Plattelandsvereniging Hei, Heg & Hoogeind  Leende   

Google
WWW hei-heg-hoogeind.dse.nl

2006 natuurwerkdag
Start Omhoog Inhoudsopgave Zoeken in site  

Start
Omhoog


 

 


Natuurwerkdag 2006

Doel: Deelname HHH leden met de landelijke Natuurwerkdag
Betrokken partijen naast H.H.H. Staatsbosbeheer, NJN, JNM, Natuurmonumenten, KNNV,
Scouting, IVN, Stichting VOBULA, Landschapsbeheer Nederland
info:
www.natuurwerkdag.nl
Status:

2006

 Opschoning  Leenderbos en funderingen barakken WO2

Index:
    Aankondiging
    Verslag van de werkdag
    Historie radarpost
    Foto-impressie het gebied


Aankondiging

Beste leden,
Op zaterdag 4 november is de zesde landelijke natuurwerkdag. 
Dit jaar organiseert het Staatsbosbeheer een activiteit in Leenderstrijp.
Vorig jaar hebben we van Hei-Heg & Hoogeind met een klein team meegewerkt.
Dat is ons prima bevallen vandaar dit vervolg.

Er wordt gewerkt van 10.00 tot 15.00 op de Vetersberg plaatselijk bekend als bij de ‘Duutsers’.
We gaan dennetjes op de heide verwijderen, een stukje plaggen en de funderingen van de barakken  
vrijmaken. De hele familie is welkom!

In totaal kunnen er ca. 30 personen deelnemen. Het belooft een leuke dag te worden.
Meer (algemene) informatie over de Natuurwerkdag is te vinden op
:
www.natuurwerkdag.nl

Samengevat:Om 10 uur aanwezig zijn bij Heerstraat 5 (Bij de vroegere brandtoren).
        Voor koffie, thee en broodjes wordt gezorgd.

Aanmelden: Ton van Dijk:    Heiton@hetnet.nl / 040 206 2691
        of  Peter Kerkhofs: Peter.Kerkhofs@wanadoo.nl / 040 206 1593

  naar het begin


Verslag Natuurwerkdag 2006; (door Ton van Dijk, lid HHH)

Zo’n 30 personen, waarvan 7 leden van ‘Hei, Heg & Hoogeind’, waren op zaterdag 3 november
aan het werk in het Leenderbos op de Vetersberg (gelegen binnen het HHH werkgebied).

De dag begon met een enthousiast verhaal van boswachter Jap Smits die, staande op een boomstronk,
uitleg gaf over de bedoeling van de dag.


Hij vertelde dat Staatbosbeheer op de Vetersberg een stukje historie in ere gaat herstellen.
Vroeger, toen het Leenderbos nog uitsluitend heide was, lagen hier diverse ‘kampkes’:
stukjes landbouwgrond die omgeven waren door dichtbegroeide houtwallen en /of heggen om de
schapen er vanaf te houden.
Een zo’n akkertje is inmiddels in ere hersteld maar moet nog een afscherming krijgen
in de vorm van een takkenril. Een karwei waarin enkele HHH-ers inmiddels de nodige ervaring
hebben opgedaan, die nu heel goed van pas kwam.


Een andere klus was het blootleggen van de fundamenten van een van de barakken van de Duitse
radarpost die hier in de tweede wereldoorlog lag.
Dit was natuurlijk smullen voor onze cultuurhistorisch adviseur.


Om het omliggende bos wat opener te maken werd tot slot nog jonge Douglas
uit het bos verwijderd en op rillen gelegd.  

Om een uur of drie uur was het werk af. Dankzij de goede onderlinge sfeer,
het prachtige herfstweer en de lekkere soep en broodjes kon er teruggekeken worden op
een mooie en gezellige dag.


Tot zover het verslag Natuurwerkdag 2006; (door Ton van Dijk, lid HHH)
 
 
naar het begin


Historie van de radarpost

Over de historie van de radarpost in het Leenderbos,tijdens de Tweede Wereldoorlog
aangelegd door de Duitsers, komen we nog uitgebreider terug! (de webbeheerder E.v.A.)

Piet Willems schrijft in zijn boek : Leende in en rond de Tweede Wereldoorlog: over de Radarpost:

Radarstation

Al vrij snel na de bezetting richtten de Duitsers in 't Leenderbos, nabij de Heerstraat in Leenderstrijp,
een radarpost in met houten barakken als verblijf voor de manschappen en een foeragekelder.
De radarschotel bevond zich op de Vetersberg, waar nu een uitkijktoren van Staatsbosbeheer staat.
(is inmiddels afgebroken; de webbeheerder)
Vanaf de Heerstraat werd het weggetje naar de post met kiezels verhard.
De post, die nagenoeg tot aan de bevrijding operationeel bleef, was uiteraard niet voor publiek
toegankelijk. "Ohne Warnung wird geschossen!" stond op het bordje.
Het gebeuren en de omvang ervan onttrokken zich goeddeels aan de waarneming van de bevolking.
De radarpost zou in verbinding gestaan hebben met Valkenhorst en met de bunker in het Gegraaf te Valkenswaard.
Kort na Dolle Dinsdag werd de intussen door de Duitsers verlaten radarpost op last van de gemeente Leende gesloopt.
  
 

naar het begin


Hieronder alvast een korte foto-impressie van het gebied:


De Vetersberg Restanten van de barakken.


 


Een van de bunkers (schuilkelder / foeragekelder) is nu in gebruik als vleermuizenkelder
.


 


De door de Duitsers in WO2 aangelegde kiezelweg bij de radarpost.


   naar het begin


einde