Het span dat overbleef was de winnaar

Osseboek                                    vrijgezellen boven 30 jaar


P

paejke                                         paadje

pardoe-pardoe                            lopend wild bij de drijfjacht

passe                                           pasen

peijne                                          kweekgras

piepke                                         pijp

pier                                             regenworm

pispotjes                                     haagwinde

pitse                                           eten met lange tanden

n peep buurten                            tijdje in gesprek zijn

peijt                                            slappe koffie

petazzie                                      stampot

pezerik                                       ding om de zaag in te vetten

pielèke 1                                     kuikentje

pieleke 2                                     plassertje

piellekusnaks                               bloot

pilske                                          biertje

n plankere zondag                       doordeweekse zondag

pliesie                                         politie

puttje  stampen                          pot  / blik stampen (kinderspel)

pölleke                                        paaltje

potkaaren                                   primitief bezig zijn

prösse                                         een varken kort maken (slachten)


R

rauazzie                                     wildernis

ritsie (jezuskruid)                        perzikkruid

romme                                        melk

romkaar                                      melkwagen


S

sakkertjue                                  vloeken

schelft                                        hooizolder

schoefel                                      schoffel

schollek                                      schort

schom                                        windhalm

de schut                                    het gilde

sgreever                                     geelgors

sgon volk                                    mooi volk

unne Sgonnè mens                      Een mooie man

sippe dèèske                               verlegen meisje                                                                                  

slaeger                                       trommelstok

smiespèlen                                  zachtjes praten

smèrreges                                  ‘s morgens

snaauwbakkes                            mopperkont

snèp                                           vrouw die altijd praat

stândebins                                  staandebeens                                      

stiefelde                                     stapte

strant                                         brutaal

streep                                         Leenderstrijp

streujf                                        pannenkoek

stront wie hittoe geschééjte       wat ben je toch verwaant

stubbe                                        stoffen

surpel                                        schapenzuring


T

táás tasse                                   stapel kopjes

tándpienezaod                            blizenkruid

tèms                                           vergiet

tès                                              zak

tièd                                             tijd

tièrsen                                        pesten

n vuul tes                                    vies vrouwtje

tödje                                          lapje

toddenhoop                                bed

toemesketje                               najaarskat

töffel                                          tafel         


U

umtrekke                                    omkleden

unnè                                           een


V

vaören                                        besturen

van te vurre                                eerst

vastend                                       inhoudsmaat

vast vatte                                   vast pakken

vèrukku                                      varken

vèrukkusblaor                             ridderzuring

verèkkus                                     erg, veel

veurste vieleke                            onderdeel vd voorbout

vreed                                          blij

hij is zo vreed as bles                  hij is erg blij

vrelleke                                      slotje

vulluèk                                       vieze man

vurkèt                                        vork

vuul                                            vuil       


W

wâ ge in oewe kop hèt, dè hedde nog nie in öew kont     eigenwijs zijn

wa hedde                                   wat moet je

weejgeschèèt                             puistje op het ooglid

wèèjgske                                   wegje

wie hittoè                                   wie heeft u                                         

wienèij                                       ei zonder schaal

wiènij                                         watje

wir                                             weer

wirgaöj                                      evenbeeld

witpenske                                   huiszwaluw

wringèzel                                   dwarsligger


Y

ijsgras                                        hanepoot


Z

ze möaken minne zeijk nie, laauw     ze maken met mij de kachel niet aan

zeijk                                          urine

zèssie                                         zeis

zèverzak                                    veelprater

zikker                                        zeker

zift                                             zeef

zök                                             sokken

zog                                            zeug (vrouwelijk varken)

zoer                                          zuur

zurruge                                       zorgen


Bronvermelding:            - eerder gepubliceerde teksten van Jan de Waal
- boek: "Lind de is de sgonste plats",(1974) van Willem Iven en Teo v Gerwen

- inwoners van Leende en Leenderstrijp
- webbeheerder (Erik v Asten)naar het begin