Plattelandsvereniging Hei, Heg & Hoogeind  Leende   

Google
WWW hei-heg-hoogeind.dse.nl

Jaarprog. werkgroep
Start Omhoog Inhoudsopgave Zoeken in site  

Start
Omhoog


 

 


Werkgroep Jaarprogramma


Uitnodiging filmavond 2018

                       Filmavond bij plattelandsvereniging Hei, Heg en Hoogeind

 Op donderdag 20 december om 20.30 uur bij café de Hospes in Leenderstrijp

 HHH is er wederom in geslaagd een paar unieke films over vroeger tijden op te speuren.

 Voor de pauze staat de film over het eeuwfeest op het programma. In ruim een half uur komen prachtige beelden voorbij
van 100 jaar Leenderstrijp en haar bevolking. We zien oude fragmenten van de school, de winkel, de melkfabriek,
de dokter verzuipt en het dorpsleven van voor de oorlog tot heden. Ton van Dijk zal toelichten.

Na de pauze krijgt Jan Bertens het woord. Hij heeft familiebeelden waarin te zien is dat 6 huwelijken van broers en zussen
uit hetzelfde gezin op een dag in 1954 werden ingezegend. Daarna is te zien dat ze allen emigreren naar Canada en uiteindelijk ook
allemaal het 50-jarig huwelijksfeest vieren!! Werkelijk ook voor die tijd fantastische mijlpalen die zelfs het polygoon journaal haalden.

 Kortom een avondje om niet te missen. Ook niet leden zijn van harte welkom. Zij betalen 5 euro inclusief 1 consumptie.

U bent van harte welkom.

Het bestuur
Janus van Hoof (vz)

 

 

 

 


 

Uitnodiging filmavond 2016

 

Zoals u ondertussen van ons gewend bent hebben we ook dit jaar een filmavond. Deze keer een speciale filmavond:
een  documentaire met persoonlijke toelichting  over een ruilverkavelings- en streekverbeteringsproject  in 1960  in de polder De Zeevang.
De film over het project, in de vorm van een documentaire, is gemaakt in 2015 en heeft als titel
 

"De Streek op de schop, de samenleving op zijn kop"

Wij zijn blij dat tijdens de avond  Jack Steenman, die meegewerkt heeft aan het maken van de documentaire,
een toelichting geeft  op het project.  Jack was als veehouder te Hobrede, een dorpje in de polder De Zeevang
, nauw betrokken.
Hij geeft tevens een toelichting over het boeren in het veenweide gebied.

De filmavond is op 21 december in de Hospes te Leenderstrijp. Aanvang 20:30.

Leden en niet-leden zijn welkom bij café De Hospes aan de Strijperstraat 46 in Leenderstrijp.
 Niet leden betalen 5 euro entree incl. koffie bij ontvangst en 1 consumptie.

Graag zien we u tegemoet op deze laatste activiteit van 2016; een activiteit die u niet mag missen.

 

Mvg namens de Werkgroep Jaarprogramma,  

Eric van der Paalen.

 

 

 


 

Doel:

Het aanbieden en organiseren van lezingen of andere bijeenkomsten in het winterseizoen bestemd voor de
leden van de plattelandsvereniging Hei, Heg & Hoogeind. De onderwerpen die aan bod komen dienen betrekking
te hebben op de doelstellingen van onze plattelandsvereniging.

De lezingen kunnen verzorgd worden door de partners van onze vereniging zoals SBB, Vogelwerkgroepen,
WBE, Waterschap, ZLTO enz. maar ook leden worden uitgenodigd om lezingen of activiteiten te verzorgen.

De werkgroep zal samen met het bestuur ook activiteiten buiten het jaarprogramma op elkaar afstemmen
zodat er geen dubbele agenda’s ontstaan. Verder probeert zij rekening te houden met activiteiten van
andere verenigingen in het dorp.

Wij nodigen de leden uit om ideeën over lezingen en andere activiteiten door te geven aan een
van de leden van de werkgroep zodat deze tijdig een jaarprogramma kunnen samenstellen.

Werkgroepleden
  Erik van der Paalen, Henk Antonissen en Marco maas                 email: E vd P

Werkgroep Jaarprogramma  2015-2016

De onderwerpen voor de komende winter  (2015-2016) zijn:

Ook deze winter zorgt de werkgroep jaarprogramma weer voor een aantal zinderende bijeenkomsten.
Na de boeiende uiteenzetting van Hans van der Kruis tijdens de najaarsvergadering en de geslaagde filmavond volgen deze
winter nog twee bijeenkomsten voor de Algemene ledenvergadering op 18 april 2016. 

 

 

Bio of Massa? Bijeenkomst 16 maart 2016

Uitnodiging bijeenkomst  16-03-2016

 Plattelandsvereniging Hei, Heg en Hoogeind nodigt u uit op

woensdag 16 maart om 20.30 uur bij De Hospes in Leenderstrijp.

 De titel is : Bio of Massa?

Tijdens deze informatie- en discussie avond bespreken we  hoe U tegen de toekomst van
de Nederlandse veehouderij aankijkt. Gaan we meer produceren tegen wereldmarktprijzen of
moeten boeren zich meer gaan richten op toegevoegde waarde en afzet in de streek? 

Uw mening vinden we daarbij erg belangrijk. Zowel leden als niet leden zijn van harte welkom.
Niet leden betalen 5 euro entree inclusief 1 consumptie.

Reeds afgelopen najaar zijn 4 topondernemers uit Zuid-Nederland vastgelegd.
    Hans Verhoeven is een duurzame varkenshouder,
    Cees van Zelderen is biologisch melkveehouder,
    Janus Scheepers is intensief melkveehouder en
    de fam. Kuipers is de grondlegger van het Nieuwe Gemengde Bedrijf met kippen en varkens.

Zij zullen in 15 minuten hun bedrijfsfilosofie en de achterliggende doelen uiteenzetten.
Na de pauze is er volop gelegenheid voor vragen en voor discussie.


    Discussieleider is Jan Keijsers, vice voorzitter van de Raad van Commissarissen van FrieslandCampina.

 Kortom een interessante avond met veel kwaliteit en interactie.
U bent van harte welkom als u er meer van wilt weten of uw visie wilt laten horen.

Het bestuur.


 16 februari 2016: Bijeenkomst met handhavers, controleurs en andere “prentenschrijvers”

Tijdens een, zoals gebruikelijk, interactieve bijeenkomst krijgen we uitleg en kunnen we vragen stellen aan een medewerker van de
NVWA (voorheen AID), een BOA (Bijzondere Opsporing Ambtenaar) voor de Staatsbossen en een BOA voor het omliggend gebied en
een wijkpolitie-agent.
We zijn nog in overleg of een handhaver van het Waterschap ook bereid is te komen.

Waar gaat het niet goed en waar kunnen we begrip verwachten; wat zijn de consequenties voor b.v. de betalingsrechten etc. ?

 


16 maart: bijeenkomst met als titel “Bio of Massa” ?

Een forumdiscussie over de mogelijke richtingen van de landbouw in de komende 10 jaar. Veel voor weinig of
toch nog smakelijker eten voor een eerlijke prijs?

Toegezegd om mee te werken hebben kopstukken t.w. Hans Verhoeven van Keten Duurzaam Varkenvlees;
Cor Kuipers van het Nieuw Gemengd Bedrijf; Cees van Zelderen bestuurder en biologische melkveehouder en Janus Scheepers,
bestuurder en eigenaar van een intensieve melkveehouderij. Jan Keijsers uit Leende van FrieslandCampina
zal de discussie in juiste banen leiden.

 Noteer de data in uw agenda, het wordt zeer interessant!! 

Werkgroep jaarprogramma:  
Eric van der Paalen,  Henk Antonissen,  Marco Maas

  Email: E vd P

 naar het begin


einde