Plattelandsvereniging Hei, Heg & Hoogeind  Leende   

Google
WWW hei-heg-hoogeind.dse.nl

Bestuursberichten
Start Inhoudsopgave Zoeken in site  

Start


 

 Uitnodiging najaarsvergadering HHH 2018

 Beste leden,

 Op dinsdag 6  november 2018 om 20.30 uur is er weer het startschot van het winterseizoen. U bent van harte welkom bij de Hospes.
We hebben een interessant programma waarbij er volop ruimte is voor meedenken en vragen stellen.

De agenda is als volgt:

 1. Opening door voorzitter Janus van Hooff.
 2. Mededelingen.
 3. Verslag van 2-11-2017, najaarsvergadering bij de Hospes (zie bijlage).
 4. Statuten wijziging / Huishoudelijk Reglement (Janus van Hooff).
 5. Stand van zaken Collectief Midden Brabant (Peter Kerkhofs of Peter van der Kruis).
 6. Pilot bodem en biodiversiteit in het werkgebied van HHH (Peter Kerkhofs).
 7. Erven plus, status voor Heeze-Leende? (Krijn van den Hoven).
 8. Winterprogramma (noteer alvast in uw agenda!):
  1. 20 december, film avond .
  2. Toelichting verdere winterprogramma (Henk Antonissen).
 9. Rondvraag

21.15 uur Pauze (met een kleine verloting maar mogelijk wel met een leuke prijs).

 1. Marco van Asten is vooraanstaand varkenshouder in Sterksel. Hij vertelt over de laatste ontwikkelingen op zijn bedrijf
  en in de sector. Zaken als Afrikaanse varkenspest, de toekomst van de varkenshouderij in Nederland en zijn plannen met de ontmantelde locatie aan de Heggerdijk komen ongetwijfeld aan de orde.

 

22.30 uur (?) sluiting en gezellig nabuurten

 Uw aanwezigheid en inbreng wordt bijzonder gewaardeerd.

 Groeten, 28 oktober 2018,

 Secretaris  / penningmeester Plattelandsvereniging Hei, Heg & Hoogeind     Krijn van den Hoven

 


 

Geachte leden van HHH,

 Graag nodigen wij u voor een interessante bijeenkomst op:

 Lezing Waterschap Dinsdag 13 maart om 20.30 uur bij café De Hospes in Leenderstrijp.

 Zoals u weet staan er stevige veranderingen op de rol als het gaat over de invloeden van de klimaatveranderingen.
Wij wonen en werken in en rondom een beekdallandschap en daarom is de impact voor ons extra groot.
 Het Waterschap werkt op een
aantal plekken aan beekherstel. Tegelijkertijd nemen zij antiverdrogingsmaatregelen in het kader van het “Programma Aanpak Stikstof” (PAS) en
richten zij delen van het Natuurnetwerk in, in opdracht van de provincie Noord-Brabant.

 Waarom doen ze dat? Wat betekent dat precies? En wat moet er dan buiten zoal gebeuren?
 Hoe pakt het Waterschap als uitvoerder dat aan? Gaat dit ten koste van boerenland? Bent u verplicht om mee te doen? Wat is de compensatie?

 Op 13 maart zullen Roel Dobbelsteen en Ynte Bekema van Waterschap de Dommel ons hier meer over vertellen.

 U bent van harte welkom.

 Met hartelijke groet,

Het Bestuur.

 


‘Op weg naar een landschap waar iedereen blij van wordt’   door Alex Datema.

Op donderdag 18 januari 2018 om 20.30 uur is er een discussieavond bij café De Hospes Strijperstraat 46 in Leenderstrijp.

 Plattelandsvereniging Hei, Heg en Hoogeind is erin geslaagd de Groningse melkveehouder Alex Datema naar
 Leenderstrijp te halen voor deze interessante discussie avond.

Alex Datema is landelijk voorzitter van BoerenNatuur, de overkoepelende organisatie van Collectieven waarbinnen
8000 boeren ca. 80.000 ha agrarisch natuurbeheer uitvoeren. Deze boeren maken een bewuste keuze om landschap,
natuur en waterbeheer in hun bedrijfsvoering op te nemen. In de nieuwe Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB 2021)
plannen wordt extra aandacht gevraagd voor het integreren van natuur, biodiversiteit en landschap in het agrarisch bedrijf.

Kan ‘natuur inclusieve landbouw’ ook in een intensief landbouwgebied zoals Z.O. Brabant?

Hoe vergroten we de biodiversiteit waarbij de rentabiliteit niet onder druk komt? Kunnen burgers hieraan ook een bijdrage leveren?

Kortom een interactieve avond voor iedereen die het landschap een warm hart toedraagt.

Ook niet-leden zijn welkom, zij betalen 5 euro entrée t.b.v. de 2 consumpties.

 Nadere informatie: Werkgroep Jaarprogramma, Henk Antonissen, 06 47 003 834


 

 

Film en verhalen bij Hei, Heg en Hoogeind

Woensdag 20 december 2017 om 20.30 uur

bent u van harte welkom bij café De Hospes aan de Strijperstraat 46 in Leenderstrijp.

Plattelandsvereniging Hei, Heg en Hoogeind neemt u mee naar vroegere tijden middels film, beeld en mooie verhalen uit de oude doos.
Naast leden zijn ook niet leden welkom. Voor hen bedraagt de entree 5 euro incl. gratis consumptie.

Aan de avond werken o.a. mee Erik Willems, de zoon van wijlen Piet Willems. Ook Maria Willems is aanwezig. Zij putten uit zeldzame
en mooie verhalen over het boerenleven zoals destijds opgetekend door ‘Peer van Lind’. Daarna komt Frans van Mierlo aan zet.
Hij geeft alvast een inkijkje in zijn over 1-2 jaar te verschijnen boek over de historie van Leenderstrijp.
 Elke Strijpenaar is daarvoor historisch gescreend op stamboom en woonplek. Prachtige en tot nu onbekende feiten zijn het resultaat.

Tot slot wordt een film vertoond over het laatste melkmaal van Jan en Mia Bax.
Zij zijn eind jaren 90 gestopt met hun melkveehouderij. Peter Beelen heeft daarvan opmerkelijke opnamen gemaakt
waarbij hij boer en boerin tegelijkertijd interviewt.

 Kortom een avond om niet te missen. U bent van harte welkom.

 


Koeiendans - Kijk in de Stal in Maarheeze

De Melktap organiseert in samenwerking met Plattelandsvereniging Hei, Heg & Hoogeind een “koeiendans”
en open dag op 2 april van 12:00 tot 17:00. Locatie: Ulkendonken 4 in Maarheeze

‘S middag gaan rond 14:00 de koeien na een winterperiode op stal  weer naar buiten gaan.
Laat u verrassen door de capriolen van de koeien die het voorjaar vieren met de eerste weidegang.

Het melkveebedrijf is een modern en duurzaam bedrijf met aandacht voor dierenwelzijn en biodiversiteit.
U kunt met eigen ogen zien waar de lekkere en gezonde producten zoals weidemelk, yoghurt, kaas en boter 
geproduceerd worden. Producten die uitstekend passen in een koolhydraatarm dieet.
Proeven kan natuurlijk ook.  Tevens zijn er enkele informatiekramen.

Voor kinderen is er een informatieve speurtocht over de boerderij:  kijk of jij een echte boer of boerin bent door het oplossen van de 10 vragen. 
Er kan ook geknuffeld worden met de kalfjes en er is een springkussen aanwezig.

De entree bedraagt €1 voor volwassenen, kinderen zijn gratis.
U kunt parkeren in de wei maar natuurlijk is een fietstochtje naar Maarheeze een beter alternatief.

 


De Melksalon komt naar Plattelandsvereniging Hei, Heg & Hoogeind

Op dinsdag 21 maart om 20.30 uur is sommelier Sietske Klooster te gast bij café De Hospes in Leenderstrijp.
Met haar nationaal bekende project De Melksalon neemt zij de bezoeker mee in de verschillen in smaak en samenstelling van zuivelproducten.

De smaak van melk wordt sterk beïnvloed door de manier waarop de boer werkt. Het maakt nogal wat uit wat en wanneer de koe gegeten heeft.
Geurig hooi, vers voorjaarsgras, verse kruiden, gras van een zonnige dag; het heeft allemaal invloed.
Ook het koeienras speelt een rol. De verschillen zijn nog groter dan bij wijn.

Hoe kom je daar achter, wat zijn de invloeden op de gezondheid, is melk vers van de boerderij een goed idee, waar vindt je de lekkerste melk etc.

Boerendochter Gery Pouwels uit Weert zal de avond mede invullen.

Leden en niet-leden zijn welkom op 21 maart vanaf 20:00 uur bij café De Hospes aan de Strijperstraat 46 in Leenderstrijp.
 Niet leden betalen 5 euro entree incl. koffie bij ontvangst en 1 consumptie.

 


 

Uitnodiging bijeenkomst HHH op dinsdag 31 januari 2017 om 20.30 uur café De Hospes Leenderstrijp

Plattelandsvereniging Hei, Heg en Hoogeind nodigt u uit voor een bijeenkomst met:

                                            Dhr. Floris

Velen van u zullen zich afvragen “ wat kan deze man ons leren “?

Dhr. Floris zal ons informeren over een ongelooflijk belangrijke schimmel die het planten mogelijk maakt om tot 200 x
meer voedingstoffen uit de bodem op te nemen. Toevoeging van kunstmest wordt overbodig en met een beperkte
gift organische mest worden zonder kunstmatig beregenen topopbrengsten behaald.
Dhr. Floris reist momenteel heel de wereld rond met zijn vinding en laat ons ongelooflijke beelden zien.
Hij wordt door de EU als deskundige ondersteund en heeft o.a. in Spanje gronden waar 30 jaar geen productie meer
mogelijk leek weer vruchtbaar gemaakt.

Wat doet de schimmel?
Hoe kunnen zowel boeren bij de teelt van mais en gras als burgers in hun groente- en siertuin hiervan profiteren?
Zijn de bewijzen waterdicht? Wat kost dergelijk “goei poeier”?

Kortom een prachtige info avond met volop gelegenheid om vragen te stellen.

HHH heeft bijna 1 jaar gepoogd dhr. Floris naar Leende te halen.
Ondanks zijn drukke programma nu dus een prachtige kans om uw bodemkennis te vergroten. Doe er al komend voorjaar uw voordeel mee!

Leden en niet-leden zijn welkom bij café De Hospes aan de Strijperstraat 46 in Leenderstrijp.
Niet leden betalen 5 euro entree incl. koffie bij ontvangst en 1 consumptie.

 Met vriendelijke groet,
 Het bestuur.

        

 

   naar het begin


einde