Plattelandsvereniging Hei, Heg & Hoogeind  Leende   

Google
WWW hei-heg-hoogeind.dse.nl

Vitalise. Boomgaard
Start Omhoog Inhoudsopgave Zoeken in site  

Start
Omhoog


 

 


Natuurwerk vitalisering oude boomgaard


Onderwerpen VITALISERING HOOGSTAMBOOM
Activiteit   Activiteiten / Vitalisering gebied 2013/ Boomgaard  Aankondiging opschoning van de boomgaard 2013
Activiteit   Activiteiten / Vitalisering gebied 2008/ Boomgaard  Aankondiging opschoning van de boomgaard 2008
Activiteit   Activiteiten / Vitalisering gebied 2007/ Boomgaard  Aankondiging opschoning van de boomgaard 2007
  Foto-impressie   Fotoalbum / Activiteiten /  Vitalisering hoogstamboomgaard  Foto-impressie van de opschoning 2007
  Foto-impressie   Fotoalbum / Natuur in het gebied /  Boomgaard  Foto-impressie over de boomgaard uit 2006


AANKONDIGING VITALISERING HOOGSTAMBOOMGAARD 2013

Zaterdag 15 december 2013 gaan we de elzensingel bij de boomgaard in de Riesten gedeeltelijk terugzetten.
We hebben ondertussen de nodige ervaring met de boomgaard  van Betty en Wim en het gaat weer een leuke activiteit worden. 
We komen bij elkaar om 9.15 bij de winkel in Leenderstrijp en gaan dan de Riesten in.


AANKONDIGING VITALISERING HOOGSTAMBOOMGAARD 2008

Omschrijving activiteit:

Vorig jaar zijn we gestart met de revitalisering van de boomgaard in de Riesten.
Op zaterdag 1 maart gaan we dat karwei afmaken. Tevens zullen we enkele wilgen knotten.
We starten om 10.00 uur. Tussen 3 en 4 moet het karwei klaar zijn.
Plaats van samenkomst: voor de boomgaard aan de Riesten. 
Voor koffie en een broodje wordt gezorgd. 
 

AANKONDIGING VITALISERING HOOGSTAMBOOMGAARD 2007
 

Omschrijving activiteit:

Agrarische natuurvereniging ‘Hei, Heg & Hoogeind’ (HHH) uit Leenderstrijp gaat de knotelzen rond de oude hoogstamboomgaard
in de Riesten knotten. Dit gaat gebeuren op 10 februari. Tevens worden er op die dag, als de bodem niet bevroren is,
enkele nieuwe hoogstamfruitbomen geplant.

Knotbomen moeten, afhankelijk van de soort, om de 3 tot 6 jaar geknot worden.
Na een aantal knotbeurten vormen zij dan een ideale schuil- en broedplaats voor diverse dieren.
Zo maakt bijvoorbeeld de steenuil graag zijn nest in de holtes die na een aantal jaren in ‘de knot’ ontstaan.
De oude knotelzen rond de boomgaard in Leenderstrijp zijn inmiddels hard aan een nieuwe knotbeurt toe.

Het onderhouden van de knot-elzensingel past helemaal in de visie van de agrarische natuurvereniging HHH,
die streeft naar een mooi buitengebied, waar natuur en gezonde boerenbedrijven naast elkaar kunnen bestaan.
De elzensingel vormt namelijk, samen met de oude boomgaard die zij omringt, een prachtig landschapselement aan
de rand van het buitengebied van Leenderstrijp. Hei, Heg en Hoogeind wil graag meewerken aan het behoud van dit soort elementen.

Ook de eigenaresse van de boomgaard, mevr van Nieuwland, wil de boomgaard graag behouden en is daarom blij met de hulp
van HHH. Vanwege de hoge leeftijd van de boomgaard is het aantal fruitbomen de laatste jaren sterk afgenomen.
Om te voorkomen dat de boomgaard helemaal verdwijnt zorgt mevr. van Nieuwland daarom op 10 februari voor nieuwe
hoogstamfruitbomen die door de vrijwilligers direct geplant kunnen worden. In overleg met HHH zijn hiervoor rassen gekozen
die van oudsher in deze streek voorkomen.
 (Tekst ontleend uit persbericht van Ton v Dijk, lid HHH)


foto
© Ton v Dijk
             
Toegang tot de boomgaard vanuit de Riesten met enkele van de knotelzen
 


   naar het begin


einde