Plattelandsvereniging Hei, Heg & Hoogeind  Leende   

Google
WWW hei-heg-hoogeind.dse.nl

Knotbomen_Strijperd.
Start Omhoog Inhoudsopgave Zoeken in site  

Start
Omhoog


 

 


13 maart 2010: Natuurwerkdag ism met nieuw gekozen gemeenteraadsleden Heeze-Leende 

                           
 AANPLANTEN VAN KNOTBOMEN AAN DE STRIJPERDIJK


Onderwerpen
Activiteit   Activiteiten / Vitalisering gebied knotbomen planten Strijperdijk  Aankondiging natuurwerkdag ism Gemeenteraadsleden
  Foto-impressie    Fotoalbum / Activiteiten/  knotbomen planten Strijperdijk  Foto-impressie van de opschoning


                     

                                    
Strijperdijk; tussen de sloot en de rijbaan komen de knotbomen.


Aankondiging activiteit:


Onze
vereniging heeft een van de doelstellingen uit het IDOP project Leenderstrijp geadopteerd:
                                                                                                             
De aanplant van knotbomen aan de Strijperdijk.

Dit is binnen onze gemeente een van de mogelijk
heden om het jaar van de Biodiversiteit onder de aandacht te brengen.
Daarom hebben wij de nieuw gekozen raadsleden uitgenodigd om op informele wijze deze knotbomen op zaterdag 13 maart te planten.
De keuze is op hun gevallen omdat “nieuw leven moet wortelen”.
Dat geldt niet alleen voor onze knotbomen maar ook voor de nieuwe raadsleden.

Programma:

Zaterdag - 13 maart 2010

10.15 Ontvangst in Café Zaal De Hospes, Strijperstraat 46,  Leenderstrijp.

10.30 Introductie Plattelandsvereniging Hei, Heg & Hoogeind.

10.40 Knotbomen: wat zijn dat en hoe deze te planten.

10.50 Op weg naar de Strijperdijk.

11.00 Planten knotbomen.

12.00 Einde.

 Meer info:  Peter Kerkhofs


Persbericht uitgegeven door onze Pr-werkgroep:


Nieuwe raadsleden en fractievoorzitters planten knotbomen

Het jaar 2010 is het jaar van de biodiversiteit. Plattelandsvereniging Hei, Heg & Hoogeind onderneemt dit jaar verschillende activiteiten
om biodiversiteit onder de aandacht te brengen en te bevorderen. Biodiversiteit is een mooi woord voor “soortenrijkdom”,
het totaal aan levensvormen.

Zo plantten op zaterdag 13 maart de nieuwe raadsleden en hun fractievoorzitters van de gemeenteraad Heeze-Leende knotbomen
aan de Strijperdijk te Leenderstrijp. Alle politieke partijen hadden een afvaardiging gestuurd.
Het idee van de knotbomen op de Strijperdijk was al eens geopperd in de natuurwerkgroep van de vereniging. Toen in de IDOP discussies
de bomen ook opdoken heeft de vereniging toegezegd het planten voor haar rekening te nemen. 

Na een korte introductie over de Plattelandsvereniging volgde een uiteenzetting over knotbomen; hoe ze geplant moeten
worden en wat het onderhoud moet zijn. Alles onder het genot van een kop koffie in Café de Hospes te Leenderstrijp.

Leden van de plattelandsvereniging assisteerden de raadsleden bij het planten. In totaal werd de Strijperdijk verrijkt met
+/- 15 staken die uit zullen groeien tot mooie knotbomen. 

Knotbomen, meer speciaal geknotte wilgen, zijn belangrijk voor veel soorten. Het stuifmeel van de bloeiende katjes
is in het vroege voorjaar belangrijk voedsel. Insecten zoals vlinders, hommels en bijen zijn daar bijna geheel afhankelijk van.
Niet alleen de wilg kan geknot worden,  ook andere soorten zoals de eik en de iep.

De wilg en de eik zijn de twee belangrijkste inheemse bomen als het op insectenrijkdom aankomt.
Wist u dat er meer dan 50 vlinders afhankelijk zijn van verschillende soorten wilgen? Vlinders met mooie namen als de breedbandhuismoeder,
het kameeltje en de dromedaris: nachtvlinders die leven op de wilg.

Insecten zijn zeker niet de enigen die profiteren van wilgen. Ook slakjes, met en zonder huisje, verstoppen zich in de ruwe schors.
In de knotten vinden we verder vogelnestjes, de steenuil brengt in de holle knotten zijn gezin groot.

 


KNOTBOOM
Enkele loofhoutsoorten, zoals wilg, populier, es, els, eik en linde, kunnen ook als knotboom worden behandeld. Daartoe wordt de jonge stam
op een hoogte van 2-3 meter afgekapt. De geknotte stam reageert daarop met de ontwikkeling van talrijke jonge scheuten,
die na 3-5 jaar kunnen worden geoogst, om vervolgens weer een nieuwe omloop te vormen. De meest voorkomende is de geknotte schietwilg (Salix alba),
bekend als knotwilg. Knotwilgen speelden vroeger een belangrijke rol in ons laag gelegen gebied.

Knotbomen waren belangrijk vanwege de regelmatige houtopbrengst, die onder meer bestond uit rijshout (dunne takken)
ten behoeve van waterbouwwerken, alsmede voor het maken van stoelen, manden, bonenstaken, heiningpalen en schopstelen.

Onder andere door de ruilverkavelingen en het gebruik van andere 
materialen is de aanwezigheid van knotwilgen langzamerhand sterk achteruitgegaan
en is deze karakteristieke boomvorm in ons gebied op vele plaatsen verdwenen  en verwaarloosd, doordat de vaak holle stammen de zware,
vele jaren doorgegroeide takken niet meer konden dragen.

Aanplant en verzorging van knotwilgen is een item waar onze vereniging Hei heg Hoogeind zich sterk voor inzet.
Knotwilgen leveren namelijk een grote bijdrage aan het biologisch evenwicht. Vooral op oudere exemplaren vormt zich vaak een kenmerkende begroeiing.
In het vermolmde, voedselarme hout op de koppen van de wilgen kunnen zich planten ontwikkelen die een duidelijke voorkeur
voor een dergelijk groeimilieu vertonen. Ook komen er allerlei vogels, (steenuilen) kleine zoogdieren en insecten op de knotwilgen af.

Bronvermelding  over de knotbomen (aangepast door de webbeheerder):  Landelijk Nederland encyclopedie van natuur en landleven  1983
 
  naar het begin


einde