Plattelandsvereniging Hei, Heg & Hoogeind  Leende   

Google
WWW hei-heg-hoogeind.dse.nl

Weidevogels_2010
Start Omhoog Inhoudsopgave Zoeken in site  

Start
Omhoog


 

 


Verslag vrijwillige weidevogelbescherming 2010         Vogelwacht “Paaldijk”Onderstaande verslag is een samenvatting. Wilt u het totale rapport ontvangen neem dan even contact op met:
coördinato
Jac Seijkens;  telefoon 040-2061924        e-mail jac

    

   Jac Seijkens bezig met het inbrengen van de coördinatoren mbv GPS bij een kievitsnest met vier eieren.                    Wulpennest  op de Paaldijk (foto Jac Seijkens)

Totaaloverzicht

1.1  Deelnemende bedrijven

Naam

Ansem, P. van

Bax, J.

Bertens, J.

Bierings, Gebr.

Fransen, Gebr.

Happen, F. van

Hooff, A. van

Lijten, J.

Louw, P. de

Maas, P.

Meijl, P. van

Paalen, E. van der

Palen, A. van der

Palen, B. van der

Raasens, G.

Schoone, P.

Stipdonk, Gebr. van

Velthoven, L. van

Verduijn, J.

Winters, R


1.2 vrijwilligers

Naam

Asten, E. van

Asten, W. van

Berg, M. van den

Broek, B. van den

Dijk, T. van

Dommels, J.

Engelen, J.

Groot, P.

Harlé, Th.

Palen, J. van der

Seijkens, J.M.

Staals, A.

Verwegen, T.

Webb, A.

Willems, J.

Winters, R .


1.3  Groepsgegevens

We hebben dit jaar 20 deelnemende bedrijven met een totale oppervlakte van 404 ha. Er zijn maar bij 13 bedrijven nesten gevonden.
Het aantal deelnemende bedrijven is gelijk aan vorig jaar.


1.4 Totaalresultaten en verliesoorzaken

Resultaat

Soort

Totaal

Bekend

Uit

Niet uit

% uit

 

 

 

 

 

 

Kievit

59

57

17

40

29.82

Scholekster

1

1

0

1

0.00

Wulp

1

1

1

0

100.00

Totaal

61

59

18

41

30.51

Percentage van bekend resultaat

 

 

30.51

69.49

 

In totaal zijn er dit jaar 61 nesten gevonden tegen 52 vorig jaar. Het gebied waar we actief zijn geweest is met bijna 14 ha toegenomen tot 404 ha. De uitkomstresultaten zijn veel lager dan vorig jaar. Bij ons is het uitkomstpercentage precies 30,5 % tegen 70 % vorig jaar. Het uitkomstpercentage is op provinciaal en landelijk niveau ook ongeveer 70 %. Dit jaar hebben we twee nesten van de wulp gevonden, maar een nest was al uitgekomen toen we het vonden. Ook van de scholekster zijn twee nesten gevonden, maar een zat op een perceel van een eigenaar die geen deelnemer is van onze groep. Dit nest is wel succesvol geweest er zijn 3 jongen uitgelopen. Waarschijnlijk hebben er nog wel een paar andere vogelsoorten gebroed maar daarvan hebben we ook geen nesten gevonden. Hierbij kun je denken aan veldleeuwerik, gele kwikstaart of roodborsttapuit.

Verlies

Soort

Niet uit

% uit

Pred.

Bew.

Werk.

Verl.

Ov.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kievit

40

29.82

37

0

0

3

0

Scholekster

1

0.00

0

0

0

0

0

Wulp

0

100.00

0

0

0

0

0

Totaal

41

30.51

37

0

0

3

0

Percentage van bekend resultaat

69.49

 

62.71

0.00

0.00

5.08

0.00

 

Pred.    =  Predatie        Bew.     =  Beweiding     Werk.   =  Werkzaamheden        Verl.     =  Verlaten

Ov.       =  Overig           Onb.     =  Onbekend

Uit bovenstaand overzicht is te zien dat zeer veel legsels door predatie verloren zijn gegaan. Wij vermoeden dat weer veel nesten door een vos zijn leeggehaald, maar ook aan de kraai heeft zijn aandeel gehad in dit verlies. Dit jaar zijn maar 3 nesten (5 %)verlaten. Van een verlaten nest is bekend dat alle eieren onbevrucht waren. Het predatieverlies is met 62 % erg hoog en zal dan ongetwijfeld invloed hebben op de weidevogelpopulatie in het komend jaar. 

Aantal nesten en uitkomstresultaten per broedseizoen vanaf 2002  

Uit bovenstaande grafiek is te zien dat het broedsucces erg afhankelijk is van predatieverliezen en dit heeft ook veel invloed op de grote van de weidevogelpopulatie.


2.      Huidige weidevogelstand

 


Aantal nesten per broedseizoen

 

2000

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Kievit

139

124

105

147

54

57

53

57

50

59

Grutto

6

1

1

1

1

2

 

 

 

 

Scholekster

4

3

3

3

5

1

2

 

2

1

Wulp

1

1

 

7

1

 

1

2

 

1

Canadese gans

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gele kwikstaart

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veldleeuwerik

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

Witte kwikstaart

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Graspieper

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Roodborsttapuit

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

Totaal

152

129

110

160

61

61

56

59

52

61

 

Zoals blijkt uit bovenstaande grafiek is het aantal uitgekomen weidevogelnesten de laatste jaren fors gedaald. Dit is een gevolg van de slechte uitkomstresultaten van de afgelopen 6 jaren. Na 2004 is het aantal gevonden legsels fors gedaald door hoge predatiedruk.
Ook nu schommelt het broedsucces nog sterk. Hieronder vindt u een tabel en een grafiek over de uitkomstresultaten van de laatste jaren.

 

 

 

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Gevonden

152

 

129

110

160

61

61

56

61

52

61

Uitgekomen

106

 

82

9

27

16

11

20

27

35

18

 


3.  Seizoensverloop

In het kort volgen hier de activiteiten in vogelvlucht. 

22 dec.                         2009     Van Brabants Landschap € 150,00 ontvangen.

6-7 feb.                        2010     Cursus voor weidevogelcoördinatoren in Baarlo (Limburg)

  1 mrt.                        2010     Provinciale weidevogelavond in het provinciehuis in Den Bosch.

20 mrt.                         2010     Vervolgcursus weidevogelcoördinatoren in Udenhout.

23 mrt.                         2010     Eerste kievitnest met 1 ei gevonden bij Johan Bax aan de Waterstraat.

20 apr.                         2010     Eerste wulpennest gevonden bij Piet van Meijl aan de Strijperdijk.

27 apr.                         2010     Eerste scholeksternest gevonden bij Erik van der Paalen aan de Paaldijk.

  4 mei.                        2010    Eerste kievitnest succesvol uitgekomen.

16 mei.                        2010     Eerste wulpennest uitgekomen (4 jongen).

25 mei.                        2010     Nog een scholeksternest gevonden bij Antoon van Meijl aan de Jansborg.

28 juni                          2010     Waren alle weidevogelnesten uitgekomen.
 

Dit waren in het kort de belangrijkste mededelingen van het afgelopen jaar.
 Ik wil iedereen die zich heeft ingezet voor onze weidevogels hartelijk bedanken.

Jac Seijkens

 


   naar het begin


einde