Plattelandsvereniging Hei, Heg & Hoogeind  Leende   

Google
WWW hei-heg-hoogeind.dse.nl

Het Koepelplan
Start Omhoog Inhoudsopgave Zoeken in site  

Start
Omhoog


 

 


Het koepelproject Hei Heg en Hoogeind

Doel:

Koepelplan
In het koepelplan van onze vereniging zijn projecten gedefinieerd rond de thema’s Water en Bodem,
Sociaal economische vitaliteit en Natuur, Landschap & Cultuurhistorie.
Het koepelproject ‘Gebiedsplan Hei, Heg en Hoogeind’ wordt mede mogelijk gemaakt door Provincie Noord-Brabant,
Reconstructiecommissie Boven-Dommel en NCB-Ontwikkeling.
Beoogd projectleider van de uitvoering van dit Koepelplan is Martine Dellevoet.

projectleider
 Martine Dellevoet  ZLTO Projecten  mdelle@zlto.nl
 013-5836218
status

 2007

 Korte inleiding van de projectleider

2008

Stand van zaken augustus 2008

 

Stand van zaken mei 2008

 

 25 september 2008  twee maandelijks bijeenkomst
2009  februari 2009; stand van zaken

Korte inleiding van de projectleider:


Martine Dellevoet,  mei 3007


Ik ben Martine Dellevoet, werkzaam als projectleider bij ZLTO Projecten. Vanuit die functie ben ik
beoogd projectleider voor het koepelproject Hei Heg en Hoogeind.
Mijn taken zijn het bewaken van de voortgang van het project, het coördineren van de deelprojecten,
het beheer van de financiën (ism penningmeester), rapportage,evaluatie en communicatie (ism bestuur/PR-werkgroep).
Het bestuur van HHH delegeert als het ware het dagelijks bestuur van het project naar mij,
maar essentiële besluiten worden natuurlijk in samenspraak genomen!  
Dit plaatje maakt dit waarschijnlijk duidelijker:

 

 

 

 

 

 De deelprojecten die in het koepelplan zitten zijn:

-          optimaal bodembeheer

-          grondgebruikersbank

-          bedrijfsnatuurplannen

-          landschapsonderhoudploeg

-          voorlichtingsbijeenkomsten agrarisch natuurbeheer

-          cursussen en excursie boerenerf

-          verbrede landbouw en toerisme (quickscans, bedrijfsplannen en arrangement)

Het natuurpad staat wel in het projectplan genoemd, maar is niet begroot omdat het pad al gerealiseerd is.
Wel willen we kijken of er nog wensen zijn rond het natuurpad en hoe we die dan zouden kunnen realisere
n.

Van de deelprojecten zijn een paar al in uitvoering, sommige nog in opstart en een aantal ligt nog op de plank.
We zijn nu (begin zomer 2007) bezig om de financiering van het plan rond te krijgen.
Van provincie Noord-Brabant en van NCB-Ontwikkeling hebben we de toezeggingen al zwart op wit, van twee andere partijen nog niet.
Zodra we die hebben, kan het koepelplan in volle vaart van start.

Wat mij in het koepelproject aanspreekt zijn de vele verschillende onderwerpen die in samenhang worden opgepakt
en het enthousiasme en de know-how
bij de mensen die ik tot dusver ontmoet heb. Tot ziens!

Martine Dellevoet
 Stand van zaken augustus 2008 koepelproject Hei, Heg en Hoogeind (Martine Dellevoet)

Waarschijnlijk heeft u eerder al eens gelezen of gehoord over het koepelproject dat de vereniging inmiddels in uitvoering heeft. De kans is nog veel groter dat u één of meer van de deelprojecten kent, die binnen het koepelproject worden uitgevoerd. Hieronder wil ik ze graag allemaal even langslopen en de stand van zaken vertellen.

Werkgroep Optimalisatie Bodembeheer
De studiegroep bodembeheer is sinds voorjaar 2007 actief onder leiding van Antonissen Agrarisch Advies en DLV. In 2007 zijn er drie bijeenkomsten gehouden over bodembeheer, vanggewassen in de maïs en herinzaai in het voorjaar. Dit jaar is er een eerste bijeenkomst geweest bij Leo van Veldhoven. Verslagen van deze bijeenkomsten zijn al eerder in nieuwsbrieven en op de site van HHH verschenen. Later dit jaar volgen nog twee bijeenkomsten en dan zit het programma voor de studiegroep vanuit het koepelproject er op.

Grondgebruikersbank
De grondgebruikersbank is niet nieuw voor de vereniging. De doelstelling van dit deelproject is om het areaal wat verloot kan worden, te vergroten en de organisatie van de grondbank te stroomlijnen. Het beoogde aantal hectares is inmiddels gerealiseerd, natuurlijk wordt er ook in de toekomst gekeken of het areaal nog verder uitgebreid kan worden. Een werkgroep met vertegenwoordiging van Staatsbosbeheer, Brabants Landschap en natuurlijk onze vereniging is operationeel.

Bedrijfsnatuurplannen
Een ander deelproject binnen het koepelproject is het maken van functionele bedrijfsnatuurplannen. Dit zal uitgevoerd worden door Peter van Rijsingen, die vanuit zijn functie bij de ZLTO al vaak met dit bijltje gehakt heeft. Binnenkort hoort u hier meer over, maar mocht u nu al interesse hebben, dan kunt u contact opnemen met Peter:
E-mail Peter van Rijsingen

Landschapsonderhoudsploeg
In mei is een bijeenkomst gehouden over het koepelplan, waar tevens de mogelijke aanpak van de landschapsonderhoudsploeg gepresenteerd werd door Wilfried Klein Gunnewiek van DLV. Hij heeft in het oosten van het land veel ervaring opgedaan met het opzetten en functioneren van zo’n ploeg, vandaar dat hij gevraagd is om dit ook voor HHH te doen.

De komende maand zult u hier meer van vernemen.
Al interesse:
E-mail Wilfried Klein Gunnewiek

Voorlichtingsbijeenkomsten regeling agrarisch natuurbeheer
In januari 2008 heeft Peter van Rijsingen de eerste bijeenkomst hierover gehouden, waarover in de nieuwsbrief van februari al bericht is. Een tweede bijeenkomst volgt naar verwachting in oktober.

Cursus Boerenerf
De cursus ‘Het Boerenerf’ is in september 2007 van start gegaan en onlangs in juni afgesloten met een excursie naar Eynderhoof in Nederweert-Eind. De cursus is heel succesvol geweest met een enthousiaste groep deelnemers en interessante onderwerpen en inleiders. Wie alsnog meer wil weten over de inhoud van de cursus kan rondneuzen op de website van HHH of contact opnemen met Peter Kerkhofs of Ton van Dijk, die de cursus mede hebben opgezet.

Verbrede landbouw (quickscans, ondernemersplannen en arrangement)
Half juni hebt u van DLV een brief met een toelichting en een enquête gekregen met vragen betreffende eventuele plannen voor verbreding. Via dit deelproject kun u, met plannen over verbreding op het bedrijf, een quickscan laten maken om te toetsen of die ideeën haalbaar zijn en als dat zo is, een ondernemersplan op laten stellen. Ook is het de bedoeling om via een arrangement verschillende nieuwe en bestaande initiatieven in en rond Leenderstrijp te versterken. Op dit moment zijn ca. 15 ondernemers geïnteresseerd in de quickscan. Zij komen eerdaags bij elkaar. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij Vic Boeren van DLV:
E-mail Vic Boeren

Dit zijn alle deelprojecten van het koepelplan. Hier en daar staan al namen en mailadressen genoemd van de direct betrokkenen. Uiteraard kunt u bij vragen ook contact met mij opnemen: E-mail Martine Dellevoet

 Met vriendelijke groeten,             Martine Dellevoet, Projectleider koepelproject Hei, Heg en Hoogeind

1597.51.586   

 onder vermelding van   contributie 2008


Samenvatting Bijeenkomst Koepelplan op 26 mei, Café De Hospes

Martine liet aan de hand van een aantal sheets zien wat het koepelplan in grote lijnen inhield. Het ging over zowel de te verrichten prestaties (wat moet er na het koepelplan liggen) als de financiële onderbouwing (wie betaalt wat en waar gaat dat geld naar toe).

De financiële kant is complex omdat zowel in geld als uren gerekend wordt. Er is een verdeelsleutel over de deelprojecten aan de kostenkant maar ook de opbrengsten kant. Uiteindelijk moet alles goed kloppen anders wordt er niet betaald door de provincie, NCB-ontwikkeling..

Op dit moment zijn een aantal deelprojecten al in een ver gevorderd stadium. Enkele deelprojecten moeten nog opgestart worden.

 Na de presentatie was er een goede inhoudelijke discussie die de nodige verbeterpunten opleverde. Afspraken gemaakt:

  • Bestuur krijgt van de leden volmacht om het gevoteerde bedrag van het koepelplan te besteden.
  • De betalingen vinden pas plaats nadat de projectleider (en het bestuur)overtuigd is dat het projectplan / de opdracht naar tevredenheid verloopt.
  • Er komt een tweemaandelijkse rapportage in de vorm van een bijeenkomst met daarin de operationele en financiële voortgang in de maanden: september en november.

Het volledige verslag van de bijeenkomst is op te vragen bij onze secretaris E-mail Fans Rutten


 

25 september 2008:   twee maandelijks bijeenkomst

Twee maandelijks bijeenkomst om de voortgang van het koepelplan te bespreken.

Deze zal plaatsvinden op:
25 september om 21.00 in Cafe De Hospes te Leenderstrijp.

Stand van zaken februari 2009 koepelproject Hei, Heg en Hoogeind (Martine Dellevoet)

In de nieuwsbrief van augustus is de voortgang van het koepelproject opgenomen. In het nieuwe kalenderjaar hoog tijd voor een update. Net als de vorige keer wil ik ze graag allemaal even langslopen. De afgeronde onderdelen zullen in het vervolg niet meer vernoemd worden.

Werkgroep Optimalisatie Bodembeheer (afgerond)
De studiegroep bodembeheer is voorjaar 2007 gestart onder leiding van Antonissen Agrarisch Advies en DLV. In november 2008 is de laatste van de in totaal 6 bijeenkomsten gehouden. Thema’s die in de tussentijd aan de orde zijn geweest zijn o.a. bodembeheer, vanggewassen in de maïs en herinzaai in het voorjaar. Voor wie meer wil lezen over de inhoud van de bijeenkomsten: verslagen hiervan zijn op de site van HHH terug te lezen.

Grondgebruikersbank (afgerond)
De grondgebruikersbank is niet nieuw voor de vereniging. De doelstelling van dit deelproject is om het areaal wat verloot kan worden, te vergroten en de organisatie van de grondbank te stroomlijnen. Het beoogde aantal hectares is inmiddels gerealiseerd, natuurlijk wordt er ook in de toekomst gekeken of het areaal nog verder uitgebreid kan worden. Een werkgroep met vertegenwoordiging van Staatsbosbeheer, Brabants Landschap en natuurlijk onze vereniging is operationeel.  

Bedrijfsnatuurplannen (afgerond)
Een ander deelproject binnen het koepelproject is het maken van functionele bedrijfsnatuurplannen. Dit wordt uitgevoerd door Peter van Rijsingen, die vanuit zijn functie bij de ZLTO al vaak met dit bijltje gehakt heeft. De 10 deelnemers zijn inmiddels in beeld, bij 8 van de 10 is het plan ook al zo goed als gereed.

Landschapsonderhoudsploeg
In mei is een bijeenkomst gehouden over het koepelplan, waar tevens de mogelijke aanpak van de landschapsonderhoudsploeg gepresenteerd werd door Wilfried Klein Gunnewiek van DLV. In het najaar is de werkgroep samen met Wilfried enkele keren bijeen gekomen om handen en voeten te geven aan het plan. Uit de inventarisatie binnen de werkgroep bleken de mogelijkheden nu nog beperkt te zijn, maar de werkgroep zag een aantal nieuwe kansen, waarover zij wil gaan overleggen met de gemeente. Wordt vervolgd!

Voorlichtingsbijeenkomsten regeling agrarisch natuurbeheer (afgerond)
De twee bijeenkomsten over agrarisch natuurbeheer zijn inmiddels door Peter van Rijsingen uitgevoerd. Als opvolger wordt binnenkort (5 feb) een informatiebijeenkomst gehouden over de aanpak die in de Pielis (gemeente Bergeijk) gehanteerd wordt. De uitnodiging heeft u ontvangen.

Cursus Boerenerf (afgerond)
De cursus ‘Het Boerenerf’ is in september 2007 van start gegaan en in juni 2008 afgesloten met een excursie naar Eynderhoof in Nederweert-Eind. De cursus is heel succesvol geweest met een enthousiaste groep deelnemers en interessante onderwerpen en inleiders. Uit de evaluatie bleek, dat het wellicht een idee is om de cursus nogmaals te houden. Bij voldoende belangstelling zal de cursus (in een wat gewijzigde vorm) in het winterseizoen 2010 nogmaals van start gaan. 

Verbrede landbouw (quickscans, ondernemersplannen en arrangement)
Via dit deelproject kun u, met plannen over verbreding op het bedrijf, een quickscan laten maken om te toetsen of die ideeën haalbaar zijn en als dat zo is, een ondernemersplan op laten stellen. Dit heeft inmiddels plaatsgevonden (of staat binnenkort te gebeuren) bij resp. 7 (quickscan) en 4 (ondernemersplan) bedrijven. Er is nog ruimte voor meer deelnemers. Mocht u interesse hebben, dan kunt u contact opnemen met Vic Boeren van DLV:
v.a.j.boeren@dlv.nl

 

 


Het koepelproject ‘Gebiedsplan Hei, Heg en Hoogeind’. Het wordt mede mogelijk gemaakt door Provincie Noord-Brabant, Reconstructiecommissie Boven-Dommel en NCB-Ontwikkeling 
naar het begin


einde