Plattelandsvereniging Hei, Heg & Hoogeind  Leende   

Google
WWW hei-heg-hoogeind.dse.nl

Kern_met_pit
Start Omhoog Inhoudsopgave Zoeken in site  

Start
Omhoog


 

 


Natuurpad "Wandelen in boerenland"
genomineerd voor leefbaarheidwedstrijd "Kern met pit""

Doel:
Ons werkgroeplid Peter Kerkhofs heeft voor onze vereniging een nominatie in de wacht gesleept:

Kern met Pit
 
Het project "Bankjes voor Natuurpad" van Plattelandsvereniging Hei, Heg & Hoogeind is toegelaten tot de 12e ronde Kern met Pit.
Kern met Pit is een initiatief van de Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij.
Het is een leefbaarheidwedstrijd waaraan groeperingen in kleine kernen kunnen deelnemen.
Als het project op tijd opgeleverd wordt zal het predicaat "Kern met Pit" toegekend worden.
Tevens is er een prijs van 1000 euro aan verbonden .
 
Het project van onze plattelandsvereniging bestaat uit het plaatsen van enkele bankjes langs het Natuurpad van de vereniging.
Tevens worden enkele kleine landschapselementen opgeknapt die naast het pad gelegen zijn.
De vereniging is verantwoordelijk voor de uitvoering van de werkzaamheden.
De werkgroep Natuurwerk van de vereniging zal in de loop van dit najaar en in het voorjaar van 2010
de werkzaamheden ter hand nemen.
 
Betrokken partijen naast H.H.H.   Heidemaatschappij
Informatie
van KNHM


 Wat is kern met pit  (tekst afkomstig van KNHM)

Kern met Pit is een initiatief van Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij (KNHM) .
KNHM heeft als doelstelling ‘het leveren van een bijdrage aan de verbetering van de leefomgeving’.
Daarbij wil zij mensen stimuleren zelf iets te verbeteren in hun woonomgeving. Sinds 1978 organiseert KNHM
daarom de wedstrijd Kern met Pit.


Met de organisatie van Kern met Pit wil KNHM de betrokkenheid van bewoners bij hun directe leefomgeving vergroten,
zodat zij zich ook zelf verantwoordelijk voelen voor de kwaliteit ervan. De wedstrijd prikkelt mensen om zelf initiatieven
te ontwikkelen en laat zien dat men niet hoeft te wachten tot de overheid iets doet.
Uit de ervaringen van de vorige rondes Kern met Pit blijkt dat de resultaten van dit soort initiatieven een blijvend karakter hebben.
Mensen blijven zich verantwoordelijk voelen voor wat ze zelf tot stand hebben gebracht. In de afgelopen rondes hebben al bijna 2000 bewonersgroepen met succes aan Kern met Pit deelgenomen. Voorbeelden van geslaagde projecten zijn het aanleggen van een speeltuin,
het opzetten van een museum over de plaatselijke historie, het uitzetten van een educatieve route in een natuurgebied,
het uitgeven van een wijk- of dorpskrant of het restaureren van een molen en ga zo maar door.

 
 Meer informatie volgt zodra we iets meer weten.  Of neem contact op met Peter
   KIJK VOOR DE FOTO'S IN DE RUBRIEK: FOTOALBUM/ACTIVITEITEN/KERN MET PIT