Plattelandsvereniging Hei, Heg & Hoogeind  Leende   

Google
WWW hei-heg-hoogeind.dse.nl

Weidevogels 2005
Start Omhoog Inhoudsopgave Zoeken in site  

Start
Omhoog


 

 


WEIDEVOGELBESCHERMING JAARVERSLAG 2005 door coördinator Jac Sijkens:

    

 

Leende, juli  2005

 

Inhoud

                                                                                                                                                                                                

1. Inleiding 

2. Totaaloverzicht                                                                                                                                                               

       2.1        Adreslijst deelnemende bedrijven                                                                                   

       2.2        Adreslijst vrijwilligers                                                                                                                                        

       2.3        Groepsgegevens                                                                                                                                                         2.4        Totaalresultaten en verliesoorzaken                                                                                                

       2.5        Resultaten per bedrijf                                                                                                                                         

       2.6        Beschermingsactiviteiten                                                                                                                                  

3.  Huidige weidevogelstand                                                   

4. Nawoord                                                                             

1  Inleiding

 Dit jaarverslag verschijnt enkele maanden eerder dan vorig jaar. Dit komt omdat de gegevens op tijd bij mij aanwezig waren en ik dus de legsels in kon invoeren en hieruit de tabelletjes voor dit verslag halen. Er zijn niet erg veel nesten gevonden dit voorjaar en dit feit maakt ook de verslaglegging wat eenvoudiger. Wij hebben 99 nesten minder gevonden dan vorig jaar. Reden hiervoor is dat er ook veel minder weidevogels in ons gebied aanwezig waren. Op de meeste weidevogelgebieden in Brabant is dit later in het seizoen beter geworden, maar bij ons is dit niet gebeurd. Over het seizoen 2005 is niet zoveel te vertellen.

In december 2004 heeft Wolf Teunissen de voorlopige resultaten van het predatieonderzoek laten zien op een bijeenkomst in café de Hospes. Er waren beelden te zien van eierrovers als de vos, de zwarte kraai, de egel en een bruine kiekendief. Men had door het gebruik van dataloggers vastgesteld dat er in dit onderzoeksgebied veel nachtelijke predatie plaats vond. Hieruit kon men de conclusie trekken dat de vos toch een groot aandeel van de predatie op zijn naam heeft. Dit voorjaar begon het leeghalen van de nesten al meteen aan het begin van het broedseizoen. Het eerste nest dat ik dit jaar vond was een dag later alweer leeg. Hierbij waren duidelijke voetafdrukken van de vos te zien. Het is erg opvallend dat er maar een nest van de wulp is gevonden tegen zeven nesten in 2004. Het zou wel eens kunnen zijn dat er wel nesten waren maar dat ze niet zijn gevonden omdat de wulp een schuwe vogel is die zijn nest niet makkelijk verraadt. De weidevogelspecialisten die vorig jaar hier aanwezig waren hadden daar niet zoveel moeite mee als onze vrijwilligers.

Vandaag 12 juli 2005 las ik in het Eindhovens Dagblad dat er in de omgeving van Leende op de vos mag worden gejaagd. De ontheffing gaat in als het besluit in de Staatscourant is gepubliceerd en geldt tot 28 februari ’06. Dan begint de schoontijd, de periode dat vrouwtjesvossen hun jongen werpen. In die tijd mag er niet op deze dieren gejaagd worden. De schoontijd loopt van 1maart tot 1juli. Vanaf mei ’06 komt de vos op de landelijke vrijstellingslijst, dit wil zeggen dat er in geval van schade mag worden opgetreden.

Dit seizoen zijn er in het gebied Paaldijk en Strijperdijk maar twee legsels uitgekomen een van ’n grutto en een van een scholekster. De meeste succesvolle nesten lagen aan de Hoogeindseweg, de Jansborg en de Renheide. Maar 16 uitgekomen legsel op een gebied van 326 ha is wel een heel mager resultaat. Ik denk dat er vanaf volgend jaar wel weer betere resultaten te vermelden zijn

 

2       Totaaloverzicht

 

 2.3    Groepsgegevens

Tijdens het seizoen was ons opgevallen dat er nogal wat kievitnesten lagen op de percelen van Piet van Ansem aan de Jansborg. Wij hebben daar toch maar nesten gemarkeerd met stokken en Piet heeft ze ook zoveel mogelijk gespaard. We hebben dit jaar 18 deelnemende bedrijven met een totale oppervlakte van 326 ha. Er 2 nieuwe vrijwilligers bij gekomen m.n. Robert Schoone en Adrie Staals en zijn de vervangers van Roel van Dijk en Janus Seijkens.   ging van

 2.4  Totaalresultaten en verliesoorzaken

Resultaat

Soort

Totaal

Bekend

Uit

Niet uit

% uit

Grutto

1

1

0

1

0.00

Kievit

54

54

14

40

25.93

Scholekster

5

5

2

3

40.00

Wulp

1

1

0

1

0.00

Totaal

61

61

16

45

26.23

Percentage van bekend resultaat

 

 

26.23

73.77

 

 In totaal zijn er maar 61 legsels gevonden op 326 ha, dat is bijna 100 minder dan in 2004. Dit komt omdat er dit seizoen veel minder vogels aanwezig waren in het gebied dan in voorgaande jaren. Vooral de kieviten lieten het afweten in het begin van het broedseizoen. Bij andere groepen hebben ze ook een moeilijke start gehad maar later is er dikwijls toch een opleving gekomen. Bij ons is het uitkomstpercentage 10 % hoger dan in 2004 maar is nog veel en veel te laag. Er heeft wel een grutto succesvol gebroed in een graanperceel van Jac Verduijn, Wij hebben niet naar dit nest gezocht om verstoring te voorkomen en is daardoor niet opgenomen in deze rapportage. We hebben de vogel gezien met 2 vliegvlugge jongen. Er zijn dit jaar ook wel enkele kievit en scholeksterkuikens uitgevlogen maar ook weer veel te weinig.

Verlies

Soort

Niet uit

Pred.

Bew.

Werk.

Verl.

Ov.

Onb.

Grutto

1

1

0

0

0

0

0

Kievit

40

38

0

0

2

0

0

Scholekster

3

3

0

0

0

0

0

Wulp

1

1

0

0

0

0

0

Totaal

45

43

0

0

2

0

0

Percentage van bekend resultaat

73.77

70.49

0.00

0.00

3.28

0.00

0.00

Pred.  =  Predatie
Bew. =  Beweiding        
Werk.  =  Werkzaamheden     
Verl. =  Verlaten
Ov. =  Overig               
Onb.  =  Onbekend

Uit bovenstaand overzicht is te zien dat door predatie heel veel legsels verloren zijn gegaan. Dit jaar moeten we net als vorig jaar een heel groot deel van de predatie verliezen toeschrijven aan de vos. Er zijn ook nesten leeggeroofd door kraaien of meeuwen. Het predatie verlies is maar 2% lager dan in 2004. Toen 72,50 % en nu  70,49 % . Er zijn ook maar 2 nesten verlaten  na bewerken van het land. Als de vos weer bestreden mag worden zullen de resultaten snel verbeteren, maar ook de schade door de kraai moet niet onderschat worden.

 2.4    Resultaten per bedrijf

Bedrijf: Ansem, P. van

 

 

 

 

 

Soort

Totaal

Bekend

Uit

Niet uit

% uit

 

 

 

 

 

 

Kievit

7

7

7

0

100.00

Scholekster

1

1

0

1

0.00

Subtotaal

8

8

7

1

87.50

Percentage van bekend resultaat

 

 

87.50

12.50

 

 

Bedrijf: Bierings, Gebr.

 

 

 

 

 

Soort

Totaal

Bekend

Uit

Niet uit

% uit

 

 

 

 

 

 

Kievit

1

1

1

0

100.00

Scholekster

1

1

1

0

100.00

Subtotaal

2

2

2

0

100.00

Percentage van bekend resultaat

 

 

100.00

0.00

 

 

Bedrijf: Fransen, J.

 

 

 

 

 

Soort

Totaal

Bekend

Uit

Niet uit

% uit

 

 

 

 

 

 

Kievit

1

1

0

1

0.00

Subtotaal

1

1

0

1

0.00

Percentage van bekend resultaat

 

 

0.00

100.00

 

 

Bedrijf: Happen, F. van

 

 

 

 

 

Soort

Totaal

Bekend

Uit

Niet uit

% uit

 

 

 

 

 

 

Kievit

1

1

0

1

0.00

Subtotaal

1

1

0

1

0.00

Percentage van bekend resultaat

 

 

0.00

100.00

 

  

Bedrijf: Lijten, J.

 

 

 

 

 

Soort

Totaal

Bekend

Uit

Niet uit

% uit

 

 

 

 

 

 

Kievit

3

3

0

3

0.00

Subtotaal

3

3

0

3

0.00

Percentage van bekend resultaat

 

 

0.00

100.00

 

 

Bedrijf: Louw, P. de

 

 

 

 

 

Soort

Totaal

Bekend

Uit

Niet uit

% uit

 

 

 

 

 

 

Kievit

2

2

0

2

0.00

Scholekster

1

1

0

1

0.00

Wulp

1

1

0

1

0.00

Subtotaal

4

4

0

4

0.00

Percentage van bekend resultaat

 

 

0.00

100.00

 

Bedrijf: Meijl, P. van

 

 

 

 

 

Soort

Totaal

Bekend

Uit

Niet uit

% uit

 

 

 

 

 

 

Kievit

8

8

0

8

0.00

Subtotaal

8

8

0

8

0.00

Percentage van bekend resultaat

 

 

0.00

100.00

 

  

Bedrijf: Paalen, E. van der

 

 

 

 

 

Soort

Totaal

Bekend

Uit

Niet uit

% uit

 

 

 

 

 

 

Kievit

1

1

0

1

0.00

Subtotaal

1

1

0

1

0.00

Percentage van bekend resultaat

 

 

0.00

100.00

 

  

Bedrijf: Palen, A. van der

 

 

 

 

 

Soort

Totaal

Bekend

Uit

Niet uit

% uit

 

 

 

 

 

 

Scholekster

2

2

1

1

50.00

Subtotaal

2

2

1

1

50.00

Percentage van bekend resultaat

 

 

50.00

50.00

 

  

Bedrijf: Raasens, G.

 

 

 

 

 

Soort

Totaal

Bekend

Uit

Niet uit

% uit

 

 

 

 

 

 

Kievit

7

7

2

5

28.57

Subtotaal

7

7

2

5

28.57

Percentage van bekend resultaat

 

 

28.57

71.43

 

  

Bedrijf: Schoone, P.

 

 

 

 

 

Soort

Totaal

Bekend

Uit

Niet uit

% uit

 

 

 

 

 

 

Grutto

1

1

0

1

0.00

Subtotaal

1

1

0

1

0.00

Percentage van bekend resultaat

 

 

0.00

100.00

 

  

Bedrijf: Stipdonk, Gebr. van

 

 

 

 

 

Soort

Totaal

Bekend

Uit

Niet uit

% uit

 

 

 

 

 

 

Kievit

11

11

0

11

0.00

Subtotaal

11

11

0

11

0.00

Percentage van bekend resultaat

 

 

0.00

100.00

 

 

Bedrijf: Velthoven, L. van

 

 

 

 

 

Soort

Totaal

Bekend

Uit

Niet uit

% uit

 

 

 

 

 

 

Kievit

2

2

1

1

50.00

Subtotaal

2

2

1

1

50.00

Percentage van bekend resultaat

 

 

50.00

50.00

 

Bedrijf: Verduijn, J.

 

 

 

 

 

Soort

Totaal

Bekend

Uit

Niet uit

% uit

 

 

 

 

 

 

Kievit

10

10

3

7

30.00

Subtotaal

10

10

3

7

30.00

Percentage van bekend resultaat

 

 

30.00

70.00

 

  

Totaal

61

61

16

45

26.23

Percentage van bekend resultaat

 

 

26.23

73.77

 

2.5    Beschermingsactiviteiten

Soort

AA

BM

GB

NB

OM

OV

PE

RS

ZP

Totaal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kievit

 

 

2

 

 

5

2

 

1

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal

 

 

2

 

 

5

2

 

1

10

% van totaal

20.00

50.00

20.00

10.00

 Er zijn dit seizoen alleen beschermingsactiviteiten in de notitieboekjes ingevuld in deelgebied Paaldijk.
Dus gelden deze cijfers niet voor het hele weidevogelgebied.

 AA:        Aanaarden                            OM:        Maaien

BM:        Bemesten                               OV:         Overige activiteiten

GB:          Gewasbescherming              NB:         Beweiden

PE:          Ploegen /eggen                    ZP:          Zaaien / poten

RS:          Rollen /slepen

3       Huidige weidevogelstand

Aantal nesten per broedseizoen

 

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2002

2003

2004

2005

Kievit

28

40

52

81

113

122

147

131

139

124

105

147

54

Grutto

3

 

6

5

1

6

5

4

6

1

1

1

1

Scholekster

3

1

3

1

 

2

4

3

4

3

3

3

5

Wulp

3

2

2

1

1

1

2

1

1

1

 

7

1

Canadese gans

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

Gele kwikstaart

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

Veldleeuwerik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

Witte kwikstaart

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Graspieper

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Totaal

37

43

63

88

115

131

158

139

152

129

110

160

61

 

4       Nawoord

Zoals blijkt uit nevenstaande grafiek is het aantal gemarkeerde weidevogelnesten fors gedaald. Dit is een gevolg van de slechte uitkomstresultaten van de afgelopen 3 jaren.

Hieronder vindt u een tabel en een grafiek over de uitkomstresultaten van de laatste jaren. Vanaf 1998 worden alle gegevens van weidevogellegsels nauwkeurig geregistreerd d.m.v. een speciaal hiervoor ontwikkeld computerprogramma.

 

 

1998

1999

2000

2002

2003

2004

2005

Gevonden

158

139

152

129

110

160

61

Uitgekomen

104

93

106

82

9

27

16

 Seizoensverloop

In het kort volgen hier de activiteiten in vogelvlucht.

10 mrt.  Provinciale weidevogelavond in hotel van der Valk in Vught. Met een mooie dialezing over zwarte sterns.

21 mrt.    Zaten er 7 goudplevieren op een perceel van Piet Maas aan de Paaldijk.

22 mrt.    De eerste grutto’s in ons gebied gezien.

24 mrt.    Het eerste kievitei gevonden op een perceel van Gerard Raassens aan de Renheide.

24 mrt.    Van Brabants Landschap € 50,00 ontvangen als vrijwilligersbijdrage.

13 apr.    Eerste gruttolegsel gevonden op een perceel van Peter Schoone aan de Jansborg.

26 apr.    Hebben Roel Winters en ik een cursus ‘’nesten zoeken in lang gras” bezocht in Cromvoirt.

29 apr.    Het eerste kievit legsel uitgekomen.

  9 jul.     Coördinatoren uitstap naar Tiengemeten. Dit is een ± 1500 ha groot eilandje in het Haringvliet (ZH).
     Samen met Andrew Webb en nog 36 Brabantse weidevogelbeschermers een leuke dag beleeft.

Dit waren in het kort de belangrijkste mededelingen van het afgelopen jaar.
 Ik wil iedereen die zich heeft ingezet voor de weidevogels hartelijk bedanken,

 Jac Seijkens


Einde WEIDEVOGELBESCHERMING JAARVERSLAG 2005  

 

 

 

 

Predatieonderzoek weidevogels:

Op 8 december 2004 heeft SOVON [vogelonderzoek Nederland] de voorlopige resultaten van het afgelopen jaar met betrekking tot het weidevogelgebeuren in ons werkgebied bekendgemaakt. Uit camerabeelden en temperatuurvoelers blijkt dat naast kraai, meeuw de vos in ons gebied een grote rol speelt bij het verstoren van de nesten.

Nader overleg met provincie,weidevogelcoördinator NBr, ISBN, vogelwachters en WBE moet leiden tot een gerichte aanpak.


"Vogelwacht Paaldijk in Leenderstrijp voorjaar 2005:

Het volgende bericht komt van de voorzitter Vogelwacht Paaldijk, Jac Seijkens:
Er zijn op dit moment zeker 3 legsels van de kievit uitgekomen en zijn er een achttal jongen gezien. Ook een grutto heeft zijn nest uitgebroed in een graanveld aan de Paaldijk. Ik heb de jongen niet gezien maar het gedrag van de oudervogels wijst erop dat er jongen zijn. Er is ook een nest van een wulp  en een paar scholeksters gevonden. Voor de uitslag van het onderzoek van vorig jaar moeten we nog wachten tot dit najaar er worden dit seizoen nog een paar aanvullende proefjes gedaan.
 
Vriendelijke groet,
Jac Seijkens,

    


Iedereen mag voortaan op vossenjacht

BERICHT van de provinciaal coördinator weidevogelbescherming:


DEN HAAG - De vos mag straks zonder speciale vergunning bejaagd worden. Minister Veerman van Landbouw gaf woensdag in de Tweede Kamer toe aan de wens van de fracties van CDA, VVD en LPF deze jacht buiten de kraam- en zoogtijd mogelijk te maken.

De bewindsman is zelf geen voorstander van de vossenjacht, onder meer omdat hij twijfelt aan de effectiviteit hiervan. Onder druk van de Kamer beloofde hij nu toch de vos op de zogenoemde landelijke vrijstellingslijst te zetten, waardoor de jacht op het dier geopend mag worden.

Als voorwaarde aan de jacht stelt Veerman dat deze alleen mag plaatsvinden in gebieden waar het dier schade veroorzaakt of dreigt dat te doen. Voor de vossenjacht zullen zodoende regels gelden, die vergelijkbaar zijn met die voor de kraai en kauw, legde en woordvoerder van het ministerie van Landbouw uit. Ook wil de bewindsman bekijken of de vos in de kraam- en zoogtijd ontzien kan worden. De procedures voor opening van de jacht op de vos zullen ‘op zijn vroegst in mei volgend jaar’ zijn afgerond, schat de woordvoerder.

 

 

Publicatiedatum: 24 juni 2005