Plattelandsvereniging Hei, Heg & Hoogeind  Leende   

Google
WWW hei-heg-hoogeind.dse.nl


  


 

 


Persberichten "Vrienden van de patrijs"  •  zondag 12 augustus:  Wandeling  ‘ Speuren naar Insecten ‘.

Wandeling  ‘ Speuren naar Insecten ‘.

Op zondag 12 augustus houden de ‘Vrienden van de Patrijs’ in het kader van de biodiversiteit een wandeling langs
de in het voorjaar ingezaaide patrijzenranden nabij sportpark de Groote Speel in Leende; met als motto ‘ Speuren naar insecten ‘.
Patrijzenkuikens zijn de eerste drie weken van hun leven volledig afhankelijk van het aanbod van insecten.
De wandeling start om 11.00 uur
bij de ingang van de tennisvelden aan de Hans van Breukelenweg.
De duur van de wandeling is ca twee uur.

Goede ogen en speurzin zijn zeker aan te bevelen.

Inlichtingen : Will Mijs 040-2062225.
        email w m

   •  juni 2012  Inventarisatie van de patrijzenstand Heeze-Leende: doe mee!!

Beste inwoners van Heeze-Leende,

We zijn in het laatste jaar (2012) van ‘Vrienden van de Patrijs’ (VvdP) aangekomen.
Samen met het IVN zijn we de organisatoren van dit project dat loopt van 2010 t/m 2012.  Graag zouden we een overzicht van
de territoria van de patrijzen in kaart brengen.
Doel van deze ‘ingetekende’ kaart is inzicht te krijgen in het aantal patrijzen in ons gebied (territoria) en hun locatie.
Door dat nu vast te leggen kunnen we in de toekomst goed zien hoe het met de patrijs
(en vele andere akkervogels) is gesteld.

Na dit jaar (2012) proberen we de akkerranden onder te brengen in de STIKA. Belangrijk is dan aan te tonen dat het ook
echt werkt en dat we weten wat er speelt! De afgelopen twee jaar lijkt een toename van patrijzen in de omgeving van de
akkerranden te zijn. Door dit beter te onderbouwen (bv met een kaart) kunnen we de akkerranden
in de agrarische ruimte proberen te behouden.

Jullie informatie is daarbij van wezenlijk belang!

Vraag is aan jullie inwoners van Heeze-Leende:
Mocht u toevallig patrijzen in het veld tegenkomen: geef het door aan ons!!

Het aantal, de locatie en de datum zijn van belang.(maar alle info is welkom)
Dat zou ons enorm helpen om de informatie zo compleet mogelijk te krijgen.
Let op: veroorzaak geen verstoring of onrust: blijf aub op gepaste afstand van de patrijzen en ga ze niet opjagen, blijf uit de akkerranden!

Mvg en bedankt voor de moeite,
Namens ‘Vrienden van de Patrijs’

Peter Kerkhofs
Email naar:
hei-heg-hoogeind

 
  •  Woensdag 11 januari 2012: lezing "Een praktische kijk op akkerranden"

In het kort:

- Lezing        Een praktische kijk op akkerranden
-Spreker:      Jochem Sloothaak. Jochem, medewerker van coördinatiepunt Landschapsbeheer
-Datum: `     11 januari 2012
-Aanvang;    20.00 uur
-Locatie:      Café de Hospes, Strijperstraat 46,  te Leenderstrijp,

Omschrijving:

Graag nodigen wij u uit voor de lezing „Een praktische kijk op akkerranden‟ door Jochem Sloothaak. Jochem, medewerker van coördinatiepunt Landschapsbeheer, heeft de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan in akkerrand- en biodiversiteitprojecten met o.a. Brabants Landschap en ZLTO. We zijn dan ook blij dat hij deze avond voor ons reserveert.

Akkerranden zijn voor de patrijs belangrijk als schuil- en foerageerplaats. De aanleg en het beheer zijn belangrijk om een goede rand te krijgen. Maar hoe leg je een goede rand aan en hoe ga je die beheren? Vragen die tijdens de lezing beantwoord worden.

De lezing wordt georganiseerd door „Vrienden van de Patrijs‟. Een initiatief om biodiversiteit nadrukkelijk op de kaart te zetten in de gemeente Heeze-Leende. Met die biodiversiteit gaat het niet zo goed. Het „effectieve‟ landgebruik in de moderne landbouw, verstedelijking en vervuiling eisen hun tol. Niet alleen in Nederland maar ook op Europese schaal gaan tal van soorten achteruit. Door de aanleg van akkerranden krijgen veel soorten weer een kans in ons landschap.

De slagzin „Een levenskrachtige patrijzenpopulatie op mijn land getuigt van gezond boerenverstand‟ geldt niet alleen voor agrariërs maar ook voor andere terreineigenaren!

Iedereen is dus welkom op woensdag 11 januari in Café de Hospes te Leenderstrijp om kennis te vernemen over de aanleg en onderhoud van akkerranden.
Aanvang 20.00 uur.

 

 

 
  •   Persbericht  september 2011 'Vrienden van de patrijs' genomineerd voor landschapsprijs 'de Juichwilg'


Twaalf gemeenten in Nederland genomineerd voor landschapsprijs de Juichwilg

Onder het motto 'Het Landschap Ben Je Zelf' zijn twaalf gemeenten  in Nederland genomineerd voor de Juichwilg.
Deze landschapsprijs gaat dit jaar naar de gemeente die zich het meeste inzet voor vrijwilligers in landschap en natuur.
Het Samenwerkingsverband Landschapsbeheer Nederland heeft in elke provincie één gemeente genomineerd.
De winnaar van de Juichwilg wordt bekendgemaakt tijdens het symposium 'Het Landschap Ben Je Zelf' op 13 oktober 2011 in Arnhem.

Genomineerde gemeenten

De volgende gemeenten zijn genomineerd door de twaalf provinciale organisaties van het Samenwerkingsverband Landschapsbeheer Nederland:
Franekeradeel , Landschapsbeheer Friesland
Loppersum, Landschapsbeheer Groningen
Emmen, Landschapsbeheer Drenthe
Deventer, Landschap Overijssel
Elburg, Stichting Landschapsbeheer Gelderland
Stichtse Vecht, Landschap Erfgoed Utrecht
Almere, Landschapsbeheer Flevoland
Stadsdeel Amsterdam-Oost, Landschap Noord-Holland
Teylingen, Landschapsbeheer Zuid-Holland
Hulst, Stichting Landschapsbeheer Zeeland
Heeze-Leende, Brabants Landschap
Horst aan de Maas, Stichting Instandhouding Kleine Landschapselementen Limburg


Vrijwilligers onmisbaar voor landschap en natuur
Landschapsbeheer Nederland ziet in gemeenten een belangrijker partner in de zorg voor het Nederlandse landschap. Vrijwilligers
leveren aan het beheer van ons landschap een onmisbare bijdrage. Jaarlijks zijn meer dan 35.000 actief in landschapsbeheer,
bijvoorbeeld door kikkerpoelen op te knappen, houtsingels en wandelpaden te onderhouden en weidevogels te beschermen.
Of ze denken mee met gemeentelijke projecten en nemen zelf het initiatief tot het opknappen van het landschap.
Vrijwilligers worden door Landschapsbeheer ondersteund in dit belangrijke werk, maar ook gemeenten leveren een belangrijke
bijdrage aan vrijwilligerswerk.

Met het uitreiken van de Juichwilg wil Landschapsbeheer in het Europees jaar van het vrijwilligerswerk het belang van gemeenten voor
vrijwilligers onderstrepen. Aan de prijs is een beeldje en een geldbedrag van € 5.000,- verbonden, uit te geven
aan een vrijwilligersproject in de winnende gemeente.

De prijs wordt uitgereikt door juryvoorzitter dhr. M. Ernsting van Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk op het
Symposium 'Het Landschap Ben Je Zelf' op 13 oktober in Arnhem, dat geheel in het teken van vrijwilligerswerk staat.
Andere juryleden zijn Prof. Th. Beckers, voorzitter Landschapsbeheer Nederland en dhr. A. de Kruijf
van Vereniging Nederlandse Gemeenten.


Voor meer informatie over de Juichwilg en het symposium, neem contact op met Gerrit-Jan van Herwaarden of Wanne Roetemeijer
van Landschapsbeheer Nederland, 030-2345010,
www.landschapsbeheer.nl

Het Brabants Landschap over onze nominatie:

Per provincie is 1 gemeente voorgedragen voor ''de Juichwilg". Het betreft een voordracht van een gemeente die
zich op bijzondere wijze heeft ingespannen voor een project wat het landschap en het vrijwilligerswerk ten goede komt.

Stichting het Noordbrabants Landschap coördineert in de provincie Noord-Brabant het landschapsbeheer met als 
een van de onderdelen de begeleiding van vrijwillig landschapsbeheer. Wij zijn gevraagd om voor de provincie Brabant een gemeente
te nomineren voor 'de Juichwilg''.
Gezien het feit dat door de gemeente Heeze-Leende samen met de plattelandsvereniging Hei Heg en Hoogeind
en IVN-afdeling Heeze-Leende voortvarend is samengewerkt met het project ''Vrienden van de patrijs' hebben
wij voor provincie Brabant uw gemeente (Heeze-Leende)
voor deze prijs genomineerd!


 
  •   Persbericht  mei 2011 Kleurwedstrijd met prijsvraag voor de patrijs op de basisscholen

Kleurwedstrijd met prijsvraag voor de patrijs op de basisscholen

De patrijs is een vogel waar het slecht mee gaat in Nederland, ook in onze omgeving. Om de patrijs weer terug te brengen in het Brabantse
landschap is in de gemeente Heeze-Leende de projectgroep “Vrienden van de Patrijs” opgericht.
Hierin zijn vertegenwoordigd: Gemeente Heeze-Leende, IVN Heeze-Leende, Plattelandsvereniging Hei, Heg & Hoogeind, Brabants  Landschap,
Provincie Noord-Brabant, Reconstructie Boven-Dommel,  Waterschap de Dommel, Wildbeheereenheid “De Baronie van Cranendonck”
en ZLTO Kempen Zuidoost. De projectgroep “Vrienden van de Patrijs” wil samen met grondeigenaren proberen gezonde populaties
patrijzen in onze gemeente te krijgen en daarmee de teruggang van de biodiversiteit een halt toe te roepen. Het project loopt
van 2010 tot en met 2012.

Om het patrijzenproject ook onder de aandacht van jongeren te brengen is een kleurwedstrijd met prijsvraag uitgeschreven onder
de leerlingen van groep 5, 6 en 7 van de basisscholen in Heeze, Leende, Leenderstrijp en Sterksel.
Door de projectgroep “Vrienden van de Patrijs” is een lesbrief voor de scholieren gemaakt over de patrijs. Begin april is de lesbrief
en een DVD met daarop een film over de patrijs uitgereikt aan alle basisscholen in de gemeente. Er is een prijsvraag en een kleurwedstrijd
aan de lesbrief verbonden. Op de achterzijde van de kleurplaat staan vragen die moeten worden beantwoord en de tekening
moet worden ingekleurd. Scholieren kunnen hun kleurplaat met antwoorden inleveren bij de juffrouw of de meester.
In de 1e week van juni worden de tekeningen bij de scholen opgehaald. Een jury, bestaande uit drie leden van de schoolgidsen
van het IVN, zal per school drie prijswinnaars aanwijzen. In week 24 (14-17 juni) worden de mooiste tekeningen, voorzien van de
goede antwoorden, bekend gemaakt. De winnaars worden uitgenodigd om hun prijs in het gemeentehuis in ontvangst te nemen
uit handen van de wethouder mevr. W. van der Rijt. Dat gebeurt op donderdag 23 juni om half vijf in het gemeentehuis
van Heeze waar de winnende tekeningen in een tentoonstelling gedurende één maand te zien zullen zijn.

De DVD “Het land van de patrijs” die uitgereikt is aan de basisscholen is gemaakt door Mark Kapteijns in
samenwerking met de projectgroep van “Vrienden van de patrijs”. De DVD is te bestellen via de website
www.hei-heg-hoogeind.dse.nl
.
Kosten 7,50 euro inclusief verzending. Verder is de film voor 5,00 euro te koop in de winkel van IVN Heeze-Leende.
   •   Persbericht  05 september  Wandeling naar faunarand

Wandeling naar faunarand op zondag 5 september.

Kom kijken: eerste succesje met patrijzen in faunaranden

In 2010 heeft de gemeente Heeze-Leende in het kader van de biodiversiteit de patrijs als ambassadeur gekozen.
Vroeger k

wam deze akkervogel veel voor in onze gemeente maar de laatste jaren heeft de patrijs het zo moeilijk dat hij op de rode lijst staat.
Een samenwerking tussen negen partijen wil, in een project van 2010-2012, een eerste aanzet geven om het afnemende aantal patrijzen te stoppen.

De aanleg van faunaranden (akkerranden) is belangrijk voor deze soort. Zij bieden de patrijs foerageer-  en nestgelegenheid.
Ruim 2ha is samen met de perceelgebruikers in het voorjaar ingezaaid. De randen zijn aangelegd op plaatsen waar uit inventarisatie is gebleken
dat daar in het recente verleden patrijzen voorkwamen. Gekozen is voor een speciaal zaadmengsel voor patrijzen.
Door het koude voorjaar en de daarop volgende droge zomer zijn de randen niet optimaal opgekomen. Toch zien we dat de patrijs
de randen goed weten te vinden. Op zeker twee plaatsen zijn jonge patrijzen geboren die vliegensvlug zijn geworden.
Naast de patrijs maken ook andere vogels gebruik van de randen, zo vonden we ook jonge fazanten in de randen.
Eerdaags worden enkele randen nog met een najaarsmengsel ingezaaid. 

Graag gaan wij met u kijken naar een van de faunaranden die in de Riesten te Leenderstrijp is aangelegd.

We vertrekken op zondag 5 september om 13.30 uur vanaf de Coöp Winkel te Leenderstrijp, Strijperstraat 51.
Rond 15.00uur zijn we weer terug.


                                      Foto  Mark Kapteijns,

Deze jonge patrijsjes zijn de eerste generatie die in de faunaranden van Heeze-Leende zijn geboren.
Vader en moeder houden toezicht.

 

  •   Persbericht  22  mei 2010 open dag bedrijf Peter van Rijsingen 

Open dag in het kader van Wereldbiodiversiteitsdag: 22 mei 2010 te Leende

Met

 biodiversiteit wordt de verscheidenheid in planten, dieren, insectensoorten, bodemleven aangegeven.

Op zaterdag 22 mei is er van 10:00 uur tot 16:00 de mogelijkheid om het bedrijf te bezoeken van de familie Van Rijsingen Langstraat 2 in Leende. 

Op dit bedrijf wordt voorlichting gegeven over diverse aspecten van biodiversiteit. Het gaat om de praktische toepassing van biodiversiteit in de landbouw. Denk hierbij aan het benutten van de specifieke eigenschappen van een aantal schapenrassen, zoals vruchtbaarheid, groei- vermogen en vleeskwaliteit. Maar ook het stikstofbindend vermogen van klaver om bemestingskosten te verlagen en het eiwitgehalte van het gras op peil te houden. Ook het gebruik van akkerranden om via natuurlijke vijanden een aantal plagen binnen de perken te houden in plaats van de inzet van gewasbeschermingsmiddelen.

Op het bedrijf is kortgeleden in het kader van het project ‘Vrienden van de patrijs’ een brede rand van 9 meter ingezaaid. Deze geeft beschutting, voedsel en nestgelegenheid aan deze vogelsoort. Andere vogels, insecten en kleine zoogdieren profiteren mee. Een leuke film en leden van het IVN Heeze-Leende zorgen voor verdere toelichting over dit project en de patrijs.

De verscheidenheid aan planten en dieren rondom het erf, komt in de uitgezette route tot uiting. De aangeplante vlechtheg, met zijn vele besdragende soorten biedt voedsel en onderdak aan vele vogelsoorten.

De speciale nestkast biedt de steenuil de kans om een geschikte uitvalbasis voor zijn leefgebied te verkrijgen.

Nabij het bedrijf [op loopafstand] beheert de familie een stuk grasland met bijbehorend elzenbroekbos. In dit perceel ligt nog een stuk oude meander van de Grootte Aa. De zeer oude eiken, de knotwilgen en de kronkelingen van de beek maken dit perceel tot een van de mooiste stukjes landschap van Leende. Leden van Plattelandsvereniging Hei, Heg en Hoogeind geven bij het perceel toelichting over de inspanningen die moeten worden verricht om de landschappelijke biodiversiteit te laten toenemen. Daarbij is aandacht voor de inpasbaarheid van landschapsbeheer in een moderne bedrijfsvoering. Agrarische ondernemers kunnen informatie krijgen over de economische inpasbaarheid, de burger over de maatschappelijke dienst die hierbij geleverd wordt.

Een kans voor jong en oud, voor burgers, buitenlui en agrarische ondernemers om op deze dag te genieten van een mooi stukje agrarisch landschap en kennis op te doen van de mooie omgeving waarin ze vertoeven.

 naar het begin

   •   Persbericht  27 april 2010  project ‘Vrienden van de Patrijs’ 

Persbericht  27 april 2010

Biodiversiteit in Heeze-Leende; Project “Vrienden van de Patrijs”                                   

De gemeente Heeze-Leende tekende op 4 november 2008 de intentieverklaring Countdown 2010. Het IVN Heeze-Leende en Plattelandsvereniging Hei, Heg & Hoogeind namen het initiatief om samen met een ambtenaar de ambities van de Gemeente Heeze-Leende te vertalen in een projectplan.

In enkele bijeenkomsten werden de ideeën om een interessant project te maken vorm gegeven. Het resultaat is een project met de patrijs als ambassadeur en voldoende activiteiten om inwoners van de gemeente Heeze-Leende te betrekken bij “biodiversiteit”. Tegelijk werden ook andere partijen benaderd om aan te sluiten en het project vorm te geven.

De patrijs is als ambassadeur gekozen omdat hij helemaal thuis hoort in onze gemeente. Het is een akkervogel die vroeger veel voorkwam in onze agrarische omgeving. Tegenwoordig is hij schaars.

De basis van het drie jarige project is de aanleg van faunastroken voor de patrijs. In deze stroken kan de patrijs voedsel, nestgelegenheid en dekking vinden. Zo zou het aantal patrijzen weer moeten toenemen. De faunastroken komen te liggen in de vier woonkernen van de gemeente Heeze-Leende: Heeze, Leende, Sterksel en Leenderstrijp. De locaties zijn gekozen op basis van twee criteria: de patrijs moet er in de buurt nog voorkomen en in de toekomst moeten er ook faunaranden mogelijk zijn.

Om biodiversiteit bij jongeren een gezicht te geven is er voor de basisscholen in een lesbrief voorzien. Deze gaat natuurlijk over biodiversiteit en de patrijs. Excursies, bijeenkomsten en een fietsroute moeten biodiversiteit en de faunastroken onder de aandacht brengen van de bewoners van Heeze-Leende.

Op dinsdag 27 april 2010 tekende de betrokken partijen een document waarbij men toezegde zich in te spannen voor het projectresultaat: het stoppen van de achteruitgang van biodiversiteit en in het bijzonder die van de patrijs.

        

                                             De ondertekenaars in het gemeentehuis van Heeze-Leende  (foto Ton v Dijk)

De komende tijd wordt uw aandacht getrokken door banners op verschillende plaatsen in Heeze-Leende. De tekst “Er wordt gewerkt aan Biodiversiteit in Heeze-Leende” geeft aan dat daar iets gebeurd met biodiversiteit. Dat kan zijn dat er een faunarand is aangelegd maar ook dat er een mooie heg is gepland. Kijkt u vooral eens rond: een biodivers landschap is een mooi landschap. Daar kunnen we samen aan werken!

Financiering van het project vindt o.a. plaats door de gemeente Heeze-Leende en de Provincie Noord-Brabant. Naast de genoemde verenigingen zijn de projectpartners: Brabants Landschap, Gemeente Heeze-Leende, Provincie Noord-Brabant, Reconstructie Boven-Dommel, Waterschap de Dommel, Wild Beheers Eenheid “ De baronie van Cranendonck” en  ZLTO Kempen Zuid-Oost. Enkele van deze projectpartners leggen faunastroken aan voor eigen rekening, andere kijken nog wat ze precies kunnen betekenen in het project.
Het project “Vrienden van de patrijs” wordt mede mogelijk gemaakt door Brabants Landschap, IVN Heeze-Leende,
Plattelandsvereniging Hei, Heg & Hoogeind, Gemeente Heeze-Leende, Provincie Noord-Brabant, Reconstructie Boven-Dommel,
Waterschap de Dommel, Wildbeheerseenheid “De Baronie van Cranendonck”  en ZLTO Kempen Zuid-Oost.
Het project loopt van 2010 tot en met 2012.


 naar het begin


einde