Plattelandsvereniging Hei, Heg & Hoogeind  Leende   

Google
WWW hei-heg-hoogeind.dse.nl

Solitaire bomen
Start Omhoog Inhoudsopgave Zoeken in site  

Start
Omhoog
Nieuwe Aanplant
Achtergrond Info


 

 


Solitaire bomen in boerenland


Belangrijkste kenmerken: "Solitaire bomen in boerenland"
Doel:

Plattelandsvereniging Hei, Heg & Hoogeind neemt het initiatief om alleenstaande beeldbepalende bomen in haar agrarisch werkgebied te behouden. Wie kent ze niet: prachtige alleenstaande bomen als baken in het platteland.
Vaak een overblijfsel uit lang vervlogen tijden. Vroeger stond die boom waarschijnlijk langs het karrenspoor,
aan de perceelsrand of aan de slootkant. Door de ruilverkaveling is hij indertijd midden in een perceel terecht
gekomen. 

Hoe mooi de boom voor de burger ook is, voor de agrariër is het een lastige boom want hij moet er steeds omheen werken. Voor een eik komt daar nog bij dat de eikels giftig zijn voor rundvee.
Vroeger stonden er veel meer van deze solitaire bomen. Veel zijn er ondertussen verdwenen. Andere verkeren nu in een slechte staat. De oorzaken hiervan zijn bekend: de wortels van de boom hebben te lijden onder de grondbewerking dicht bij de stam, en in weilanden verdicht de grond zich door het vee wat onder de boom loopt, waardoor de wortels te weinig lucht krijgen. Jammer, want vaak zijn die bomen beeldbepalend en geven het landschap een extra dimensie.
Naast landschappelijke waarde hebben solitaire bomen ook een natuurwaarde. Verschillende planten en dieren hebben hun biotoop in deze bomen. Vogels maken graag gebruik van de boom als uitkijkpost: de buizerd zit er op de uitkijk.
Steenuiltjes maken hun nest in holten.

Met de actie ‘Solitaire bomen in boerenland’ wil plattelandsvereniging Hei, Heg & Hoogeind alleenstaande bomen in het buitengebied behouden door de bomen te omgeven met een raster van weipalen en prikkeldraad. 

De eigenaar van het perceel met boom krijgt een vergoeding voor het behouden van de boom.
Hij verplicht zich om dit minimaal 5 jaar te doen. Hei, Heg & Hoogeind werft sponsors,
selecteert bomen en probeert afspraken te maken met de eigenaar.

Contactpersonen

 Roel Winters, 040 206 1384,     Roel.Winters@hetnet.nl
Henk Antonissen, 040 8426833,
Info@antonissen-advies.nl

 
Onderwerpen gerelateerd aan Solitaire bomen
Nieuwe aanplant solitaire boom  << staat los van de activiteit:  "solitaire bomen in boerenland"
Achtergrondinformatie:  Solitaire bomen
 
Status:
Juni 2007 Oprichting activiteit
26 juni 2007  eerste 'geadopteerde' solitaire eikenboom een feit; kijk voor een verslag: fotoalbum/activiteiten/solitaire bomen

 


   naar het begin


einde