Plattelandsvereniging Hei, Heg & Hoogeind  Leende   

Google
WWW hei-heg-hoogeind.dse.nl

Weidevogels_2009
Start Omhoog Inhoudsopgave Zoeken in site  

Start
Omhoog


 

 


Verslag vrijwillige weidevogelbescherming 2009         Vogelwacht “Paaldijk”


Inhoud                                                                                                             

1. Totaaloverzicht                                                                                     

   1.1  Adreslijst deelnemende bedrijven                                                     

   1.2  Adreslijst vrijwilligers                                                                       

   1.3  Groepsgegevens                                                                               

   1.4  Totaalresultaten en verliesoorzaken                                                           

   1.5  Resultaten per bedrijf                                                                                

   1.6 Beschermingsactiviteiten                                                                 

 2.  Huidige weidevogelstand                                                                              

3. Nawoord                                                                                               

3.1 Seizoensverloop                                                                                      


 Totaaloverzicht

 1.1  Deelnemende bedrijven

Naam
Ansem, Piet van
Bax, Johan
Bertens, Jan
Bierings, Gebr.
Fransen, Gebr.
Happen, Frans van
Hooff,Janus van
Lijten, Johan
Louw, P. de
Maas, Peer
Meijl, Piet van
Paalen, Eric van der
Palen, Tonnie van der
Palen, Bert van der
Raasens, Gerard
Schoone, Peter
Stipdonk, Gebr. van
Velthoven, Leo van
Verduijn, Jack
Winters, Roel

1.2 vrijwilligers

Naam
Asten, Erik,  van
Asten, Wim. van
Berg, Tinus van den
Broek, Bart van den
Dijk, Ton van
Dommels, Jan
Engelen, Jan
Groot, Piet
Harlé, Theo
Palen, Jac van der
Seijkens, Jac .M.
Staals, Adrie
Verwegen, Ton
Webb, Adrew
Willems, Jo
Winters, Roel

1.3                Groepsgegevens

 We hebben dit jaar 20 deelnemende bedrijven met een totale oppervlakte van 390 ha.
 Er zijn maar bij 11 bedrijven nesten gevonden. Het aantal deelnemende bedrijven is op 20 gekomen door deelname van Jan Bertens.
  


1.4 Totaalresultaten en verliesoorzaken

Resultaat

Soort

Totaal

Bekend

Uit

Niet uit

% uit

 

 

 

 

 

 

Kievit

50

48

34

14

70.83

Scholekster

2

2

1

1

50.00

Totaal

52

50

35

15

70.00

Percentage van bekend resultaat

 

 

70.00

30.00

 

 In totaal zijn er dit jaar 52 nesten gevonden tegen 61 vorig jaar. Het gebied waar we actief zijn geweest is met bijna 9 ha toegenomen tot 390 ha. De uitkomstresultaten zijn veel beter dan vorig jaar. Bij ons is het uitkomstpercentage precies 70 % tegen 42 % vorig jaar. Het uitkomstpercentage is op provinciaal en landelijk niveau ook ongeveer 70 %. Dit jaar hebben we geen nesten van de wulp gevonden, maar wel twee van de scholekster. Waarschijnlijk hebben er nog wel een paar andere vogelsoorten gebroed maar daarvan hebben we ook geen nesten gevonden. Hierbij kun je denken aan veldleeuwerik, gele kwikstaart of roodborsttapuit. Jac Verduijn had een nest van een gele kwikstaart gevonden, maar toen we dit wilde markeren konden het niet meer vinden. Deze vogeltjes broeden meestal in slootkanten en graanakkers en zijn ook heel moeilijk te vinden, maar lopen ook minder risico bij werkzaamheden op de percelen.

Verlies 

Soort

Niet uit

% uit

Pred.

Bew.

Werk.

Verl.

Ov.

Onb.

                 
Kievit

14

70.83

2

0

2

10

0

0

Scholekster

1

50.00

1

0

0

0

0

0

Totaal

15

70.00

3

0

2

10

0

0

Percentage van bekend resultaat

30.

 

6.00

0.00

4.00

20.00

0.00

0.00

 Pred.  =  Predatie   Bew.  =  Beweiding          Werk. =  Werkzaamheden          Verl.   =  Verlaten     Ov.    =  Overig      Onb.  =  Onbekend

Uit bovenstaand overzicht is te zien dat door predatie maar weinig legsels verloren zijn gegaan. Dit jaar zijn veel nesten (20 %)verlaten. Hoe dit komt en wat we hieraan kunnen doen is nog niet bekend. Het is wel vreemd dat sommige vogels wel 20 dagen de eieren bebroeden en vervolgens het legsel in de steek laten. Het predatieverlies is met 6 % ook weer op een normaal niveau gekomen.  Dit is wel hoopgevend voor de toekomst.


1.5                Resultaten per bedrijf 

Bedrijf: Ansem, P. van          
           
Soort

Totaal

Bekend

Uit

Niet uit

% uit

Kievit

18

18

15

3

83.33

Totaal

18

18

15

3

83.33

Percentage van bekend resultaat

 

 

83.33

16.67

 

 

Bedrijf: Bax, J.          
           
Soort

Totaal

Bekend

Uit

Niet uit

% uit

Kievit

10

9

6

3

66.67

Totaal

10

9

6

3

66.67

Percentage van bekend resultaat

 

 

66.67

33.33

 

 

Bedrijf: Bertens, J.          
           
Soort

Totaal

Bekend

Uit

Niet uit

% uit

Scholekster

1

1

1

0

100.00

Totaal

1

1

1

0

100.00

Percentage van bekend resultaat

 

 

100.00

0.00

 

 

Bedrijf: Bierings, Gebr.          
           
Soort

Totaal

Bekend

Uit

Niet uit

% uit

Kievit

4

4

2

2

50.00

Totaal

4

4

2

2

50.00

Percentage van bekend resultaat

 

 

50.00

50.00

 

 

Bedrijf: Meijl, P. van          
           
Soort

Totaal

Bekend

Uit

Niet uit

% uit

Kievit

2

1

1

0

100.00

Totaal

2

1

1

0

100.00

Percentage van bekend resultaat

 

 

100.00

0.00

 

 

Bedrijf: Paalen, E. van der          
           
Soort

Totaal

Bekend

Uit

Niet uit

% uit

Kievit

4

4

2

2

50.00

Totaal

4

4

2

2

50.00

Percentage van bekend resultaat

 

 

50.00

50.00

 

 

Bedrijf: Raasens, G.          
           
Soort

Totaal

Bekend

Uit

Niet uit

% uit

Kievit

2

2

2

0

100.00

Scholekster

1

1

0

1

0.00

Totaal

3

3

2

1

66.67

Percentage van bekend resultaat

 

 

66.67

33.33

 

 

Bedrijf: Schoone, P.          
           
Soort

Totaal

Bekend

Uit

Niet uit

% uit

Kievit

4

4

3

1

75.00

Totaal

4

4

3

1

75.00

Percentage van bekend resultaat

 

 

75.00

25.00

 

 

Bedrijf: Stipdonk, Gebr. van          
           
Soort

Totaal

Bekend

Uit

Niet uit

% uit

Kievit

1

1

1

0

100.00

Totaal

1

1

1

0

100.00

Percentage van bekend resultaat

 

 

100.00

0.00

 

 

Bedrijf: Verduijn, J.          
           
Soort

Totaal

Bekend

Uit

Niet uit

% uit

Kievit

4

4

2

2

50.00

Totaal

4

4

2

2

50.00

Percentage van bekend resultaat

 

 

50.00

50.00

 

 

Bedrijf: Winters, R          
           
Soort

Totaal

Bekend

Uit

Niet uit

% uit

Kievit

1

1

0

1

0.00

Totaal

1

1

0

1

0.00

Percentage van bekend resultaat

 

 

0.00

100.00

 

 


1.6 Beschermingsactiviteiten 

Soort

AA

BM

GB

NB

OM

OV

PE

RS

ZP

Totaal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kievit

1

14

11

 

 

1

15

 

12

54

Scholekster

 

 

1

 

 

1

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal

1

14

12

 

 

2

15

 

12

56

% van totaal

1.79

25.00

21.43

3.57

26.79

21.43

 

Legenda:      
AA: bij aanaarden   PE: bij ploegen/eggen
BM: bij bemesten   RS: bij rollen/slepen
GB: bij gewasbescherming   ZP: bij zaaien of poten
NB: bij beweiden    
OM: bij maaien    
OV: bij overige activiteiten    

 


2.     Huidige weidevogelstand

 

 

Aantal nesten per broedseizoen

 

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Kievit

28

40

52

81

113

122

147

131

139

124

105

147

54

57

53

57

50

Grutto

3

 

6

5

1

6

5

4

6

1

1

1

1

2

 

 

 

Scholekster

3

1

3

1

 

2

4

3

4

3

3

3

5

1

2

 

2

Wulp

3

2

2

1

1

1

2

1

1

1

 

7

1

 

1

2

 

Canadese gans

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Gele kwikstaart

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Veldleeuwerik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Witte kwikstaart

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Graspieper

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Roodborsttapuit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

Totaal

37

43

63

88

115

131

158

139

152

129

110

160

61

61

56

61

52

 


3.  Nawoord

Zoals blijkt uit bovenstaande grafiek is het aantal gemarkeerde weidevogelnesten de laatste jaren fors gedaald. Dit is een gevolg van de slechte uitkomstresultaten van de afgelopen 6 jaren. Hieronder vindt u een tabel en een grafiek over de uitkomstresultaten van de laatste jaren. Vanaf dit seizoen zijn de uitkomstresultaten weer hoopgevend, met 70 % zitten we weer op het landelijk gemiddelde.

 

 

  1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Gevonden 158 139 152   129 110 160 61 61 56 61 52
Uitgekomen 104 93 106   82 9 27 16 11 20 27 35

 


3.1 Seizoensverloop

 

In het kort volgen hier de activiteiten in vogelvlucht.

 9 dec.         2008   Van Brabants Landschap € 100,00 ontvangen.

26 feb.         2009   Provinciale weidevogelavond in hotel van der Valk in Vught. (Lezing over de  bescherming van weidevogels m.n. de grutto in Noord Holland).

20 mrt.        2009   Eerste kievitnest met 3 eieren gevonden bij Johan Bax aan de Waterstraat.

14 apr.         2009 Eerste kievitnest succesvol uitgekomen.

12 mei         2009   Eerste scholeksternest gevonden bij Jan Bertens op een aspergebed.

19 mei         2009  Nog een scholeksternest gevonden bij Gerard Raassens.

16 juni         2009   Waren alle weidevogelnesten uitgekomen.

Dit waren in het kort de belangrijkste mededelingen van het afgelopen jaar.
Ik wil iedereen die zich heeft ingezet voor onze weidevogels hartelijk bedanken.

 Jac Seijkens


 


   naar het begin


einde