Plattelandsvereniging Hei, Heg & Hoogeind  Leende   

Google
WWW hei-heg-hoogeind.dse.nl

Werk in Sep
Start Omhoog Inhoudsopgave Zoeken in site  

Start
Omhoog


 

 

Geadviseerde werkzaamheden in September 1953


Vernietig ook de nog aanwezige Coloradokevers grondig.

Denk aan de schade voor het volgend jaar.

Bestrijding koolzaadaardvloo, door herhaald bespuiten met een DDT - of HCH bevattend middel.

In de tweede helft van de maand snijrogge zaaien.

Niet-vlinderbloemige groenvoedergewassen stikstof' geven.

Zaaiklaar maken van de grond voor de wintergewassen.

Zaaizaad en pootaardappelen ontsmetten, ontsmet zaaizaad spoedig uitzaaien.

Door greppelen, enz. de landen tijdig voor de winter een goede ontwatering bezorgen.

Kalk of schuimaarde voor de zure en stugge kleigronden gebruiken.

Stalmest of groenbemesting voor rogge onderploegen.

Poterbewaarplaats in orde maken; uitroken met nicotine of blauwzuurgaspreparaten (voorzichtig!).

Appel en peer bespuiten met %, %-'f., % Cal. pap of een  ander schurftwerend middel.

Peer omstreeks half September bespuiten met DDT tegen perebloesemkever, radiowaarschuwing.

Uiterlijk begin September wegsnoeien en verbranden van takken van fruitbomen,

die door de loodglanszwam zijn aangetast.

 

Geduld mijn ziel en geduld:

Uw nieuwe oogst kiemt nog niet. . . .

de korrel slaapt in het verborgne gebied.

Zooals de nieuwe tarwe

die de hongrende menschheid mart,

bloeiende geluksgave,

nog slaapt in het wereldhart.

Geduld mijn ziel en vertrouwen:

wat de diepe schoot lang bewaart

zal zijn glanzende kracht ontvouwen

als 1lút licht verjaart....

H. Roland Holst


 

 


   naar het begin


einde