Plattelandsvereniging Hei, Heg & Hoogeind  Leende   

Google
WWW hei-heg-hoogeind.dse.nl

Werk in Okt
Start Omhoog Inhoudsopgave Zoeken in site  

Start
Omhoog


 

 

Geadviseerde werkzaamheden in Oktober 1953


 

Inkuilen; aardappels stomen en inkuilen voor veevoer.

Zaaiklaar maken van de grond voor de wintergewassen en zaaien.

Zaaizaad ontsmetten; ontsmet zaad spoedig uitzaaien.

Aardappels doelmatig opkuilen (vooral niet te warm).

Bij ongunstige weersgesteldheid het vee tijdig opstallen.

Voor het opstallen de gezondheid van het vee controleren. V

erdachten apart stallen.

Wintervoer nagaan en uitrekenen wat het beste ter aanvulling kan worden bijgekocht.

Voor het melkvee groepsgewijs naar de mate der productie de voederrantsoenen berekenen

of inlichtingen vragen bij de Rijksveeteeltconsulent of bij het provinciaal veevoederbureau.

Kalizout 40 % of 50 % voor aardappelen op klei- en veenkoloniale grond reeds nu uitstrooien.

Kalk en schuimaarde op zure en stugge kleigrond.

Grondmonsters nemen van de voor bieten bestemde percelen voor onderzoek op bietencystenaaltjes.

Zorg voor een geleidelijke overgang van weide naar stalvoedering,

hetzij door op stal groenvoeder bij te geven,

hetzij door de dieren alleen des nachts op te stallen.

Onderzoek van ruwvoeder op voederwaarde (droge stof en eiwit) dient tijdig te geschieden.

Appel, peer, pruim en kers lijmbanden omleggen.

Appel, peer, pruim en kers verdroogde vruchten verwijderen en verbranden.

 


 

Wie is het die de zwarte voren

In golvend goud verand'ren doet,

Wie mesten en wie maaien 't koren

Wie is het die de wereld voedt -

Dat zijn de paa1'den en de ploegers,

Dat zijn de zweeters en de zwoegers,

Dat zijn de zaaiers van het zaad

Dat is de dood!

 

            Uit "De Daad"      C. S. Adema van Scheltema   naar het begin


einde