Plattelandsvereniging Hei, Heg & Hoogeind  Leende   

Google
WWW hei-heg-hoogeind.dse.nl

Werk in Nov
Start Omhoog Inhoudsopgave Zoeken in site  

Start
Omhoog


 

 

Geadviseerde werkzaamheden in November 1953


Graslanden met slakkenmeel en kalizout
 

(dit laatste op lichte gronden echter niet eerder dan Februari) bemesten.

Op zware grond en dalgrond nu reeds kalizout 40 % of 50 % voor aardappels uitstrooien.

Grondmonsters nemen en opsturen voor onderzoek op bietencystenaaltjes (zie October).

Aardappels, bieten en koolrapen op doelmatige wijze in de winterbewaarplaatsen brengen

(vooral niet te warm).

Stoppelknollen inkuilen.

Pootbieten rooien en met loof en aanklevende grond in smalle kuilen bergen,

waarin de temp. laag moet blijven.

Knollen voor zaadwinning in de tweede helft van deze maand uitpoten en daarna afdekken

met een laag ruige mest. Slechte weilanden en versleten kunstweiden nu scheuren.

Op zware grond beginnen met het diepploegen voor  zomergewassen.

Zorg voor een geleidelijke overgang van weide naar stalvoedering,

 

hetzij door op stal groenvoeder bij te voeren,

 

hetzij door de dieren eerst alleen des nachts op te staUen.

 

 

Greppels open maken of nieuwe greppels maken bij grasland.

 

Zorg ook voor een goede waterafvoer van het bouwland, controleer de drainage op haar werking.

 

Korenbloemen bestrijden in vroeggezaaide rogge met d.n.c. 'U. %.

 


 
Wanneer
 

Wanneer ik sterven zal, weet God,

En hoe ik sterven zal, weet Hij

Dit is voor Hem. En slechts 't gebod

Dat ik zal leven, is voor mij.

Die mij eertijds geschapen heeft

En veilig in het leven bracht,

Zal mij, heb ik mijn dag doorleefd,

Ook wel geleiden door den nacht.

"Gods Gebouw"

                P. van Renssen

    naar het begin


einde