Plattelandsvereniging Hei, Heg & Hoogeind  Leende   

Google
WWW hei-heg-hoogeind.dse.nl

Roel Winters
Start Omhoog Inhoudsopgave Zoeken in site  

Start
Omhoog
Artikel in Landleven


 

 


Roel Winters
               
Roel met in de linkerkolom een artikel in het maandblad 'Landleven'

  

In gesprek met Piet Zonderwijk op de Langakkers te Leende.                       Roel bezig met zijn grote passie de vogels;
                                                                                                                 Landelijke vogeltrekdag 2007

Professor P Zonderwijk 
(overleden juni 2006) is vooral bekend geworden door het uitdragen van het natuurvriendelijk
beheren van wegbermen, spoordijken en openbaar groen dat ligt in het verlengde van de functionele natuurvisie.
Een ecologisch bermbeheer bestaat uit het niet gebruiken van herbiciden, een extensief maaibeheer en het afvoeren van het maaisel.
Professor Zonderwijk uit Wageningen heeft dit nadrukkelijk onder de aandacht gebracht (Sykora e.a. 1993, blz. 16).
Het gaat hier om een meer natuurvriendelijk beheer van utilitair gebruikte terreinen .  (bron wikipedia)   naar het begin


einde