Plattelandsvereniging Hei, Heg & Hoogeind  Leende   

Google
WWW hei-heg-hoogeind.dse.nl

Vitalisering gebied
Start Omhoog Inhoudsopgave Zoeken in site  

Start
Omhoog
Vlechtheggen
Versnipper actie
Erfbeplanting
Vitalise. Boomgaard
Vitalise. Dijkse Heide
Bosschage Jansborg
Aanplant_Winkelomg.
Vita. Spinsterberg
Boerderij_aanplant
Knotten_Klotkuilen
Opschoning_jan_2010
Natuurwerk_ism_IVN
Knotbomen_Strijperd.
Plaatsen_zitbanken
Opschoning_Riesten
jan_2011
febr_2011
april_2011
december_2011
januari_2012
februari-2012
natuurwerk_2013
Natuurwerk_2014


 

 


Doel: Wegwerken achterstallig onderhoud en creren nieuwe natuurwaarden
Betrokken partijen naast H.H.H.:  o.a. SBB, ZLTO, de Jagersvereniging, eigenaren percelen
contactpersonen HHH  E-mail: Peter Kerkhofs  
Status  
2004/2005 Project "Donkerbroeken" (1.5ha) als pilot door leden H.H.H. uitgevoerd.
2005 Project "Jansborg" door leden H.H.H.
2006 Project "De Hei"  door leden van de jagersvereniging
2005 Versnipperactie
jan. 2006 Erfbeplanting Riesten bij de familie Kuipers Bax
10 jan. 2007 Workshop "Vlechtheggen"  voor leden H.H.H.
10 febr. 2007 Project "Hoogstamboomgaard de Riesten"  door leden H.H.H.
03 maart 2007 Project "Opschonen Dijkse heide aan de Strijperdijk
februari 2008 Project "Bosschage jansborg"  door leden H.H.H.
01 maart 2008 Project "Hoogstamboomgaard de Riesten"  door leden H.H.H.
donderdag 2 oktober 2008
jaarvergadering werkgroepleden natuurwerk / vitalisering gebied
08 november 2008 Project "herinrichting omgeving Cop Sint Jan"  door leden H.H.H. is.m. Bestuur van de winkel
14 februari 2009 Opschonen heidegebied Spinterberg
21 maart 2009 Boerderij aanplant bij Eric vd Paalen
12 december 2009 Wilgen knotten in de Riesten en klotkuilen vrij zetten
16 januari 2010 Opschoning gebied
27 februari 2010 Natuurwerkdag ism met  IVN Heeze-Leende, vitalisering gebied van Brabants Landschap 
13 maart 2010 Natuurwerkdag ism met gekozen gemeenteraadsleden Heeze-Leende: aanplant kontbomen Strijperdijk 
03 april 2010 Natuurwerkdag :  plaatsen van zitbanken langs natuurpad in Leenderstrijp
02 juli 2010 Vrijmaken van probleemkruiden Patrijzenrand in "De Riesten"
18 december 2010 Vrijmaken slootrand in "De Riesten"
15 januari 2011 Vogelkers verwijderen Strijperheg/ het Goor
19 februari 2011 Knotbomen planten
19 februari 2011 Onderhoud bankjes Riesten
10 december 2011 Bomen knotten
14 januari 2012 Slootrand van hout ontdoen.
11  februari 2012 Historische houtwal opknappen
12  januari 2013 Historische houtwal opknappen
16 februari 2013 Opschonen meandering riviertje de Aa 
14 december 2013 "Hoogstamboomgaard de Riesten"  door leden H.H.H.

Werkgroep verslag 2012 Natuurwerk, door Peter Kerkhofs

Afgelopen seizoen:

         Natuurwerkdag

         Bankje met uitzicht op molen*

         Riesten, slootrand afwerken*

         Hakhoutwal Strijperstraat / heggerdijk*

         Wilgen knotten van nuland / Strijperdijk

         Cursus vlechtheggen*

         Eigen cateringservice: Krijn

         Vaste kern + gelegenheidsdeelnemers: ca. 12

Komend seizoen:

         Landelijke natuurwerkdag met SBB op 3 november. Nadere bijzonderheden volgen nog. Het wordt waarschijnlijk het zuiveren
     van een stuk hei van vliegdennen net op grondgebied van Soerendonk.

         Hakhoutwal strijperstraat / heggerdijk*

         Kettingzaagcursus ? (STIKA / land van C.)

         Verdere ideeen? Meer als genoeg!

      Thema avond akkerranden inzaaien en onderhouden.

      Knotbomen zetten in het centrumplan.

      Groenplan voor het nieuwe Gilde gebouw uitvoeren. Concept plan gemaakt door Peter Kerkhofs en Ton van Dijk.

      Onderhoud stuk grond van Karel van Ansem aan de oude Aa. Eerst inventariseren door Jan Engelen en Peter Kerkhofs.

      Knotwilgen onderhoud bij Peter van Rijsingen.

      Jochem Korte, acasias onderhanden nemen.

      Klotputten vrijmaken van bomen. Dan moet het wel goed vriezen.

Aan de vrijwilligers wordt namens HHH en SBB (Staatsbosbeheer) een attentie uitgereikt (een mooi boek, Leenderbos en Groote Heide, Iinrichtingsplan)
als dank voor de bijdrage aan een mooi en leefbaar platteland.

   naar het begin


einde