Plattelandsvereniging Hei, Heg & Hoogeind  Leende   

Google
WWW hei-heg-hoogeind.dse.nl

Bladrammenas
Start Omhoog Inhoudsopgave Zoeken in site  

Start
Omhoog


 

 


Fotoalbum op de boerderij: de groenbemester Bladrammenas


     
              
 'Dun Ekker' in Leenderstrijp, november 2007           Bladrammenas in bloei 


Groenbemesting

Men wist reeds in de oudheid, dat organische mest noodzakelijk is om bouwgrond in conditie te houden.
door de komst van de kunstmest is de ze wetenschap een beetje in de verdrukking geraakt.
Men dacht met de kunstmest alles zelf in handen te hebben aan wat de plant voor voeding nodig had.
Thans is men er meer dan ooit van doordrongen, dart organische stof noodzakelijk is om de grond vruchtbaar te maken.
Stalmest is een van die bronnen, organische stof kan echter ook door vertering van ter plaatse gegroeide planten tot stand komen,
een groenbemestinggewas heeft echter nog een taak.
Met haar wortels wordt de grond doorboord en tijdens vertering poreus gemaakt, zodat zuurstof in de grond kan komen.
Verder hebben de groenbemestinggewassen, die tot de vlinderbloemigen behoren, de mogelijkheid stikstof uit de lucht vast te leggen.
Er zijn veel vlinderbloemige groenbemestinggewassen, oa. lucerne, vele klaversoorten, lupinen, serradella, wikkesoorten.

Hieronder volgt een beschrijving van de groenbemester Bladrammenas die valt onder de Kruisbloemenfamilie, net zoals
oa. bloemkool, spruitjes, radijs.

Bladrammenas (Raphanus sativus subsp. oleiferus)
is een niet of weinig knoldragende vorm van rammenas.
Bladrammenas hoort tot het geslacht 'radijs' uit de Kruisbloemenfamilie (Cruciferae oftewel Brassicaceae).


   
         
  De kroonbladen zijn paars geaderd
 


Bladrammenas als groenbemesting

Bladrammenas wordt als stoppelgewas gezaaid vanaf 10 augustus tot eind augustus. Bij te vroeg zaaien gaat rammenas nog bloeien wat ongewenst is
in verband met eventuele zaadvorming. Bladrammenas heeft een snelle ontwikkeling en vormt een hoog gewas, waardoor het probleemkruiden
goed onderdrukt wordt.


 
    Het gewas krijgt een hoogte van +/- 80cm.


Het gewas is vorstgevoelig, zodat het na vorst makkelijk onder geploegd kan worden. De droge stofopbrengst is ongeveer 3900 kg per ha.

        
                Detailfoto


Bladrammenas als lokgewas

Daarnaast worden resistente rassen van bladrammenas als lokgewas gebruikt voor het bestrijden van schadelijke aaltjes, zoals het bietencystenaaltje.
Door de wortels van de bladrammenas worden de larven uit de cysten gelokt, maar ze kunnen zich hierop niet vermeerderen.
Hiervoor moet voor een goed resultaat
wel in het voorjaar gezaaid worden, omdat in het najaar de bodemtemperatuur te laag is voor een goede lokking.
Als het gewas voor ongeveer 70% in bloei staat moet het een keer gemaaid worden om zaadvorming te voorkomen.

          
Groeiwijze van de knol in de grond           Knol +/- 15cm lang

Bladrammenas is een waardplant van het witte (Heterodera schachtii) en het gele bietencystenaaltje (Heterodera trifolii).
Daarom moeten er tegen deze aaltjes resistente rassen gebruikt worden.
Bladrammenas is weinig gevoelig voor knolvoet.

 

 Bron:  o.a.  

- Foto's Erik van Asten Leende
-Landelijk Nederland; Encyclopedie van natuur en landleven,1983

wikipedia
 


   naar het begin


einde