Plattelandsvereniging Hei, Heg & Hoogeind  Leende   

Google
WWW hei-heg-hoogeind.dse.nl

Weidevogels_2012
Start Omhoog Inhoudsopgave Zoeken in site  

Start
Omhoog


 

 


Verslag vrijwillige weidevogelbescherming 2012         Vogelwacht “Paaldijk”Onderstaande verslag is een samenvatting. Wilt u het totale rapport ontvangen neem dan even contact op met:
coördinator 
Jac Seijkens;  telefoon 040-2061924       
email jac


Vogelwacht Paaldijk Leende            Verslag vrijwillige weidevogelbescherming 2012

Leende, juli 2012  


Inhoud

1. Totaaloverzicht                                                                                                                  

   1.1    Adreslijst deelnemende bedrijven                                                                                

   1.2    Adreslijst vrijwilligers                                                                                      

   1.3    Groepsgegevens                                                                                                         

   1.4    Totaalresultaten en verliesoorzaken                                                                             

   1.5    Resultaten per bedrijf                                                                                                 

   1.6    Beschermingsactiviteiten                                                                                         

 

2.  Huidige weidevogelstand                                                                                                    

3.  Seizoensverloop    

  


                                                                                                          

1  Totaaloverzicht

 1.1  Adreslijst deelnemende bedrijven

Naam

Ansem, P. van

Bax, J.

Bertens, J.

Bierings, Gebr.

Fransen, Gebr.

Happen, F. van

Hooff, A. van

Lijten, J.

Louw, P. de

Maas, P.

Meijl, P. van

Paalen, E. van der

Palen, A. van der

Palen, B. van der

Raasens, G.

Schoone, P.

Stipdonk, Gebr. van

Velthoven, L. van

Verduijn, J.

Winters, R

1.2 Adreslijst vrijwilligers

Naam

Asten, E. van

Berg, M. van den

Broek, B. van den

Dijk, T. van

Dommels, J. 

Engelen, J. 

Groot, P. 

Harlé, Th. 

Hooff, L. van

Palen, J. van der

Seijkens, J.M. 

Staals, A. 

Verwegen, T. 

Webb, A. 

Willems, J. 

Winters, R 

Groepsgegevens

We hebben dit jaar 20 deelnemende bedrijven, dat is evenveel als vorig jaar.
Het aantal vrijwilligers is ook op 15 gebleven. Wel zijn Sarah Webb en Lars van Hooff, die hun stage bij Hei-Heg-Hoogeind invullen, een paar keer met ons mee geweest.

1.4 Totaalresultaten en verliesoorzaken

Resultaat

Soort

Totaal

Bekend

Uit

Niet uit

% uit

 

 

 

 

 

 

Kievit

30

29

20

9

68.97

Scholekster

2

2

2

0

100.00

Wulp

1

1

0

1

0.00

Totaal

33

32

22

10

68.75

Percentage van bekend resultaat

 

 

68.75

31.25

 

Er zijn dit jaar maar 33 nesten gevonden van 3 vogelsoorten. De uitkomstresultaten zijn redelijk. Dit jaar hebben we een nest van de wulp gevonden en hiervoor een overeenkomst met de perceeleigenaar afgesloten in het kader van “Rustzone voor kritische weidevogelsoorten”. Helaas is het legsel gepredeerd net voor de uitkomstdatum. Ook van de scholekster zijn twee nesten gevonden die beide succesvol zijn geweest. Een van de 30 kieviten zat op een perceel van een eigenaar die geen deelnemer is van onze groep. Dit nest is wel succesvol geweest er zijn 4 jongen uitgelopen. Waarschijnlijk hebben er nog wel een paar andere vogelsoorten gebroed maar daarvan hebben we geen nesten gevonden. Hierbij kun je denken aan veldleeuwerik, gele kwikstaart of roodborsttapuit.

Verlies

Soort

Pred.

Bew.

Werk.

Verl.

Ov.

Onb.

 

 

 

 

 

 

 

Kievit

8

0

0

1

0

0

Scholekster

0

0

0

0

0

0

Wulp

1

0

0

0

0

0

Totaal

9

0

0

1

0

0

Percentage van bekend resultaat

28.13

0.00

0.00

3.13

0.00

0.00

Pred.    =  Predatie        Bew.     =  Beweiding     Werk.   =  Werkzaamheden        Verl.     =  Verlaten

Ov.       =  Overig           Onb.     =  Onbekend

Resultaten per bedrijf

 

Bedrijf: Ansem, P. van

 

 

 

 

 

Soort

Totaal

Bekend

Uit

Niet uit

% uit

Kievit

8

7

2

5

28.57

Totaal

8

7

2

5

28.57

Percentage van bekend resultaat

 

 

28.57

71.43

 

 

Bedrijf: Bierings, Fam.

 

 

 

 

 

Soort

Totaal

Bekend

Uit

Niet uit

% uit

Kievit

1

1

1

0

100.00

Totaal

1

1

1

0

100.00

Percentage van bekend resultaat

 

 

100.00

0.00

 

 

Bedrijf: Louw, P. de

 

 

 

 

 

Soort

Totaal

Bekend

Uit

Niet uit

% uit

Kievit

3

3

3

0

100.00

Totaal

3

3

3

0

100.00

Percentage van bekend resultaat

 

 

100.00

0.00

 

 

Bedrijf: Meijl, Fam. van

 

 

 

 

 

Soort

Totaal

Bekend

Uit

Niet uit

% uit

Kievit

5

5

4

1

80.00

Wulp

1

1

0

1

0.00

Totaal

6

6

4

2

66.67

Percentage van bekend resultaat

 

 

66.67

33.33

 

 

Bedrijf: Paalen, E. van der

 

 

 

 

 

Soort

Totaal

Bekend

Uit

Niet uit

% uit

Scholekster

1

1

1

0

100.00

Totaal

1

1

1

0

100.00

Percentage van bekend resultaat

 

 

100.00

0.00

 

 

Bedrijf: Palen, B. van der

 

 

 

 

 

Soort

Totaal

Bekend

Uit

Niet uit

% uit

Scholekster

1

1

1

0

100.00

Totaal

1

1

1

0

100.00

Percentage van bekend resultaat

 

 

100.00

0.00

 

 

Bedrijf: Raasens, G.

 

 

 

 

 

Soort

Totaal

Bekend

Uit

Niet uit

% uit

Kievit

1

1

1

0

100.00

Totaal

1

1

1

0

100.00

Percentage van bekend resultaat

 

 

100.00

0.00

 

 

Bedrijf: Schoone, Fam.

 

 

 

 

 

Soort

Totaal

Bekend

Uit

Niet uit

% uit

Kievit

7

7

6

1

85.71

Totaal

7

7

6

1

85.71

Percentage van bekend resultaat

 

 

85.71

14.29

 

 

Bedrijf: Stipdonk, Fam. van

 

 

 

 

 

Soort

Totaal

Bekend

Uit

Niet uit

% uit

Kievit

3

3

3

0

100.00

Totaal

3

3

3

0

100.00

Percentage van bekend resultaat

 

 

100.00

0.00

 

 

Bedrijf: Verduijn, J.

 

 

 

 

 

Soort

Totaal

Bekend

Uit

Niet uit

% uit

Kievit

2

2

0

2

0.00

Totaal

2

2

0

2

0.00

Percentage van bekend resultaat

 

 

0.00

100.00

 

 Beschermingsactiviteiten

Soort

AA

BM

GB

NB

OM

OV

PE

RS

ZP

Totaal

Kievit

 

14

9

 

 

3

8

 

6

40

Scholekster

 

 

1

 

 

 

 

 

 

1

Totaal

 

14

10

 

 

3

8

 

6

41

 

Legenda:

 

 

 

AA:

bij aanaarden

 

PE:

bij ploegen/eggen

BM:

bij bemesten

 

RS:

bij rollen/slepen

GB:

bij gewasbescherming

 

ZP:

bij zaaien of poten

NB:

bij beweiden

 

 

OM:

bij maaien

 

 

OV:

bij overige activiteiten

 

 

Zoals je kunt zien in bovenstaande tabel zijn er meer nesten beschermd bij werkzaamheden dan we daadwerkelijk hebben gevonden. Dit komt omdat een nest vaak bij verschillende bewerkingen wordt ontzien bv. bij ploegen en bij zaaien of poten.
 Aantal nesten per broedseizoen

 

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Kievit

105

147

54

57

53

57

50

59

37

30

Grutto

1

1

1

2

 

 

 

 

 

 

Scholekster

3

3

5

1

2

 

2

1

3

2

Wulp

 

7

1

 

1

2

 

1

2

1

Canadese gans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gele kwikstaart

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veldleeuwerik

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Witte kwikstaart

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Graspieper

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Roodborsttapuit

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Totaal

110

160

61

61

56

59

52

61

42

33

In bovenstaande tabel en grafiek zijn de gevonden legsels van weidevogels aangegeven van de laatste 10 jaren. Het aantal gevonden legsels is nog niet zo laag geweest als dit jaar. Ook nu schommelt het broedsucces nog sterk. Hieronder vindt u een tabel en een grafiek over de uitkomstresultaten van de laatste 10 jaren.

 

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Gevonden

110

160

61

61

56

61

52

61

42

33

Uitgekomen

9

27

16

11

20

27

35

18

20

22

 


 3.  Seizoensverloop

 In het kort volgen hier de activiteiten in vogelvlucht.

29 feb.                         Provinciale weidevogelavond in het provinciehuis in Den Bosch.

15 mrt.                         Vanaf heden tot 15 juni drie of vier keer per week met vrijwilligers het gebied  bezocht.

20 mrt.                         Eerste kievitnest gevonden.

  7 apr.                         Eerste en enige wulpennest gevonden.

28 apr.                         Eerste kievitnest uitgekomen.

  7 mei                          Eerste scholeksternest gevonden.

22  mei                        Eerste scholeksternest uitgekomen.

28  jun.                        De laatste weidevogels uitgekomen.

 

 Ik wil iedereen die zich heeft ingezet voor onze weidevogels hartelijk bedanken.

 Jac Seijkens

 

 


   naar het begin


einde