Plattelandsvereniging Hei, Heg & Hoogeind  Leende   

Google
WWW hei-heg-hoogeind.dse.nl

Fotoalbum
Start Inhoudsopgave Zoeken in site  

Start
Op de boerderij
Activiteiten
Natuur
Het gebied
"Vruger"
Foto: Diversen
Panoramafotografie


 

 

 

Fotoalbum startpagina:  

Index fotoalbum:
Rubriek Onderwerpen
Op de Boerderij


Runderen in ons gebied  Koeien pinken en kalveren 
         Runderen algemene informatie
         Runderen deel 1
         Runderen deel 2
         Runderen deel 3
         Runderen deel 4 
video's en foto's
        
Runderen deel 5
         Runderen deel 6
       Runderen deel 7 foto's van diverse koeien
         Runderen deel 8 foto's van diverse koeien
Paarden in ons gebied    NOG NIET BESCHIKBAAR
Kippen   in ons gebied    NOG NIET BESCHIKBAAR
Schapen in ons gebied    NOG NIET BESCHIKBAAR
Hooien en duinen toen en nu: video en foto's met man en paard  en met de tractor
Aardappels poten (planten) video en foto's
Aardappelrooimachine  video en foto's
Ploegen met Fendt  video en foto's
Precisie bemesting  Injectie van stikstof met een spaakwielbemester
Draagtijd dieren  staat in de rubriek boeren in 1953
Bodembeheer
Groenbemester 'Bladrammenas'
Gras oogsten met trommelmaaier
Het maken van een hooiruiter en zijn historie staat in de rubriek boeren in1953
Man en paard: ploegen met Shire
Harvester en Forwarder; oogstmachines in de bosbouw
Aardappeloogst op de Strijperheg
Frezen met Fendt Favorit 511 c
Zodebemester
Wortelteelt en wortelrooier
Ccm ( fijn gemaalde maiskorrels)
Mais kneuzen met de maiskneuzer
Korrelma´s oogsten
Balenwikkelaar en het wikkelen van hooibalen
Bietenrooien in Heeze-Leende
Het oogsten van graan op de moderne manier
Traditionele graanoogst en stromijt, dorsen en Schaapscheerdersfeest
Film over de Co÷peratieve beregeningsvereniging   ''De Zandberg'' uit Leenderstrijp
Diversen
Activiteiten

Natuurwerkdag_november_2018_i.s.m. Staatsbosbeheer
Natuurwerkdag  november 2017 i.s.m.Staatsbosbeheer Leenderbos
Natuurwerkdag  november 2016 i.s.m.Staatsbosbeheer Leenderbos
Natuurwerkdag  november 2015 i.s.m.Staatsbosbeheer Leenderbos
Natuurwerkdag  november 2014 i.s.m.Staatsbosbeheer Leenderbos
Natuurwerkdag  november 2013 i.s.m.Staatsbosbeheer Leenderbos
Plattelandsmarkt 2013
Natuurwerkdag 3 november 2012 ism Staatsbosbeheer reportage 
Familiedag 17 mei 2012: open dag bij Rianne en Jan Bertens , fruitteeltbedrijf
Natuurwerkdag 5 november 2011 i.s.m.Staatsbosbeheer Leenderbos
Vogelwacht "De Paaldijk":  n.a.v. 20 jarig jubileum; plaatsing kunstwerk Kievit op de Paaldijk
Familiedag oktober 2011: open dag bij Eric en Maaike vd Paalen melkveehouderij   
Velddag Landschapselementen september 2011: Peter Kerkhofs en Peter van Rijsingen
Natuurwerkdag 2010 ism Staatsbosbeheer Schaapskooi       
Paddenbescherming door kinderen basisschool Leenderstrijp 2011 
Natuurwerkdag 2010 ism Staatsbosbeheer Schaapskooi       
Kern met pit, 3 april 2010, plaatsen bankjes langs natuurwandelpad
Vitalisering gebied, 13 maart 2010, planten knotbomen Strijperdijk ism Gemeenteraadsleden Heeze-Leende  
Natuurwerkdag 27 februari 2010 i.s.m.IVN bij het Brabants Landschap      
Natuurwerkdag 2009 ism Staatsbosbeheer Soerendonks Goor       
Dag van Ons Brabantse platteland 17 mei 2009  
Boerderij aanplant bij Eric vd Paalen maart 2009
Vitalisering Spinterberg (Brabants Landschap feb 2009  
Vitalisering omgeving Winkel Leenderstrijp nov 2008   
Natuurwerkdag 2008 ism Staatsbosbeheer reportage       
Aankondiging Natuurwerkdag 2008 ism Staatsbosbeheer     
In  gebruik name spandoek en promotieactiviteiten    (foto's verwerkt in rubriek activiteit)
Najaarsvergadering november 2008   (foto's verwerkt in de rubriek bestuur)
Lezing door Wim Hoeben van Waterschap Boven-Dommel mrt 2008
Natuurwerkdag 2008 bonenstaken en hooiruiterhout zagen  (foto's verwerkt in rubriek activiteit)
Vitalisering bosje in de Jansborg, febr 2008  (foto's verwerkt in rubriek activiteit)
Aankondiging Natuurwerkdag 2007 ism Staatsbosbeheer       
Natuurwerkdag 2007 ism Staatsbosbeheer reportage       
Natuurwerkdag 2007 ism Staatsbosbeheer uitrasteren bosperceel (foto's verwerkt in rubriek activiteit)
Cursus 'Het Boerenerf' 2007-2008  (foto's verwerkt in rubriek activiteit)
Cursus 'Bodembeheer' 2007-2008  (foto's verwerkt in rubriek activiteit)
Uitrasteren solitaire boom juni 2007
Vogelwacht "De Paaldijk": Kievitsjong komt uit ei gekropen (foto's verwerkt in rubriek activiteit)
Estafettewandeling ism IVN Heeze-Leende juni 2007
Natuurwerkdag radarpost de "Duutsers" 2006 2007
Vitalisering Dijksche heide 2007 reportage                     foto's aankondiging
Vitalisering hoogstamboomgaard 2007  
Workshop Vlechtheggen 2007
Educatie: opendag melkveebedrijf sep 2006
Vogelcursus voorjaar 2006
Lezing over de insectenwereld 2006
Natuurpad wandelen in boerenland
Vitaliseringsproject Hak- en Geriefhoutbosjes
Cursussen en Promotie
Vogelwacht "De Paaldijk"
Steenuilenwerkgroep
Kerkuilenwerkgroep   (foto's verwerkt in rubriek activiteit)
Erfbeplanting
Leden van de HHH
Natuur in het gebied
Hazelworm
Haas
Hommel en Hoornaar
Meikever of Mulder
Notenboom , walnoot
Dieren met prooi  specht, roodborst, roodborst tapuit, fuut, zonnedauw
Kardinaalsmuts_bonenluis 
Kerkuil
Kwel en ijzeroer  video en foto's
Wulpenjong en nest
Wilde konijn
Everzwijn in Leenderstrijp    video en foto's
voorjaarsbode het Sneeuwklokje
Ree   video en foto's
De vos  video en foto's
Mieren video mieren eten kadaver  en onder microscoop
Mol
Spinnen  (o.a. grootste spin van Ned.)
Gagel
Naaktslak
Zonnedauw
Paddenstoel, zwammen en schimmels en mossen in ons gebied   deel 1     deel 2     deel 3      deel 4      deel 5     deel 6      deel 7      deel 8     deel 9    deel 10   deel 11
Patrijs
de "Spokenboom''.  op het Kaetsveld
de nieuwe Lindeboom, vervanger van de Spokenboom
Steenuil   (Katuil)
Vuggelkus  vogels in ons gebied:
   
deel 1: roodborst, roodborst juveniel, staartmees, merel, koolmees
   deel 2: pimpelmees, grote bonte specht,  vink (man, vrouw) , kruisbek (man, vrouw)
  
deel 3: huismus, zanglijster, merel, roodborst, koolmees, houtduif, heggenmus
  
deel 4: grote bonte specht, koolmees, pimpelmees, staartmees, steenuil\
  
deel 5
keep, knobbelzwaan, roodborsttapuit, huismus
   deel 6keep, vink, roodborst, koolmees, specht
   deel 7: mus en pimpelmees, patrijs, geelgors, torenvalk. video specht en Winterkoning
  
deel 8  pimpelmees roept om mama met succes,  meerkoet met jong, Turkse tortel, houtduif
   deel 9  huiszwaluw, dutje doen, raaf, kievitseieren
   deel 10 boomkruiper, roodborst, staartmees, merel, zanglijster, Turkse tortel
   deel 11 kramsvogel (met video), blauwe reiger, steenuil, heggenmus, boomkruiper
   deel 12 groenling, goudvink, boomklever, kauw, grote zilverreiger,  staartmees,
 
            
   pimpelmees, merel, specht met geluidsdemper
   deel 13 drukke tijden, spreeuw, winterkoning, tjiftjaf, kwikstaart, groenling, torenvalk,
               steenuil, knobbelzwaan
  
deel 14 raaf, kraai, heggenmus,  geelgors, huismus, boomkruiper, fitis, vink, grote bonte specht
  
deel 15 koppel patrijzen, kievit met jongen , jonge steenuil, fuut met jongz
   deel 16
nachtzwaluw, roodborsttapuit, zwarte roodstaart, winterkoning, ekster, boomkruiper,
               spreeuwen, kievit

   deel 17 Raaf, nachtzwaluw, geelgors,specht, buizerd, mus, winterkoning, eend, roodborsttapuit.  
   deel 18 Jonge nachtzwaluwen, grasmus, kwikstaart (juveniel), bruine kiekendief, kauw,
               knobbelzwaan, kievit, tapuit,
 blauw muske, kneu, winterkoning,  jonge meerkoet,
               fuut met jong,
steenuil
   
deel 19 Klapekster, grote zilverreiger, zwarte kraai, patrijs, rietgors, fuut, groenling,
               steenuil in de sneeuw , vink aan het voeren

    deel 20
Appelvink, kramsvogel, video grote zilverreiger, groenling, spreeuw, geelgors, roodborst,
                witte buizerd

    deel 21
Holenduif, kleine bonte specht, boomklever, keep, kuifmees, fitis, grote bonte  specht  
                tussen het rood, kauw, kuifeend, kokmeeuw (kapmeeuw), steenuilen bij kast

    deel 22  Koppel grasmussen, torenvalk met prooi, zwartkop, koekoek, aalscholver, aalscholver,
                grote bonte specht, roodborsttapuit

    deel 23  gekraagde roodstaart, ooievaar, fazant, rietgors, scholekster, graspieper, kraai,
                grasmus, kievit, steenuil

    deel 24  Kraanvogel, smelleken, spreeuw, grote zilverreiger, steenuil, knobbelzwaan, huismus
    deel 25  Bosuilen. jonge spreeuwen, kievitkuikens en eieren, jonge wilde eenden, beflijster
    deel 26  Gekraagde roodstaart, winterkoning, fazant, fitis, vink
    deel 27  Kerkuil, tuinfluiter, zwarte kraai, grasmus, gaai, boomklever, zwarte roodstaart,
                 roodborst in jacuzzi, merel
  
 deel 28  Goudhaantje, gekraagde roodstaart (video) , fazant
    deel 29  Zwarte mees, sperwer, buizerd, kraanvogels, zilverreiger, roodborst
   
deel 30  Grote zilverreiger (video), grote bonte specht, rietgors, kraanvogel, klapekster
    deel 31  Zwarte specht, beflijster, keep, buizerd, wulp, spreeuw
   
deel 32  Steenuil, Jonge kieviten, grauwe vliegenvanger, voeren jonge kwikstaart, ekster
   
deel 33  Kleine karekiet, boomkruiper, grote bonte specht , zwarte ooievaar, heggenmus, steenuil
    deel 34  blauwborst, fitis, rietgors, aalscholver, huismus, roodborsttapuit, grote bonte specht,
                 pimpelmees, oeverzwaluw
Torenvalk
Macrofoto 
    deel 1 Luchtbel in ijs, Klaproos, een met de omgeving, levend barende hagedis, libellen,
                
icarusblauwtje,Koninginnenpage, pad
    deel 2 Klokjesgentiaan, krekel, kruipbrem
    deel 3
 Koninginnenpage (video) , Zuringspanner, Parende Phegeavlinders
    deel 4 Ochtenddauw in een spinnenweb, rups Wapendrager, Heidelibellen,
              Waterlelie met groene kikker, Zwarte Toorts, vlinder Lieveling, Mestkever
   
deel 5  Kamille, wilde Cichorei, Haagwinde (pispotje), Goudsbloem,Teek, St. Jansvlinder, Hommel,
              Wortelboktor, Veenpluis, Plakker rups
  
 deel 6 Levendbarende hagedis, insecten, bloemen
Dubbele regenboog
Libellen en vlinder  (foto's verwerkt in rubriek activiteit/natuurwerkdag 2008)
Flora en Fauna diverse  heikikker, fuut, ooievaar, ven met krentenbomen, platbuik libellen, atalanta vlinder, patrijzen, hazelworm, ree, meikever, bont zandoogje, geaderd witje, gele trilzwam, schildmos, broekbos, gagelstruik, boompuist, patrijzen, zonnedauw, de vliegenzwam. naaktslak, patersgronden, bloeiende heideer
Flora en Fauna diverse deel 2  Het Klotven in de avondzon en drooggevallen, Eik aan het water,
blauw van de kou, ochtendzon in het Leenderbos
Flora en Fauna diverse deel 3  Het einde, Ondergaande zon achter vulkaanstof, Mystiek, Geknakt,      Spiegelbeeld, Hommel,  Avondrood 1, Avondrood 2,  Ochtendzon, Verval.
Flora en Fauna diverse deel 4  Doorbrekende zon in de ochtendmist,  Herfst 2011 Leenderstrijp
Flora en Fauna diverse deel 5  Klotven, sluis in Aa, schapen in schaapskooi Grote Heide
Flora en Fauna diverse deel 6  Waterviolier in broekbos, zonnedauw, Sneeuw, Kempisch heideschaap
Flora en Fauna diverse deel 7  Levendbarende hagedis,Donkerbroeken, hoornaar,
                                             zomer op de Groote Heide, mos, Ochtendzon in het Leenderbos

In de rubriek "vogelwerkgroepen" staan ook foto's over de natuur:  klik hier

Het gebied
Omgevingsfoto's 
Omgeving in het wit: 'Ruige rijp'
Sint Janskapel een kapel in Leenderstrijp
Sint Petrusbanden kerk in Leende
Boerderijen in de bebouwde kom Leenderstrijp
De Strijper Heg
Evenementen in het gebied
Hoogstamboomgaard
Het Klokkeven of Klein Hasselsven
De stuwen in de Strijper Aa
Aanleg dierensnelweg in het Leenderbos
Markeringspalen: grenspaal en GPS
Markeringspalen: wildreflectorpalen
Markeringspalen: ondergrondse transportleiding
De bouw van een Standerdmolen in Leende
De bouw van een Natuurbrug in het Leenderbos
De Duutsers , funderingen van barakken uit de tweede wereldoorlog (foto's verwerkt in rubriek activiteit/natuurwerkdag)
Film over de Co÷peratieve beregeningsvereniging   ''De Zandberg'' uit Leenderstrijp
De Patergronden en de Achelse kluis, omschrijving uit 1908
Radarpost WO2 "De Duutsers"
Gilde St. Jan Baptista
Schaapskooi op de groote Heide
Vruger
foto's uit het verleden
Deel 1  met foto's van vroeger uit Leenderstrijp
Deel 2  met foto's uit eind jaren 50
Deel 3  met diverse foto's lagere school 1964 en 1971
Deel 4  met diverse foto's +/- 1960 veemarkt / veekeuring Kuulkant Worteleindje
Deel 5  met panoramafoto's  +/- 1960 Leende
Deel 6  met een recente gebiedsfoto en 2 foto's van midden vorige eeuw
Deel 7  met foto┤s van  +/- 1960 Leende
Deel 8  met foto┤s van  diverse personen
Deel 9  Pater Bax en diverse personen
Deel 10 Lagere school groepsfoto's
Deel 11 opening Lagere school 1969/1970
Deel 12 Leenderstrijp met oa Sinterklaasintocht
Deel 13 opening Lagere school 1969 en diverse andere groepsfoto's
Deel 14 opening Lagere school 1969, RKJB, winkelbestuur 1966, Nol v Dijk, Janus Henselsmans
Deel 15 RKJB, geriefhout kappen, diverse personen, Strijperstraat 44
Deel 16: lagere school 1929, carnavalsoptocht, levende kerststal, Help de dokter verzuipt
Deel 17: WO2: onderduikers in de bossen van Leenderstrijp en opgepakte Duitse soldaten
Deel 18: Het gilde St. Jan 1938, 1947, 1953 in vroeger tijden, organisator Kringgildedag 2010
Deel 19: Vervoer: bokkenwagen, hoogkar, automobiel, te voet, paard, paard en plattewagen, fiets.
Deel 20: Zwemmen Aa,  Muziekuitvoering, Hospes,  EHBO, Wim v Meijl, Winkelbestuur SBB, Carnavalswagen
Deel 21: Bolkeren,  het Broekske, Strijperstr 32, Klooster 2,  jagers in betere tijden, familie Vugts en v Dijk
Deel 22: Lagere school van 1968 t/m 1982 en Personeel boswachterij Leenderbos uit 1980
Deel 23: Mie Verhoeven, Frits vd Palen, Piet v Meijl, Peer Verduijn,Tinus en Tinne van Zon, Harrie Bax,
             Harrie Verduijn,  Harrie Bax, Pirke Bitters, boerderijen: Strijperstraat 42, 43, 45,Hospes, winkel
Deel 24: Melken in de wei, landbouwcursus, inwoners Leende 1969, 3 klassenfoto's 1985-90,
pastoor Steenbekkers met dames,Sjef Cardinaal, Hein en Lein v Asten trouwfoto 1913
Deel 25: 30 foto's: voorlichting in rationalisatiekern en Streekverbetering te Leende 1962
Deel 26: Brandweer 1947, Sjef Cardinaal, Strijperstraat 33, 38,45, Klooster 1, Zaalstraat 6
Deel 27: Leden Gilde St Jan en St Catharina-St Barbara bij de 40 jarige Jubileum-Kringdag in 1975
In de rubriek "Historie gebied" staan ook foto's  uit het verleden:  klik hier
Diversen
Deel 1 Diversen: foto's van het gebied  met oa Nieuwjaars en vakantiewensen
Sint Jansviering in uitzending van KRO en VRT (externe site)
Max Farjon  bij Tv uitzending KRO's Anita Witzier  (externe site)
 
Panorama fotografie
Panorama foto's deel 1  Klein Hasselsven en bloeiende heide met zandpad
 
 
 
 
 

Gebruikersrechten foto's
Aan de gegevens op deze site kunnen geen rechten worden ontleend. De maker van deze pagina's wijst elke aansprakelijkheid van de hand voor
fouten in welke vorm dan ook. De website van Hei-Heg & Hoogeind wordt gerealiseerd door een vrijwilliger.
Staan er foto's en teksten op de site waarvan u de rechten denkt te hebben, en u bent er niet mee eens dat ze op de site staan, meld het dan even.

Alle foto's op deze site zijn: Copyright ę Erik van Asten
De fotoĺs op deze website vallen onder het Nederland Auteursrecht. Derhalve mogen deze werken niet worden gebruikt,
hergebruikt, gepubliceerd, verspreid of gekopieerd worden zonder toestemming van de webbeheerder,
kijk voor meer informatie in de rubriek Gegevens website

naar het begin


einde