Plattelandsvereniging Hei, Heg & Hoogeind  Leende   

Google
WWW hei-heg-hoogeind.dse.nl

Weidevogels_2011
Start Omhoog Inhoudsopgave Zoeken in site  

Start
Omhoog


 

 


Verslag vrijwillige weidevogelbescherming 2011         Vogelwacht “Paaldijk”Onderstaande verslag is een samenvatting. Wilt u het totale rapport ontvangen neem dan even contact op met:
coördinator 
Jac Seijkens;  telefoon 040-2061924        e-mail jac


 

Verslag vrijwillige weidevogelbescherming 2011                          Leende, juli 2011  

 Inhoud                                                                                                                            

1. Totaaloverzicht                                                                                                                  

   1.1    Adreslijst deelnemende bedrijven                                                                                

   1.2    Adreslijst vrijwilligers                                                                                      

   1.3    Groepsgegevens                                                                                                         

   1.4    Totaalresultaten en verliesoorzaken                                                                             

   1.5    Resultaten per bedrijf                                                                                                 

   1.6    Beschermingsactiviteiten                                                                                             

2.  Huidige weidevogelstand                                                                                                    

3.  Seizoensverloop                                                                                                                


 

Totaaloverzicht

1.1  deelnemende bedrijven

Naam

Ansem, P. van

Bax, J.

Bertens, J.

Bierings, Gebr.

Fransen, Gebr.

Happen, F. van

Hooff, A. van

Lijten, J.

Louw, P. de

Maas, P.

Meijl, P. van

Paalen, E. van der

Palen, A. van der

Palen, B. van der

Raasens, G.

Schoone, P.

Stipdonk, Gebr. van

Velthoven, L. van

Verduijn, J.

Winters, R

1.2 vrijwilligers

Naam

Asten, E. van

Berg, M. van den

Broek, B. van den

Dijk, T. van

Dommels, J. 

Engelen, J. 

Groot, P. 

Harlé, Th. 

Hooff, L. van

Palen, J. van der

Sande, J. van der

Seijkens, J.M. 

Staals, A. 

Verwegen, T. 

Webb, A. 

Willems, J. 

Winters, R 

1.3  Groepsgegevens

We hebben dit jaar 20 deelnemende bedrijven, dat is evenveel als vorig jaar, het aantal vrijwilligers is op 17 is gekomen. Dit seizoen hebben 2 leerlingen van Scholengemeenschap Were Di uit Valkenswaard een deel van hun maatschappelijke stage bij onze vrijwilligersgroep ingevuld. ging van

 

1.4 Totaalresultaten en verliesoorzaken

Resultaat

Soort

Totaal

Bekend

Uit

Niet uit

% uit

Kievit

37

37

17

20

45.95

Scholekster

3

3

2

1

66.67

Wulp

2

2

1

1

50.00

Totaal

42

42

20

22

47.62

Percentage van bekend resultaat

 

 

47.62

52.38

 

Er zijn dit jaar maar 42 nesten gevonden van 3 vogelsoorten. De uitkomstresultaten zijn wel beter dan vorig jaar, maar zijn toch veel te laag om de weidevogelpopulatie op peil te houden. Bij ons is het uitkomstpercentage 47,62 % tegen 30,51 % vorig jaar. Het uitkomstpercentage is op provinciaal en landelijk niveau ook ongeveer 70 %. Dit jaar hebben we twee nesten van de wulp gevonden. Voor beide legsels is een overeenkomst met de perceeleigenaar afgesloten in het kader van “Rustzone voor kritische weidevogelsoorten”. Ook van de scholekster zijn drie nesten gevonden, maar een zat op een perceel van een eigenaar die geen deelnemer is van onze groep. Dit nest is wel succesvol geweest er zijn 3 jongen uitgelopen. Waarschijnlijk hebben er nog wel een paar andere vogelsoorten gebroed maar daarvan hebben we ook geen nesten gevonden. Hierbij kun je denken aan veldleeuwerik, gele kwikstaart of roodborsttapuit.

Verlies

Soort

Niet uit

% uit

Pred.

Bew.

Werk.

Verl.

Ov.

Onb.

Kievit

20

45.95

17

0

0

3

0

0

Scholekster

1

66.67

1

0

0

0

0

0

Wulp

1

50.00

1

0

0

0

0

0

Totaal

22

47.62

19

0

0

3

0

0

Percentage van bekend resultaat

52.38

 

45.24

0.00

0.00

7.14

0.00

0.00

Pred.    =  Predatie        Bew.     =  Beweiding     Werk.   =  Werkzaamheden        Verl.     =  Verlaten

Ov.       =  Overig           Onb.     =  Onbekend

Uit bovenstaand overzicht is te zien dat zeer veel legsels door predatie verloren zijn gegaan. Wij vermoeden dat weer veel nesten door een vos zijn leeggehaald, maar ook aan de kraai heeft zijn aandeel gehad in dit verlies. Vooral in Jansborg, Waterstraat en Renheide zijn veel nesten gepredeerd. (zie onderstaand overzicht) 

1.5  Resultaten per bedrijf

 

Bedrijf: Ansem, P. van

 

 

 

 

 

Soort

Totaal

Bekend

Uit

Niet uit

% uit

Kievit

1

1

0

1

0.00

Totaal

1

1

0

1

0.00

Percentage van bekend resultaat

 

 

0.00

100.00

 

 

 

 

 

 

 

Bedrijf: Bax, J.

 

 

 

 

 

Soort

Totaal

Bekend

Uit

Niet uit

% uit

Kievit

2

2

0

2

0.00

Totaal

2

2

0

2

0.00

Percentage van bekend resultaat

 

 

0.00

100.00

 

 

 

 

 

 

 

Bedrijf: Bierings, Gebr.

 

 

 

 

 

Soort

Totaal

Bekend

Uit

Niet uit

% uit

Kievit

5

5

2

3

40.00

Totaal

5

5

2

3

40.00

Percentage van bekend resultaat

 

 

40.00

60.00

 

 

 

 

 

 

 

Bedrijf: Fransen, Gebr.

 

 

 

 

 

Soort

Totaal

Bekend

Uit

Niet uit

% uit

Kievit

5

5

4

1

80.00

Totaal

5

5

4

1

80.00

Percentage van bekend resultaat

 

 

80.00

20.00

 

 

 

 

 

 

 

Bedrijf: Louw, P. de

 

 

 

 

 

Soort

Totaal

Bekend

Uit

Niet uit

% uit

Kievit

2

2

2

0

100.00

Totaal

2

2

2

0

100.00

Percentage van bekend resultaat

 

 

100.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

Bedrijf: Meijl, P. van

 

 

 

 

 

Soort

Totaal

Bekend

Uit

Niet uit

% uit

Kievit

3

3

1

2

33.33

Totaal

3

3

1

2

33.33

Percentage van bekend resultaat

 

 

33.33

66.67

 

 

 

 

 

 

 

Bedrijf: Paalen, E. van der

 

 

 

 

 

Soort

Totaal

Bekend

Uit

Niet uit

% uit

Kievit

2

2

1

1

50.00

Wulp

1

1

1

0

100.00

Totaal

3

3

2

1

66.67

Percentage van bekend resultaat

 

 

66.67

33.33

 

 

 

 

 

 

 

Bedrijf: Raasens, G.

 

 

 

 

 

Soort

Totaal

Bekend

Uit

Niet uit

% uit

Kievit

10

10

1

9

10.00

Scholekster

2

2

1

1

50.00

Totaal

12

12

2

10

16.67

Percentage van bekend resultaat

 

 

16.67

83.33

 

 

 

 

 

 

 

Bedrijf: Stipdonk, van

 

 

 

 

 

Soort

Totaal

Bekend

Uit

Niet uit

% uit

Kievit

1

1

0

1

0.00

Totaal

1

1

0

1

0.00

Percentage van bekend resultaat

 

 

0.00

100.00

 

 

 

 

 

 

 

Bedrijf: Velthoven, L. van

 

 

 

 

 

Soort

Totaal

Bekend

Uit

Niet uit

% uit

Scholekster

1

1

1

0

100.00

Wulp

1

1

0

1

0.00

Totaal

2

2

1

1

50.00

Percentage van bekend resultaat

 

 

50.00

50.00

 

 

 

 

 

 

 

Bedrijf: Verduijn, J.

 

 

 

 

 

Soort

Totaal

Bekend

Uit

Niet uit

% uit

Kievit

6

6

6

0

100.00

Totaal

6

6

6

0

100.00

Percentage van bekend resultaat

 

 

100.00

0.00

 

 

1.6  Beschermingsactiviteiten

Soort

AA

BM

GB

NB

OM

OV

PE

RS

ZP

Totaal

Kievit

2

9

21

 

 

2

9

 

7

50

Scholekster

1

 

2

 

 

 

 

 

 

3

Wulp

 

 

 

 

2

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal

3

9

23

 

2

2

9

 

7

55

 

Legenda:

 

 

 

AA:

bij aanaarden

 

PE:

bij ploegen/eggen

BM:

bij bemesten

 

RS:

bij rollen/slepen

GB:

bij gewasbescherming

 

ZP:

bij zaaien of poten

NB:

bij beweiden

 

 

OM:

bij maaien

 

 

OV:

bij overige activiteiten

 

 


 

2.      Huidige weidevogelstand

 

Aantal nesten per broedseizoen

 

2000

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Kievit

139

124

105

147

54

57

53

57

50

59

37

Grutto

6

1

1

1

1

2

 

 

 

 

 

Scholekster

4

3

3

3

5

1

2

 

2

1

3

Wulp

1

1

 

7

1

 

1

2

 

1

2

Canadese gans

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gele kwikstaart

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veldleeuwerik

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Witte kwikstaart

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

Graspieper

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

Roodborsttapuit

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Totaal

152

129

110

160

61

61

56

59

52

61

42

Zoals blijkt uit bovenstaande grafiek is het aantal uitgekomen weidevogelnesten de laatste jaren fors gedaald. Dit is een gevolg van de slechte uitkomstresultaten van de afgelopen 7 jaren. Het aantal gevonden legsels is nog niet zo laag geweest als dit jaar. Ook nu schommelt het broedsucces nog sterk. Hieronder vindt u een tabel en een grafiek over de uitkomstresultaten van de laatste jaren.

 

 

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Gevonden

152

 

129

110

160

61

61

56

61

52

61

42

Uitgekomen

106

 

82

9

27

16

11

20

27

35

18

20

 

3.  Seizoensverloop

 

In het kort volgen hier de activiteiten in vogelvlucht.

 

14 mrt.                         Provinciale weidevogelavond in het provinciehuis in Den Bosch.

15 mrt.                         Vanaf heden tot 24 juni drie of vier keer per week met vrijwilligers het gebied                            bezocht.

22 mrt.                         Eerste kievitnest gevonden.

11 apr.                         Eerste wulpennest gevonden.

20 apr.                         Eerste kievitnest uitgekomen.

26 apr.                         Eerste scholeksternest gevonden.

 4 mei                           Eerste wulpennest uitgekomen.

23 mei                          Eerste scholeksternest uitgekomen.

24 jun.                         De laatste weidevogels uitgekomen.

Dit waren in het kort de belangrijkste mededelingen van het afgelopen jaar.

Ik wil iedereen die zich heeft ingezet voor onze weidevogels hartelijk bedanken.

 Jac Seijkens

 

 


   naar het begin


einde