Plattelandsvereniging Hei, Heg & Hoogeind  Leende   

Google
WWW hei-heg-hoogeind.dse.nl

Lidmaatschap
Start Omhoog Inhoudsopgave Zoeken in site  

Start
Omhoog


 

 


Informatie lidmaatschap


Doelstelling Plattelandsvereniging Hei, Heg en Hoogeind

Plattelandsvereniging Hei, Heg en Hoogeind is op gericht in 2003 en heeft ten doel,
het instandhouden en war mogelijk verbeteren van de leefomstandigheden van flora en fauna,
waardoor een evenwichtige relatie tussen agrarische bedrijfsvoering en natuur- en landschapsonderhoud ontstaat.

Zij tracht dit doel te bereiken door o.a.:

 1. het op gang brengen van activiteiten onder agrariŽrs en de overige leden van de vereniging
 2. het bevorderen van duurzame landbouw door de leden
 3. het als partner optreden voor het maken van financiŽle, organisatorische en procedurele verplichtingen
 4. het geven van informatie aan en het onderhouden van wederzijdse communicatie met: agrariŽrs  in de gemeente Heeze-Leende;
  lokale overheden van gemeente en waterschap, Staatsbosbeheer, locale landbouworganisaties, Z.L.T.O., milieuorganisaties en banken;
  IVN afdeling Heeze-Leende, weidevogelgroep ďpaaldijkĒ, WBE, burgers in de betreffende gemeente, overheden,
  landbouworganisaties en publieksgroepen buiten het gebied.
 5. educatie voor derden.

 Wie kan er lid worden:

- Alle personen gevestigd en/of woonachtig in de gemeente Heeze-Leende of de omgeving daarvan,
    die zich daartoe bij het bestuur hebben aangemeld en als zodanig zijn toegelaten.

- Iedereen die het buitengebied van de Gemeente Heeze-Leende en omgeving een warm hart toedraagt kan lid worden
    van de vereniging. Naast
agrariŽrs en andere grondeigenaren zijn daarom ook burgers met interesse in natuur en
    landschap van harte welkom.


Jaarcontributie en aanmelden:

- Als u lid wilt worden kunt u de jaarcontributie van Ä 15 overmaken op banknummer:
    
NL97 RABO 0159 7515 86 tnv PLATTELANDSVER HEI, HEG EN HOOGEIND
    ondervermelding van Uw naam en adresgegevens.
-En even een e-mail sturen naar: aanmelding nieuw lidmaatschap HHH

    met uw  gegevens (naam, adres, tel, email , en eventueel in welke werkgroep u zou willen deelnemen)    


Voor meer informatie kunt u terecht bij onze PR & Communicatiegroep

    Public Relations en Communicatie  

 coŲrdinator Peter Kerkhofs     E-mail: P K

   naar het begin


einde