Plattelandsvereniging Hei, Heg & Hoogeind  Leende   

Google
WWW hei-heg-hoogeind.dse.nl

Vitalise. Dijkse Heide
Start Omhoog Inhoudsopgave Zoeken in site  

Start
Omhoog


 

 


Plattelandsvereniging gaat jeneverbessen vrij zetten op "De Dijksche Heide"


Onderwerpen VITALISERING DIJKSCHE HEIDE
Activiteit   Activiteiten / Vitalisering gebied 2007/ Dijksche heide  Aankondiging opschoning heideveld
  Foto-impressie   Fotoalbum / Activiteiten /  Vitalisering Dijksche heide  Foto-impressie van de opschoning

AANKONDIGING VITALISERING Heidegebied 3 maart 2007

foto
© Erik v Asten


Omschrijving activiteit:

Na het succes van het opschonen van de boomgaard gaat Hei, Heg & Hoogeind op 3 maart o.a. de
jeneverbessen aan de Strijperdijk vrijzetten.
Dit is hard nodig omdat ze anders zullen verdwijnen!
Voor dit seizoen is het de laatste ‘natuurwerkdag’ van onze vereniging.

Hierbij nodigen we alle leden uit om mee te doen.
- Zaterdag 3 maart
- We starten om 9.30 uur.
- Eindtijd uiterlijk om 15.00 uur.
- We komen bij elkaar op de Strijperdijk aan het heike van ‘Peer de Louw’.

Voor aanmelding en inlichtingen kun je terecht bij:
                            Ton van Dijk; Heiton@hetnet.nl

                            Roel Winters; Roel.Winters@hetnet.nl


Waar ligt het?

Het heideveldje, eigendom van Peer de Lauw, is nog een restant van  "De Dijksche heide".
Een groot heidegebied dat in de 30-jaren, van de vorige eeuw, door ontginning omgezet is in landbouwgronden.
(in een later te publiceren artikel kom ik hier nog op terug, de webbeheerder)

                                          Strijperdijk        v Stipdonk
Paaldijk 
                                                                                  
^
De Dijksche Heide ligt aan de Strijperdijk
                                                                                                                                         ( bruine vlek in bosgebied)
  


De Jeneverbes (artikel uit Fotoalbum/Gebied/ Het Klokkeven)

Jeneverbes komt in Nederland voor op arme zandverstuivings-en heidelandschappen.
Er vindt op het ogenblik weinig tot geen natuurlijke verjonging plaats.
Dit komt onder meer doordat de bodem verzuurt en de zaden steeds minder kiemkrachtig blijken.
De jeneverbes leeft in symbiose met een schimmel, bij afwezigheid van deze schimmel kiemt de jeneverbes slecht.
De schimmel is slecht bestand tegen verzuring van de bodem.
In terreinen waar de invloed van mest is teruggedrongen blijkt de jeneverbes bij enige rust goed te kiemen.
De jeneverbes is de enige boomsoort in Nederland die op de Nederlandse Rode lijst van planten staat als algemeen voorkomend,
maar sterk afgenomen.
De jeneverbes is een in Nederland wettelijk beschermde boom. Voor het voortbestaan van de jeneverbes is het belangrijk
dat er voldoende exemplaren in de buurt staan en dat ze vrij staan; de wind moet met name tijdens de bloei vrij spel hebben.
©  foto's  Erik van Asten  Leende, ( klik op de foto voor een vergroting)

Jeneverbessen

Stam van de Jeneverbes

Naalden van de jeneverbes


   naar het begin


einde