Plattelandsvereniging Hei, Heg & Hoogeind  Leende   

Google
WWW hei-heg-hoogeind.dse.nl

Natuur
Start Omhoog Inhoudsopgave Zoeken in site  

Start
Omhoog
Dieren met prooi
Everzwijn
Gagel
Haas
Hazelworm
Hommel_Hoornaar
Kardinaalsmuts
Kerkuil
Konijn
Kwel en ijzeroer
Macro_foto's
Meikever
Mieren
Mol
Naaktslak
Ree
Dubbele Regenboog
Pad_en_Kikker
Paddestoel
Patrijs
Sneeuwklokje
Spinnen
Spokenboom
Steenuil
Torenvalk
Vos
Vuggelkus
Walnoot
Zonnedauw
Flora - Fauna
Flora_Fauna_2
Flora_Fauna_3
Flora_Fauna_deel_4
Flora_Fauna_deel_5
Flora_Fauna_deel_6
Flora_Fauna_deel_7


 

 

Fotoalbum:  Natuur in het gebied
Strijperheg, ochtendzon

Index fotoalbum: Het gebied      
Hommel en Hoornaar  De  Hommel en Hoornaar
Meikever of Mulder  De  Meikever
Notenboom  De walnoot en notenboom
Dieren met prooi  Dieren met prooi: specht, roodborst, roodborsttapuit, zonnedauw
Haas  De haas
Hazelworm  De hazelworm
Kwel en ijzeroer  video van kwel, kwelwater en ijzeroer
Wilde konijn  Omschrijving van het wilde konijn
Everzwijn  video en omschrijving van wilde zwijnen in Leenderstrijp
Sneeuwklok  De voorjaarsbode het sneeuwklokje
Ree  video omschrijving van de Ree en het Edelhert
Vos  video  en foto's van de volwassen vos en jonge vosjes
Mieren  video mieren eten kadaver, Mieren onder een Sem microscoop
Mol  foto's van de mol
Spinnen  Enkele spinnen die in ons gebied voorkomen
Gagelstruik  Gagelstruiken
Kardinaalsmuts  Kardinaalsmuts en de bonenluis
Kerkuil  Kerkuil in heeze-Leende
Naaktslak  Parende naaktslakken
Pad en Kikker  Padden en kikkers (deze pagina is nog in voorbereiding)
Paddenstoel  Paddestoelen, schimmels en zwammen en mossen in ons gebied:
 
deel 1   deel 2    deel 3   deel 4   deel 5   deel 6   deel 7   deel 8     deel 9   deel 10   deel 11
   Koppeltje patrijzen in Leenderstrijp.
Zonnedauw  Vleesetende planten in het gebied.
De Spokenboom  Een gekandelaberde lindeboom in Leenderstrijp.
Steenuil  (katuil)  Steenuilen (Heeze-Leende)
Torenvalk  Nestje torenvalken (Leende / Leenderstrijp)
Macro  deel 1 Luchtbel in ijs, Klaproos, een met de omgeving, levend barende hagedis, libellen,
          i
carusblauwtje,Koninginnenpage, pad
 deel 2 Klokjesgentiaan, krekel, kruipbrem
 deel 3
 Koninginnenpage (video) , Zuringspanner, Parende Phegeavlinders
 deel 4 Ochtenddauw in een spinnenweb, rups Wapendrager, Heidelibellen, Waterlelie met groene kikker,
            Zwarte Toorts, vlinder Lieveling, Mestkever

 deel 5  Kamille, wilde Cichorei, Haagwinde (pispotje), Goudsbloem,Teek, St. Jansvlinder, Hommel,
           Wortelboktor, Veenpluis, Plakker rups
 deel 6 Levendbarende hagedis, insecten, bloemen
Vuggelkus vogels in ons gebied:
 
deel 1 roodborst,  roodborst juveniel, staartmees, merel, koolmees
 deel 2  pimpelmees, grote bonte specht (man),  vink (man, vrouw) , kruisbek (man, vrouw)
 
deel 3  huismus, zanglijster, merel, roodborst, koolmees, houtduif, heggenmus
 
deel 4  grote bonte specht, koolmees, pimpelmees, staartmees, steenuil
 
deel 5 
keep, knobbelzwaan, roodborsttapuit, huismus
 deel 6  keep, vink, roodborst, koolmees, specht
 deel 7  mus en pimpelmees, patrijs, geelgors, torenvalk. video specht en Winterkoning
 deel 8  pimpelmees roept om mama met succes,  meerkoet met jong, Turkse tortel, houtduif
 
deel 9  huiszwaluw, dutje doen, raaf, kievitseieren
 deel 10 boomkruiper, roodborst, staartmees, merel, zanglijster, Turkse tortel
 deel 11 kramsvogel (met video), blauwe reiger, steenuil, heggenmus, boomkruiper
 deel 12 groenling, goudvink, boomklever, kauw, grote zilverreiger, staartmees, pimpelmees,
            merel, specht met geluidsdemper
 deel 13 drukke tijden, spreeuw, winterkoning, tjiftjaf, kwikstaart, groenling, torenvalk,
             steenuil, knobbelzwaan
 deel 14 raaf, kraai, heggenmus,  geelgors, huismus, boomkruiper, fitis, vink, grote bonte specht
 deel 15 koppel patrijzen, kievit met jongen , jonge steenuil, fuut met jong
 deel 16 nachtzwaluw, roodborsttapuit, zwarte roodstaart, winterkoning, ekster, boomkruiper,
            spreeuwen, kievit

 deel 17 Raaf, nachtzwaluw, geelgors, grote bonte specht, buizerd, boos kijkende huismus,
             winterkoning met jongen, wilde eend met jongen, roodborsttapuit.

 deel 18 Jonge nachtzwaluwen, grasmus, kwikstaart (juveniel), bruine kiekendief, kauw,
             knobbelzwaan, kievit, tapuit,
 blauw muske, kneu, winterkoning,
            
jonge meerkoet, fuut met jong,
steenuil
 deel 19 Klapekster, grote zilverreiger, zwarte kraai, patrijs, rietgors, fuut, groenling, steenuil, vink
 deel 20 Appelvink, kramsvogel, video grote zilverreiger, groenling, spreeuw,

             geelgors, roodborst, witte buizerd

 deel 21  Holenduif, kleine bonte specht, boomklever, keep, kuifmees, fitis,
             grote bonte specht tussen het rood, kauw, kuifeend, kokmeeuw (kapmeeuw), steenuilen bij kast

deel 22  Koppel grasmussen, torenvalk met prooi, zwartkop, koekoek, aalscholver, aalscholver,
             grote bonte specht, roodborsttapuit

deel 23  gekraagde roodstaart, ooievaar, fazant, rietgors, scholekster, graspieper, kraai, grasmus,
             kievit, steenuil
deel 24  kraanvogel, smelleken, spreeuw, grote zilverreiger, steenuil, knobbelzwaan, huismus
deel 25  Bosuilen. jonge spreeuwen, kievitkuikens en eieren, jonge wilde eenden, beflijster
deel 26  Gekraagde roodstaart, winterkoning, fazant, fitis, vink
deel 27  Kerkuil, tuinfluiter, zwarte kraai, grasmus, gaai, boomklever, zwarte roodstaart, roodborst, merel
deel 28  Goudhaantje, gekraagde roodstaart (video) , fazant
deel 29  Zwarte mees, sperwer, buizerd, kraanvogels, zilverreiger, roodborst
deel 30  Grote zilverreiger (video), grote bonte specht, rietgors, kraanvogel, klapekster
deel 31  Zwarte specht, beflijster, keep, buizerd, wulp, spreeuw
deel 32 Steenuil, jonge kieviten, grauwe vliegenvanger, voeren jonge kwikstaart, ekster
deel 33 Kleine karekiet, boomkruiper, grote bonte specht , zwarte ooievaar, heggenmus, steenuil 
deel 34  blauwborst, fitis, rietgors, aalscholver, huismus, roodborsttapuit, grote bonte specht,
            pimpelmees, oeverzwaluw
Dubbele regenboog  Dubbele regenboog boven Leende.
Libellen  foto's verwerkt in rubriek activiteit/natuurwerkdag 2008
Flora - Fauna in het gebied

heikikker, fuut, ooievaar, ven met krentenbomen, platbuik libellen, atalanta vlinder, patrijzen, hazelworm, ree, meikever, bont zandoogje, geaderd witje, gele trilzwam, schildmos, broekbos, gagelstruik, boompuist, patrijzen, zonnedauw, paddenstoel de vliegenzwam. naaktslak, patersgronden, bloeiende heide

Flora - Fauna in het gebied deel  2

Het Klotven in de avondzon en droog gevallen, Eik aan het water, blauw van de kou,
ochtendzon in Leenderbos

Flora - Fauna in het gebied deel  3 Ondergaande zon achter vulkaanstof, Mystiek, Geknakt, Spiegelbeeld, Hommel,  Avondrood 1,
Avondrood 2,  Ochtendzon, Verval
Flora - Fauna in het gebied deel  4 Doorbrekende zon in de ochtendmist,  Herfst 2011 Leenderstrijp en Leenderbos
Flora - Fauna in het gebied deel  5 Klotven, sluis in Aa, schapen in schaapskooi Grote Heide
Flora - Fauna in het gebied deel  6 Waterviolier in broekbos, zonnedauw, Sneeuw, Kempisch heideschaap
Flora - Fauna in het gebied deel  7 Levendbarende hagedis, Donkerbroeken, hoornaar, zomer op de Groote Heide, mos, Ochtendzon in het bos
 

naar het begin einde