Plattelandsvereniging Hei, Heg & Hoogeind  Leende   

Google
WWW hei-heg-hoogeind.dse.nl

Sabic pijpleiding
Start Omhoog Inhoudsopgave Zoeken in site  

Start
Omhoog


 

 


Arabische invloeden in ons HHH gebied: ondergrondse pijpleiding
maart 2008, foto's
© Erik van Asten Leende

    
De markeringspalen op de Strijperheg aan de rand van het Leenderbos

Aan de zuidrand van het werkgebied van onze ANV  Hei & Heg en Hoogeind staan in een rechte lijn om de paar honderd meter
opvallend rode markeringspalen. Deze palen markeren een ondergrondse transportleiding, die vanuit het Rotterdamse
havengebied dwars door Noord-Brabant loopt naar een “naftakraakinstallatie” in het Limburgse Geleen naar het bedrijf Chemolet,
een onderdeel van de onderneming Sabic uit
Saoedi-Arabië.
De leiding loopt vanuit Soerendonk langs de Groenstraat aan het  zuidoosten ons HHH gebied de “Hei” binnen,
steekt haaks de Paaldijk en de Aa over en gaat dan door de gebieden het "Goor" en de "Heg".
In de Heg loopt de leiding precies aan de rand van het Leenderbos.
Vandaar uit gaat het richting de Buulderbaan om via de Patersgronden, Valkenswaard binnen te komen bij de “ Opperse Hei”, op weg naar Rotterdam.

Door de leiding loopt onder hoge druk van 53bar “nafta”. Naftagas komt vrij na de verwerking van aardolie.
Het wordt gebruikt in fabrieken om plastic, rubber, verf en bepaalde textielvezels van te maken.

Index:
    Locatie van de leiding in Leenderstrijp
    Ophoging dekgrond en aanleg sloot in de Heg
    Lekkage 2007 in Maarheeze

    Wie is SABIC

    Nafta (koolwaterstof)

    De Strijper Heg
    B
ronvermelding


Locatie van de leiding in Leenderstrijp

 

Hierboven ziet u een luchtfoto met in het oranje globaal weergegeven de ligging van de ondergrondse pijpleiding.
De rode punten geven ongeveer de plaats van de markeringspalen weer.
In het geel staan de gebieds- en straatnamen.
 

  naar het begin


Ophoging dekgrond en aanleg sloot in de Heg
Omdat de grond boven de pijpleiding in de Strijperheg te weinig hoogte bezat en om het risico van beschadiging door
landbouwwerktuigen uit te sluiten heeft Sabic de pijpleiding langs het Leenderbos met een sloot afgesloten van de ernaast
liggende landbouwgronden. Tevens is de  zandgrond boven de transportleiding opgehoogd.


foto 2007:  voor de aanleg van de sloot en ophoging dekgrond


foto 2008: Links de sloot, onder het blauwe markeringpaaltje loopt de leiding.

  

 naar het begin


Lekkage 2007 in Maarheeze
Bij een lekkage in 2007 in Maarheeze ontsnapte nafta, hieronder een persartikel daarover:

Naftalek in Maarheeze  February 11, 2007

Omstreeks 19 uur zaterdagavond is er een lek ontstaan aan een pijpleiding langs de A2 ter hoogte van de kern Maarheeze in
de gemeente Cranendonck. De leiding, die zich in een weiland bevindt transporteerde nafta, een benzineachtig product.
De vloeibare nafta is door de hoge druk in de leiding in de lucht gespoten en daar verneveld. Zo ontstond er een geurwolk,
die zich in de richting van de woonwijk De Laar bewoog.
Meteen na het voorval is een noodstop uitgevoerd, waardoor de leiding buiten gebruik werd gesteld.
Omwille van de geuroverlast en uit voorzorg – omdat op dat moment ter plaatse niet volledig duidelijk was welk product was vrijgekomen
 – heeft de brandweer een 150-tal mensen in de wijk en een woonwagencentrum geëvacueerd naar een nabij gelegen multifunctioneel complex.  

Een dertigtal mensen klaagde over prikkelende luchtwegen dan wel ogen. Na controle konden ze zelfstandig en zonder verder
noodzakelijke behandeling naar het opvangcentrum. Op geen enkel moment is er sprake geweest van gevaar voor de volksgezondheid.
Mochten er toch nog mensen zijn met klachten aan luchtwegen of ogen, kunnen zij zich in verbinding stellen met de huisarts. 

Omstreeks 22:15 uur konden de omwonenden terug naar huis. Dezelfde avond nog zijn de saneringswerken begonnen,
bestaande uit het afgraven van de vervuilde grond. De reparatiewerken aan de pijpleiding zullen in de komende dagen worden doorgevoerd.

 Einde persbericht uit 2007

 De leiding  wordt regelmatig over de hele lengte geïnspecteerd door Sabic. 

  naar het begin


Wie is SABIC
SABIC in Riyad, Saoedi-Arabië, is de grootste petrochemische onderneming van het Midden-Oosten. De naam SABIC staat voor Saudi Basic Industries Corporation. Het is de grootste beursgenoteerde onderneming van Saoedi-Arabië. De staat heeft 70% van de aandelen in handen, de overige 30% is eigendom van beleggers.

SABIC Europe BV in Sittard, Nederland, is een dochteronderneming van SABIC en omvat alle SABIC-activiteiten in Europa. Deze vestiging is overgenomen van DSM.
In Europa zijn drie grote productielocaties, in
Geleen (Nederland), Gelsenkirchen (Duitsland) en in Wilton/Teesside (Engeland).
Er werken ongeveer 2.300 mensen in Europa voor het concern. Medio 2007 is ook de vestiging van GE Plastics in Bergen op Zoom overgenomen.

SABIC Europe heeft drie productielocaties in Europa, waarvan één in Geleen. De andere liggen in Teesside (Engeland) en Gelsenkirchen (Duitsland).
Zusterbedrijf SABIC Innovative Plastics heeft ook twee grote productielocaties in Europa, één in Bergen op Zoom (Nederland) en één in Cartagena (Spanje).
Verder heeft het bedrijf nog 11 kleine productielocaties in Europa en 38 buiten Europa. De fabrieken van SABIC in Geleen omvatten
ongeveer 40 % van het industriepark Chemelot.
De locatie Geleen hangt aan een groot pijpleidingennet dat Antwerpen, Rotterdam en het Roergebied verbindt.
Via deze pijpleidingen worden onder andere de grondstoffen voor de SABIC krakers aangevoerd.

Wat maken ze in Geleen?

De naftakrakers produceren hoofdzakelijk de gassen etheen en propreen. Dit zijn de grondstoffen voor de kunststoffen polyetheen en polypropeen.
Daarnaast komen er benzines en enkele andere chemische stoffen uit de krakers, zoals benzeen, acetyleen, ethaan, butaan en ETBE.
Acht verschillende volgfabrieken maken onder hoge en lage druk van etheen en propeen de kunststoffen polyetheen en polypropeen.
Deze worden door de klanten van SABIC verwerkt in onder meer auto's, kratten en verpakkingen.
  

 naar het begin


Nafta (koolwaterstof)
Nafta is een mengsel van koolwaterstoffen, dat ontstaat bij het destilleren van ruwe olie als condensaat bij temperaturen beneden 80°C
(lichte nafta, aantal koolstofatomen tot 5) en van circa 80 tot 170 graden Celsius (zware nafta, aantal koolstofatomen 5 tot 10).
Hoewel de samenstelling van ruwe olie enorm varieert met de vindplaats, levert deze gemiddeld 20% nafta op na het destillatieproces.
Deze en andere verkregen fracties krijgen dan nog een nabehandeling om ongewenste componenten te verwijderen.
Met de steeds strengere milieueisen is dit proces van nabehandelen een van de bepalende stappen geworden in het raffinageproces.

Nafta kan gebruikt worden om in een kraakinstallatie lichtere fracties zoals propeen en etheen te maken. Binnen Europa is
Nederland met de haven van Rotterdam een belangrijke speler in het industrieel kraken van olie tot bruikbare grondstoffen voor
plastics, medicijnen, voedingsmiddelen, enz. Ook voor de Nederlandse economie en de werkgelegenheid is dit een sector van groot belang.

Nafta is een van de mogelijke bestanddelen van “grieks vuur” en wordt ook gebruikt als aanstekerbenzine.

Kraakinstallatie
Kraken is een scheikundige techniek die vooral gebruikt wordt bij de verwerking van aardolieproducten. Bij deze techniek worden grotere
organische moleculen omgevormd tot moleculen met een lager moleculair gewicht of tot moleculen die betere eigenschappen
hebben met betrekking tot de verbranding.
 

  naar het begin


De Strijper Heg


                    Slootje in de Heg boven de pijpleiding.

Meer informatie over de Strijperheg op deze website:
 fotoalbum Strijperheg en Willem Iven over de Heg
   Bronvermelding o.a.:   (met aanpassingen van de webbeheerder)

Sabic  Limburg
Wikipedia

google Earth


   naar het begin


einde