Plattelandsvereniging Hei, Heg & Hoogeind  Leende   

Google
WWW hei-heg-hoogeind.dse.nl

Werk in Aug
Start Omhoog Inhoudsopgave Zoeken in site  

Start
Omhoog


 

 

Geadviseerde werkzaamheden in Augustus 1953


Coloradokever en rooien v. aard. (zie Juli).

Tijdig pootgoed aanschaffen.

Stoppel direct na het oogsten omploegen.

Denk om groenbemesting en groenvoederteelt.

Vroeg zaaien, liever in Juli dan in Augustus, als de grond vochtig is of regen is te verwachten.

Zwaar rollen voor het zaaien als de grond droog en los is.

Grasland aanleggen (anders volgend voorjaar).

Begin van de maand lucerne zaaien in een vroege, goed

 bewerkte en bemeste stoppel.

  Op zand- en veengronden kalkmergel zaaien en met de

      stoppelbewerking doorwerken.

 Overigens kan kalkmergel het gehele jaar door aangewend worden.

Denk in deze en in volgende maanden aan het draineren.

Distels in weiland bestrijden met groeistoffen.

Korte stalmest bij vochtig weer op grasland uitstrooien.

 

Benodigdheden voor het inkuilen (zuur e.d.) bestellen. Koolzaad zaaien, in het Noorden des lands wat vroeger

      dan in het Zuiden.

Appel en peer bespuiten met %. %-',2 % Cal. pap of een

      ander schurftwerend middel.

Rode en witte bessen bespuiten met 1 % Bord. pap (',2 %

      Koperoxychloride 50 %) direct na de pluk. .


Vriendelijke ogen Hebben groot vermorgen:

Als ik aan hen denk

Schijnt mij hun groeten

Bij elk ontmoeten

Een klcin geschenk.

 

Vriendelijke ogen Hebben groot ven-mogen:

Zij tonen klaar

Wat in 't hart verborgen

Nog vrij van zorgen,

Goed is en waar.

                                Albert Verwey   naar het begin


einde