Plattelandsvereniging Hei, Heg & Hoogeind  Leende   

Google
WWW hei-heg-hoogeind.dse.nl

Naar Frankrijk
Start Omhoog Inhoudsopgave Zoeken in site  

Start
Omhoog


 

 


Een bericht vanuit Frankrijk van onze ex-co÷rdinator Henk Antonissen
Henk, Milia en hun kinderen Evert, Wouter en Teun zijn in 2005 vanuit Leende
geŰmigreerd naar Vaudu om daar een melkveebedrijf op te starten.
Hieronder hun eerste relaas over de emigratie: (inmiddels is de familie weer terug in Leende)


 De foto's van de familie Antonissen staan onder aan op deze pagina:   De foto's


                                      Vaudu, 31 oktober 2005

 

Het boerenbestaan in Frankrijk

Beste leden van Plattelandsvereniging Hei,Heg en Hoogeind,

Na een half jaartje Frankrijk zijn jullie wellicht benieuwd naar onze belevenissen. Daarom op verzoek van jullie webbeheerder een berichtje en een enkele foto.

Via jullie site en de verhalen van bezoekers uit Lind volgen wij jullie wel en wee op de voet.

Wij zijn erg blij dat HHH zo actief blijft en dat de weidevogels misschien weer een kans krijgen nu de vos wordt aangepakt. Aan het bestaansrecht van HHH bestaat  geen enkele twijfel !!

Hopelijk blijven jullie goed samenwerken en wordt het bij jullie net als hier rond het huis al mar skonner mi genog rauwigheid vur de vuggeltjes en de vleinders.

 Veul plezier mi ut lezen van ons briefke.

 Groetjes,   Fam Antonissen

 


De aankoop

Na een zoektocht langs 11 andere locaties en een intensieve voorbereiding van een jaar hebben we per 1 maart het bedrijf overgenomen. De berg papier die de Fransen weten te produceren bij de aankoop van een melkveebedrijf is ongekend. Om 10.00 uur waren we bij de notaris,een potig en zeer deskundig dametje. Omdat de vorige eigenaar (Joel) in echtscheiding was en het bedrijf ook nog deels familiebezit was zaten we zaten we  met 12 personen in een niet te groot kantoor. Na al het Frans geratel en 42 handtekeningen verder rolden Milia en ik om 15.30 uur naar buiten. Op naar de boerderij voor een feestmaaltijd aangeboden en klaargemaakt door Joel (41jaar) die met zijn twee zonen (13 en 16 jaar) in de stad is gaan wonen en nu bij de CUMA werkt. Dit is een machineco÷peratie eigendom van de boeren.

 

De plek

Ons bedrijf ligt in de Dordogne. Dit is een schilderachtig departement in Zuid ľFrankrijk ten noordoosten van Bordeaux. De afstand met Leende is 960 km. We wonen in Vaudu, een gehuchtje met 5 huizen in een zeer mooi landschap. In feite is het een open plek in het bos met gras-,ma´s-,graan- en zonnebloemvelden. Het is hier zeer ruim en rustig. Als ben ons een koe brult omdat ze tochtig is hoort dat de kasteelheer aan de andere kant van het dal. Omdat de lucht nog zo helder is en we hier geen strooilicht hebben zijn de sterrenhemels hier fantastisch.

Op 5 kilometer ligt La Roche Chalais, een stadje met 3000 inwoners en alle voorzieningen. Je vindt er zelfs een prachtig zwembad en een bioscoop

 

De start

Op 7 maart ben ik gestart met melken. Na een grondige en zeer strenge stage bij Eric van der Paalen was de melktechniek weer helemaal op orde. Milia, Teun, Wouter en Evert zijn tot aan de schoolvakanties in Leende gebleven en kwamen eind juni definitief naar Vaudu.

Een jongensdroom kwam uit .Zelf de volledige zeggenschap over een moderne melkveehouderij in een prachtige omgeving.. Ruim 40 melkkoeien plus jongvee en 60 ha grond waarvan 40 ha pacht (18 jarig). De rest is eigendom incl. de gebouwen, de veestapel, het woonhuis en de machines. De huiskavel is 33 ha,13 ha ligt op 1/2 kilometer en 14 ha op ruim 6 kilometer. De grondsoort is goed bewerkbare zandige zavel zonder keien. De huiskavel kan worden beregend en is gedraineerd.

 

Even wennen

Na alle pennenlikkerei moest er nu echt gewerkt worden. Om 6.00 uur loopt de wekker af en om 6.30 uur starten we met melken. De koeien lopen dag  en nacht buiten van maart tot december. De eerste dag was het al meteen raak. Een koe met uierontsteking (behandeld) verloor haar klittenbandje om de poot. De melk (met antibiotica?) zat al in de tank voordat ik er erg in had. Na het melken direct een monster in de stoof (delvitest) .Gelukkig was de volle tank nog ôcommerciableö, dwz verkoopbaar.

De eerste 4 maanden waren niet licht. Mijn respect voor met name al die vrijgezelle boeren in Lind is alleen maar gestegen. Naast melken en voeren  en de huishouding was er de hooioogst (600 pakken van 200 kg) waarbij we zelf schudden,harken en de pakken naar binnen rijden. Gelukkig kwamen Milia en de jongens 10 dagen in mei, juist op tijd !!.Ook teelden we 15 ha snijma´s (zelf mest uitrijden,schoffelen,kunstmest geven en spuiten) die we 5x beregend hebben. Het was hier de droogste zomer in 40 jaar!

Het inhalen van achterstallig onderhoud heeft ook veel tijd gevergd. Goede tips kregen we van Piet  van der Paalen,de grondlegger van HHH en Roel Winters,de ecologisch adviseur. Zij waren de bezoekers van het eerste uur. Ook de buren staan met raad en daad klaar. Omdat ze vroeger allemaal geboerd hebben kennen ze de grond, het klimaat en de cultuur.

 

Samenwerken

Ons bedrijf is een echt familiebedrijf. De jongens hebben alle drie hun taken en specialiteiten. Ook Milia werkt 4 x per week een voormiddag mee op de stal als de kinderen naar school zijn. We hebben er allemaal veel plezier in. Teun is naast melker ook specialist in tractorbesturing met kipkar en bediend de zware machines. Verder houdt hij de boekhouding op de computer bij. Wouter is erg bedreven in het opspeuren van tochtige koeien en bemoeid zich intensief met de fokkerij. Hij kende als eerste alle koeien bij naam en nummer. Wouter is de aangewezen man voor het voeren met de doseerbak en is bedreven in het melken. Evert is liefhebber van de mechanisatie en chauffeur van de mini-loader. Hij heeft hier al een soort BEP opgezet!! Zijn cultivator heeft hij verhuurd aan het kasteel en 40 euro ontvangen!!

 

De Taal

Frans goed leren kost veel tijd. Na de voorbereidingen en een half jaar elke dag verplicht oefenen wordt er zelfs al gelachen als ik een mop vertel in het Frans. De jongens gaan nu 7 weken naar school en we staan er versteld van hoe snel zij vorderingen maken (ook in schuttingtaal) zowel met spreken als schrijven. De fransen doen hun uiterste best om de conversatie op gang te houden en pogingen om de taal te spreken worden bijzonder gewaardeerd. Als ze onder elkaar beginnen, snel en dialect, zijn we nog nergens. Milia en ik gaan deze winter op les bij een Nederlandse boerin die hier al ruim 20 jaar in het dorp woont.

 

Scholen

Evert(9)Wouter(13)en Teun(15)gaan in St Aulaye naar school. Evert zit op de l`ecole elementaire (basisschool) en de 2 oudsten gaan naar het college. Elke dag van 8.30 uur tot 16.30 uur met tussen de middag warm eten op school. Evert is op woensdag vrij, het college alleen na de middag. Om de 7 weken hebben de kinderen 2 weken vakantie. Het schoolsysteem is goed vergelijkbaar met Nederland maar de discipline is veel strakker. Als er een les uitvalt, is er verplicht studie (huiswerk maken etc.) en overdag blijft iedereen op school. De jongens hebben het prima naar hun zin en worden volledig opgenomen. Wouter en Teun zitten ook bij de voetbalclub van St Aulaye(Dronne-Double). Milia brengt en haalt ze nu nog maar na de herfstvakantie gaan ze met de schoolbus die hier vlak bij de boerderij stopt.

 

De cultuur

De mensen zijn hier bijzonder vriendelijk en behulpzaam. De boeren in Frankrijk worden op handen gedragen. Fransen gaan niet bij elkaar op de koffie maar nodigen wel vaak uit om te komen eten. Toen ik hier de eerste 4 maanden alleen zat ben ik bij alle buren meerdere keren te gast geweest aan een royale dis met o.a. wild zwijn, hertenvlees, paddestoelen en escargots (slakken).Ze houden van heerlijk en lang tafelen met veel wijn en sterke verhalen.

Burenhulp is hier vanzelfsprekend. Bij de ma´soogst werken we met 4 boeren samen. De CUMA brengt de hakselaar (incl. chauffeur) mee en 3 kippers. Een collega rijdt de kuil aan en de anderen koppelen de kipkarren aan. Zo lukt het om voor 100 euro per hectare excl. eigen brandstof de ma´s in de silo te hebben. Tussen de middag en na afloop natuurlijk weer een rijke tafel.

De Franse boeren hebben nog tijd om te buurten. De bedrijven zijn vrij klein (gemiddeld 200.000 kg melkquotum) en groeien niet hard omdat het quotum niet verhandelbaar is maar gebonden aan de grond. De meeste boeren hebben geen of weinig schuld en leven ontspannen. De Franse overheid stimuleert de landbouw omwille van de leefbaarheid van het platteland. Met mest- en milieuregels hebben we hier gezien de lichte veebezetting weinig werk

 

De resultaten

Het eerste halve jaar hebben we ruim 180.000 liter melk geleverd aan de co÷peratie ( 3A/ULPAC)W. Onze melk is bestemd voor babyvoeding en wordt apart om de 2 dagen opgehaald..Het celgetal schommelt steeds rond de 120.000 bij een kiemgetal van 5000. Sinds het bijna fatale mastitusgeval in de eerste week hebben we geen nieuwe zichtbare uierontstekingen gehad .Momenteel melken we 39 koeien met een dagproductie van gemiddeld ruim 25 liter. Het vetgehalte bedraagt 4,5 %, het eiwitgehalte 3,7%.De melkprijs over september was 34,4 eurocent/liter. Op jaarbasis (305 dagen lactatie) produceren de koeien gemiddeld 8917 liter. Ons melkquotum is 270.000 liter maar omdat we ge´nstalleerd hebben krijgen we er (dit jaar nog) 70.000 liter bij. Bovendien mag je hier zonder boete 10% boven het quotum melken.

We kennen hier geen pootontstekingen (Italiaanse stinkpoot of mortelaro), zijn vrij van IBR, BVD en Para-tb. Ook voedingsstoornissen zoals lebmaagverdraaiing of pensverzuring zijn nog niet voorgekomen. Ons geheim is een dik strooiselbed, elke dag dezelfde werkwijze en volop beweiding. Het vervangingspercentage bedraagt <15 %.De uitstootprijs van 3 zware koeien (320-360 kg)bedroeg gemiddeld ruim 900 euro, de kalverprijs bijna 300 euro. De vleesprijs ligt hier boven die van Nederland.

We gebruiken 17,5 kg krachtvoer per 100 kg melk. De krachtvoerprijs is hier bijna 22 euro per 100 kg.

 

Het klimaat

Na een lange winter,in maart vroor het hier nog 12 graden, volgde een lange warme en droge zomer. Vanaf april tot ver in september hebben we bijna elke dag stralende zon gehad en veel onder de grote eik voor ons huis gezeten voor rusten, eten, buurten en drinken. Het benkske van HHH komt dan ook zeer goed van pas.

 Er viel in die periode slechts 45 mm neerslag,zo droog was het sinds 1963 niet meer geweest!!

Wel staat hier bijna altijd een heerlijke bries van zee waardoor het zelden drukkend warm is. Voor 11.00 uur en na 18.00 uur is het ideaal om inspanningen te doen. We hebben volop gezwommen, ook in het meer naast de boerderij.

De koeien blijven in de zomer midden op de dag beschut in de open ligboxenstal voorzien van neveldouche. De weilanden waren,na een prima eerste snede, deze zomer dor. Nu is er weer volop gras en weiden we de hele winter door zolang het niet te nat wordt.

 

De natuur

We hebben hier volgens Roel Winters het beeld wat HHH bedoeld. Veel heggen, veel schuilgelegenheid voor de vogels en ander wild en prachtige solitairen. Het bermbeheer is hier ook zeer extensief en alles is wat minder aangeharkt (ik ben hier nog geen hark tegengekomen).De bossen en velden zitten vol wild zoals reeŰn, herten, wilde zwijnen, vossen en klein wild zoals marters, konijnen en patrijzen. De jacht is hier volksvermaak nummer een. In de weien zitten wel hazen en slangen maar geen weidevogels. De groene boomkikker zit hier regelmatig tegen het raam en ook zijn er volop vogels die in Nederland op de rode lijst staan. Voor ons erf heeft Roel een aanplantplan gemaakt.

 

Lind of Vaudu?

Die keuze maken we na de winter. Momenteel hebben we het alle vijf prima naar de zin en zijn we een prachtige ervaring rijker. Ook Milia en de kinderen hadden dit nooit willen missen. Over boeren ouwehoeren, is nog iets anders als zelf doen. Ondanks 25 jaar ervaring als adviseur leer ik hier de echte kneepjes van het vak en ook de kinderen doen ontzettend veel vaardigheden op.

Lind blijft ook steeds trekken en heeft extra kwaliteiten op het sociale vlak. Als een van de vijf terug wil verkopen we de boerderij, dat is de afspraak bij ons vertrek.

Van 24/10 tot 30/10 zijn voor een heerlijk verblijf in Lind zeer gastvrij ontvangen bij Piet en Leen v.d. Paalen. Nu zijn we net weer terug in Frankrijk en blij dat de medewerker van de bedrijfshulpvereniging geen steken heeft laten vallen.

 

Het gaat jullie goed.

 

Groeten van Milia, Evert, Wouter, Teun en Henk

 naar het begin


Fotocollage Familie Antonissen:naar het begin