Plattelandsvereniging Hei, Heg & Hoogeind  Leende   

Google
WWW hei-heg-hoogeind.dse.nl

Steenuilenwerkgroep
Start Omhoog Inhoudsopgave Zoeken in site  

Start
Omhoog


 

 


Steenuil werkgroep Heeze-Leende( Katuulke in ons dialect ) in het gebied van de HHH


Ziet of hoort u een uil in Heeze-Leende geef het door aan ons:  hei-heg-hoogeind@dse.nl
of via onze coördinator Adrie Staals tel. 040-2061446.
   mail adrieBelangrijkste kenmerken: "Bescherming Steenuil in het gebied van de HHH"

Doel: Bescherming van de Steenuil door middel van o.a.: Het onderhouden van landschapselementen in combinatie met
 het plaatsen en controleren van uilenkasten en inventariseren hiervan.
Betrokken partijen: Brabants Landschap/ provinciale overleggroep Steenuil en HHH.
Coördinatiepunt Landschapsbeheer  nr. SU  71
Coördinator voor HHH: Adrie Staals   E-mail:       mail adrie

  
                                                                                                              Foto:
©  Erik van Asten, november 2008

>>>voor meer foto's klik op onderstaande link<<<

Voor meer foto's van de Steenuil:  klik hier fotoalbum Natuur - De Steenuil
Foto impressie Steenuilenwerkgroep: rubriek fotoalbum Steenuilenwerkgroep


Klik hier voor steenuil geluid

Geluid Steenuil  opgenomen 24-03-06 om 19.00 uur ter hoogte van het  "Het Eindje"
Opname: Erik van AstenStatus Steenuilenwerkgroep:
 2005 Werkgroep opgericht,
 2005 Werkgroep opgericht, Inventariseren waar Steenuilen aanwezig zijn. Inventariseren waar Steenuilennestkasten geplaatst kunnen worden.
Plaatsing 11 nieuwe nestkasten. In kaart brengen bestaande nestkasten.
2006 -Eerste controle Steenuilenkasten. Van de 11 geplaatste kasten waren er:  -5 bezet door steenuilen, (in 3 kasten zat, bij de controle, nog daadwerkelijk een steenuil, in de 2 andere waren braakballen en nestmateriaal aanwezig van een steenuil) -2 kasten bezet door spreeuwen, -1 kast bezet door koolmezen.  -3 kasten zijn niet in gebruik geweest. -zeker 1 "vrij broedgeval" , deze Steenuil nestelt al enkele jaren in een melkstal.
2007 -Tweede jaar controle Steenuilenkasten. Vorig jaar (ons eerste jaar) werden er jonge steenuilen geboren in één van de 11 kasten,
dit jaar hebben steenuilen gebroed in maar liefst 4 kasten. en een steenuil in een vrije broedkast
In drie kasten zijn in totaal 12 jongen uitgekomen, en in de vierde kast waren de eieren onbevrucht.
Dit is een zeer goed resultaat, aangezien het soms jaren duurt voordat er kasten bezet worden. Het geeft tevens aan dat er een grote noodzaak was voor het plaatsen van de kasten en het ligt in de bedoeling om extra kasten in de buurt van bestaande territoria te plaatsen.
                  
2008 -Derde jaar controle Steenuilenkasten, kasten bij geplaatst.
2009 -Vierde jaar controle Steenuilenkasten, kasten bij geplaatst.

 

2010 -2010    Vijfde jaar controle Steenuilenkasten, kasten bij geplaatst.

De Steenuil

Vogelwerkgroep ‘steenuilen” van de plattelandsverenging Hei-Heg-Hoogeind heeft de laatste jaren in ons werkgebied een twintigtal steenuilenkasten opgehangen. En met succes! Dit jaar waren er 7 kasten bezet met steenuilen die samen 21 kuikens hebben grootgebracht. 5 kasten waren bezet met spreeuwen.

Steenuilen, de kleinste uilen van Nederland, leven in diverse halfopen landschappen. Favoriet zijn extensief gebruikte graslanden en andere kleinschalige agrarische gebieden. De aanwezigheid van heggen, houtwallen en (knot)bomenrijen is van groot belang. Gebroed wordt in holen; in Nederland vaak in knotwilgen, boerenschuren, konijnenholen en speciale nestkasten. Het voedsel bestaat uit insecten, regenwormen en kleine zoogdieren.

                  

      Foto:   Peter vd Palen, eigenaar van een steenuilenkast                            vlnr: Ton Verwegen, Wil Beeren (vogelringen SOVON en Adrie Staals 
                                                                                                                                              
bezig met ringen en wegen en opmeten jonge steenuilen
 Het ringen van steenuilen

Door steenuilen te voorzien van een aluminium pootring met een uniek nummer, kunnen de uilen individueel herkenbaar gemaakt worden. Dit verschaft belangrijke informatie over o.a. leeftijd en overleving, paarsamenstelling en partner- en territoriumtrouw. Ook wij hebben de jonge steenuilen, in ons gebied, geringd.

 
                 Foto:    Jonge Steenuil zit klaar om geringd te worden


Melden van een geringde uil

Jaarlijks worden circa 300 levende en dode steenuilen teruggemeld, waarvan de meeste als verkeersslachtoffer.
Het melden van geringde steenuilen (of andere vogels natuurlijk!) wordt zeer op prijs gesteld.

Mocht u een geringde vogel vinden dan kunt u dit doorgeven aan  hei-heg-hoogeind@dse.nl
of via onze coördinator Adrie Staals tel. 040-2061446. Wij zorgen dan voor de verdere verwerking.

 

2012 -2012     Werkgroep Steen- en kerkuilen, door Adri Staals

 De werkgroep heeft tien leden. Het nieuwste lid is Dian Maas.

Resultaten monitoring:   1.      4 nieuwe locaties:  2x Sterksel, 1x Leender-Strijp, 1x Leende. 2.      3 bekende locaties:    1x Heezerenbosch,1x Soerendonk, 1x Heeze

 Resultaten monitoring:  Steenuilen: 21 eieren, 15 jongen en 12 uitgevlogen
Kerkuilen: In Heeze een kast ontdekt, het aantal eieren is onbekend maar wel 5 jongen geringd. Welk aantal is uitgevlogen is niet bekend.

 Algemeen:Uitbreiding met 4 steenuikasten  en 1 kerkuilkast.     Totaal: 43 steenuilkasten en 9 kerkuilkasten 

 2 kasten met uitwerpselen van  steenmarter
Voor het eerst broedpaar met jonge kerkuilen
Ringen: 12 jonge steenuilen geringd, 3 volwassen steenuilen geringd, 5 jonge kerkuilen geringd en 1maal een terugmelding van een dode uil

Coördinatorendag op 9 juni   Uitgave uilenboek voor kinderen gastgevers
 

2013  
  
Jaarverslag 2013 Steen- en Kerkuilenwerkgroep Hei- Heg-Hoogeind Heeze-Leende

 

2014 In navolging van voorgaande jaren willen we ook dit voorjaar weer enkele gebieden, met geluid,
monitoren om een goed beeld van de uilenpopulatie te krijgen.
  Mocht u een een uil zien of horen in uw omgeving geef het dan door aan ons:
 
hei-heg-hoogeind@dse.nl 
  of via onze coördinator Adrie Staals tel. 040-2061446.
   mail adrie  
2014  
  
Jaarverslag 2014 Steen- en Kerkuilenwerkgroep Hei- Heg-Hoogeind Heeze-Leende
2015  
  
Jaarverslag 2015 Steen- en Kerkuilenwerkgroep Hei- Heg-Hoogeind Heeze-Leende

   naar het begin


Verslag oprichtingsbijeenkomst 30 juni 2005 "Steenuilenwerkgroep":
 

Karel Voets (Gebiedsmedewerker Coördinatiepunt Landschapsbeheer Brabants Landschap)
was op deze avond aanwezig om de gang van zaken nader uit te leggen. 
(samen met Roel Winters)

Waar staat de Steenuilenwerkgroep Hei Heg en Hoogeind voor:
    -Deel uitmakend van een provinciale structuur die beschermingsmaatregelen bewerkstelligt voor de
     Steenuil.
    -Plaatsen van nestkasten op geschikte locaties in het Hei Heg en Hoogeind gebied.
    -Het in kaart brengen van deze locaties.
    -Het inspecteren van de nestkasten (minimaal eenmaal per jaar) en registreren van eventueel broedsucces
    -Jaarlijks reinigen en onderhouden van de nestkasten.
    -Het administratief verwerken van de gegevens en deze doorgeven aan het provinciaal
     meldpunt.
    -Het volgen van bijeenkomsten en cursussen over de Steenuil.
    -Intensief contact onderhouden met de provinciale Steenuilenwerkgroep.
    -Kleinschalig landschapsonderhoud.
    -Het geven van voorlichting.
 

    -De Steenuilennestkasten worden kosteloos door Het Brabant Landschap aangeboden.

Na de oprichtingsvergadering hebben we het geleerde meteen in praktijk gebracht.
De werkgroep, onder het toeziend oog van Karel Voets, heeft de eerste nestkast geplaatst bij onze secretaris Peter van Rijsingen!!

   naar het begin


Leende september 2005

De "Steenuilenwerkgroep", onderdeel van de Hei-Heg-Hoogeind, heeft de afgelopen maanden +/- 15 steenuilenkasten geplaatst. De kasten, geschonken door het  Brabants Landschap, zijn zodanig over het gebied Leende - Leenderstrijp verspreid dat uitbreiding van het Steenuilenbestand een zo groot mogelijke kans van slagen heeft.

Er zijn inmiddels, al voordat de kasten geplaatst waren,  zeker 2 paartjes Steenuilen in het gebied gesignaleerd.Plaatsing van de eerste nestkast
     naar het begin


Verzoek van de steenuilenwerkgroep aan onze leden:
    -Wie weet er Steenuilen te zitten in ons Gebied?
    -Wie is bereid om op zijn terrein, bij gebleken geschiktheid van de locatie,
        een nestkast (te laten) plaatsen?

   naar het begin


De Steenuil Informatiebron: Vogelbescherming Nederland

Steenuil, Little Owl, Athene noctua

Steenuilen leven in diverse halfopen landschappen. Het zijn de kleinst uilen die in Nederland voorkomen. Favoriet zijn extensief gebruikte graslanden en andere kleinschalige agrarische gebieden. De aanwezigheid van heggen, houtwallen en (knot)bomenrijen is van groot belang. Gebroed wordt in holen; in Nederland vaak in knotwilgen, boerenschuren en konijnenholen. Het voedsel bestaat uit insecten, regenwormen en kleine zoogdieren.
 
Status: Broedvogel
Trek/stand/winter: Standvogel
Trend en aantal: Tot ver in de twintigste eeuw broedden enkele tienduizenden paren van de steenuil in ons land. De laatste decennia is de stand sterk afgenomen. De afname was het grootst in het westen en noorden van het land. De belangrijkste bolwerken bevinden zich nu nabij de grote rivieren, in beekdalen en in Zuid-Limburg. Doordat steenuilen lastig te inventariseren zijn, is het aantal broedparen niet exact bekend; er is sprake van ongeveer 5.500 tot 6.500 paren. De steenuil verdwijnt op veel plaatsen door 'opruiming' van het boerenland en het verdwijnen van hoogstamboomgaarden ten faveure van laagstamfruitteelt.

   naar het begin


einde