Plattelandsvereniging Hei, Heg & Hoogeind  Leende   

Google
WWW hei-heg-hoogeind.dse.nl

Werk in Mei
Start Omhoog Inhoudsopgave Zoeken in site  

Start
Omhoog


 

 

Geadviseerde werkzaamheden in MEI 1953

 


Bij optredend magnesiumgebrek (vlekkerig gewas) tijdig magnesiumsulfaat strooien.

Let op het voorkomen van glans- en snuitkever in kool­zaad en mosterd. Afzoeken en vernietigen van Coloradokevers op het jonge

aardappelgewas.

In het N. v. het land begin v. deze maand maïs zaaien. Vroeg maaien is voordelig; het gras kan zo nodig worden ingekuild.

Bij veel hooiland enkele stukken voorweiden voor werkverdeling; deze stukken na het voorweiden met stikstof bemesten.

Nagaan of de klauwen der koeien v66r de weidegang behandeld moeten worden.

Zorg voor E'en geleidelijke overgang van stalvoedering naar weidegang, hetzij door de dieren des nachts op te stallen,

hetzij door toediening van groenvoer op sta!. Mestplakken spreiden, bossen en onkruid maaien.

Zaadonkruiden bestrijden in zomergranen met 250-300 kg kalkstikstof per ha of met  1.5% d.n.c.; distels en russen bestrijden met groeistoffen.

Begin tijdig met het opzuiveren van voor pootgoed bestemde percelen, zieke planten geheel uit het veld verwijderen.

Oogstwerktuigen nazien en zo nodig laten herstellen.

Voor mislukte gewassen op lichte grond kan men eind van deze maand nog dederzaad zaaien.

Runderhorzelbestrijding. Appel en peer direct na de bloei met 0,1 % nicotine, 666 (HCH), of Derris (1 : 7500) tegen appel- resp. pereyaagwesp

 bespuiten; radiowaarschuwing. Daarna met 1 % Cal. pap bespuiten.

 Kruisbes bespuiten met 1.5 % alcalische Bourgondische pap.

Framboos kort voor de bloei en tien dagen na het begin der bloei, bestuiven ofbespuiten met DDT tegen frambozenkever.

 

 

Hebt ge dit nog niet verstaan:

 

Nimmer komt het er op aan

 

Wat men doet, maar hoe men 't doet.

 

Laat de keuze van uw werk

 

Aan de goden en beperk

 

U tot doen, en doe het goed.

Rijmspreuk                                              Albert Verwey

 


   naar het begin


einde