Plattelandsvereniging Hei, Heg & Hoogeind  Leende   

Google
WWW hei-heg-hoogeind.dse.nl

Bodembeheer werkgrp
Start Omhoog Inhoudsopgave Zoeken in site  

Start
Omhoog


 

 


Optimalisatie bodembeheer 


Oktober 2008  uitnodiging:   Duurzaam bodemgebruik bij de exploitatie van meerjarig grasland

Veldbijeenkomst woensdag 22 oktober 2008:  

Graag nodigen wij u uit voor het bijwonen van een velddemo-/kennisbijeenkomst:
                                       “
Duurzaam bodemgebruik bij de exploitatie van meerjarig grasland”

Deze zal worden gehouden op woensdag 22 oktober a.s. We starten de veldbijeenkomst met een instructie in het clubhuis
van het gilde St Jan aan de Kapelstraat in Leenderstrijp. U bent van harte welkom om 13.00 uur.

Om 14.30 uur vertrekken we naar de boerderij van Sjaak en Josette Cardinaal aan de Strijperstraat 65 in Leenderstrijp. 

We bekijken de resultaten van een jarenlang secuur bodembeheer waarbij o.a. de opbrengst en kwaliteitgegevens
van het grasland beschikbaar zijn. Ook worden de aspecten van beworteling, bodemleven en draincapaciteit gedemonstreerd.
Verder staan de machines waarmee Sjaak de grond ( laat) bewerken opgesteld.
We kunnen bekijken hoe Sjaak erin slaagt om zonder herinzaai na 12 jaar nog steeds een prima grasbestand te handhaven.

Na de demo is er nog royaal de gelegenheid om de discussie voort te zetten in het clubhuis van het gilde waarbij
wordt gezorgd voor koffie etc.
Wij rekenen op uw komst, het wordt vast weer leerzaam en gezellig.

Met vriendelijke groet,   Bestuur Plattelandsvereniging Hei, Heg & Hoogeind

Informatie:
    Henk Antonissen van AAA uit Leende ( tel 06-47003834)
    Gerard Verstappen van DLV uit Uden ( tel 06- 51335382)

Plattelandsvereniging Hei. Heg & Hoogeind streeft  naar een mooi buitengebied waar natuur,
landschap en gezonde boerenbedrijven naast elkaar kunnen bestaan. Onderwerpen optimalisatie bodembeheer
  26 juni 2007    Vanggewassen  Demonstratie milieuvriendelijke maïsteelt
       Verslag demo vanggewassen 
  03 okt  2007    Inzaai nagewas     Demonstratie milieuvriendelijke maïsteelt
       Verslag demo inzaai nagewas     
  18 apr  2008    Voorjaarsbijeenkomst Studiegroep Bodem     oa. aspecten  van graslandvernieuwing
      Verslagen  voorjaarsbijeenkomst Studiegroep Bodem   
   22 okt 2008  Duurzaam bodemgebruik bij de exploitatie van meerjarig grasland   veldbijeenkomst

Bodembeheer is een onderdeel van het koepelproject ‘Gebiedsplan Hei, Heg en Hoogeind’.
Het wordt mede mogelijk gemaakt door Provincie Noord-Brabant, Reconstructiecommissie Boven-Dommel en NCB-Ontwikkeling
Spandoek geplaatst in het proefveld aan de Kapelstraat26 juni 2007   Vanggewassen

Activiteit:                                 Demonstratie milieuvriendelijke maïsteelt
Datum activiteit:                     
26 juni 2007, aanvang 13.00 uur

Locatie:                                   
Kapelstraat nabij het Leenderbos, Leenderstrijp
Contactpersoon activiteit:        Henk Antonissen, 040 8426833, e-mail: antonissen

 Omschrijving:

Ook in het buitengebied van plattelandsvereniging Hei, Heg & Hoogeind wordt veel maïs geteeld.
De maïs dient vooral als veevoer voor melkrundvee.
Bij de milieubewegingen is het imago van de maïs teelt niet goed te noemen. Een direct verband met een royaal
drijfmestgebruik en een ruime inzet van bestrijdingsmiddelen in het verleden zijn daar de reden voor.
Om aan te tonen dat de moderne maïs teelt ook anders kan en volop rekening houdt met het milieu organiseert
Plattelandsvereniging Hei, Heg & Hoogeind een velddemonstratie.
De theorie wordt in de velddemonstratie in de praktijk gebracht.

Milieuvriendelijke maïsteelt is mogelijk als er rekening met een aantal zaken gehouden wordt.
Een juiste grondbewerking zorgt voor een betere beworteling van de maïsplant. Tevens zorgen de juiste schimmels
en bacteriën voor een beter bodemleven. Daardoor kan er bespaard worden op (kunst)meststoffen en
kunstmatige beregening wat goed is voor het milieu.
Om een goede opbrengst te krijgen zijn een uitgekiende rassenkeuze en zaaidichtheid van groot belang.

Mechanische onkruidbestrijding door eggen en schoffelen vervangt de chemische onkruidbestrijding.
Het zaaien van gras in een maïsveld is een nieuwe ontwikkeling.
Dit gras dient als vanggewas om te voorkomen dat na de oogst van de maïs er stikstof uitspoelt naar het milieu.


De maïs in het proefveld

Het zaaien van het graszaad in de opkomende maïs luistert erg nauw. Voordat de maïs het veld sluit wordt
er nog een keer geschoffeld en gras ingezaaid. Het opkomende gras tussen de hoge maïs verdringt het opkomende onkruid.

Voor deze demonstratie, welke mede mogelijk is gemaakt door een bijdrage van de Provincie Noord Brabant en
het NCB ontwikkelingsfonds, wordt een speciale machine elders uit het land aangevoerd.

U bent welkom op 26 juni a.s. vanaf 13.00 uur.
Het perceel ligt aan de kapelstraat aan de rand van het Staatsbos te Leenderstrijp.

 
naar het begin


Verslag vanggewassen: milieuvriendelijke maïsteelt  Augustus 2007

Op 26 juni jl. organiseerde HHH de velddemonstratie milieuvriendelijke maïsteelt. De weersvoorspellingen waren slecht maar op de middag zelf viel het reuze mee.
Ruim 40 telers kwamen opdagen. De gastvrije ontvangst in het clubgebouw van de Strijper Schut achter het St. Janskapelleke werd verzorgd door Tinus van den Berg en
Ton Verwegen. Te voet werd daarna het proefveld van Leo van Velthoven aan het Strijperpad bezocht. Toon Kuipers stond al klaar met een speciale machine om gras tussen de inmiddels 1 meter hoge maïs te zaaien. Doel van deze nieuwe techniek is het beperken van stikstofverliezen naar het milieu. Direct na de oogst van de maïs kan het gras zich namelijk flink ontwikkelen en de overgebleven nitraten in de bouwvoor opnemen. Gedurende de winter spoelt de stikstof daarmee niet uit naar het grondwater. In het voorjaar wordt het gras als groenbemester weer ingewerkt en daarna kan de nieuwe maïs (of een ander gewas) weer profiteren van de vrijkomende stikstof als gevolg van mineralisatie van de groenbemester. Van Henk Antonissen (AAA) en Gerard Verstappen (DLV) kregen we daarna nog vele tips voor een natuurvriendelijke werkwijze. De afsluiting van deze nuttige middag vond plaats achter de kapel en was, zoals gewend, weer Bourgondisch waarbij nog leerzame verhalen over tafel gingen.

 naar het begin3 oktober  2007   Inzaai nagewassen

Activiteit:                                    Demonstratie milieuvriendelijke maïsteelt: Inzaai nagewas
Datum:                     
                   03 oktober, aanvang 13.00 uur

Locatie:                                   
    Kapelstraat nabij het Leenderbos, Leenderstrijp
Contactpersoon activiteit:       
     Henk Antonissen, 040 8426833, e-mail: antonissen

Omschrijving:

Op woensdag 3 oktober aanstaande is er een velddemonstratie milieuvriendelijke maïsteelt.
Deze activiteit maakt onderdeel uit van het Koepelplan zijnde de module "optimalisatie bodembeheer"
De demo begint om 13.30 uur op het perceel van Leo v Veldhoven aan het Strijperpad in Leenderstrijp.

Het thema is dit keer: inzaai nagewas waarbij aan de orde komen:
-stoppelbewerking,
-bekalking,
-keuze nagewas ivm aaltjes
-inzaaitechnieken.

Ook bekijken we de resultaten van de onderzaai gras dit voorjaar en de beworteling cq bodemleven rondom het hoofdgewas.
Voorafgaand aan de demo worden de bezoekers om 13.00 uur ontvangen met een kop koffie 
in het clubhuis van de Schut achter de St Janskapel.

 naar het begin


Verslag inzaai nagewas  door Henk Antonissen

De velddemonstratie milieuvriendelijke maïsteelt is formidabel verlopen. Er waren in totaal 40 bezoekers,merendeels boeren,
die een fikse hoeveelheid informatie over  zich uitgestort kregen.
In totaal waren er 7 machines aan het werk te zien van zowel loonwerkers,maïstelers en een machineverhuurbedrijf.
De stemming was plezierig,ontspannen met een bijzonder aandachtig publiek. De meest in het oogvallende resultaten
van de veldproeven tot nu toe zijn:

-onderzaai van gras in het maïs gewas in juni is risicovoller  dan de inzaai van een vanggewas na de oogst in sept/okt.

-de keuze van het type nagewas ( graan ,gras,bladkool of  bladrammenas) bepaald de aaltjesdruk voor het hoofdgewas

-een verdichting in de grond op 25/40 cm is eenvoudig met  ondergronders aan de ploeg op te lossen.

Zowel  droogtegevoeligheid als stikstofverlies worden hiermee verminderd.
De aanwezige leden waren zeer tevreden over de middag.
Nuttige info voor een milieuvriendelijke maïsteelt!!!

Foto's Henk Antonissen, klik op de foto voor een grotere afbeelding


APRIL 2008  uitnodiging    Voorjaarsbijeenkomst Studiegroep Bodem

Werkgroep Optimalisatie Bodembeheer

Graag nodigen wij u uit voor het bijwonen van de velddemo-/kennisbijeenkomst: 

Herinzaai van grasland in het voorjaar en grondbewerking bij inzaai maïs”

 Deze wordt gehouden op vrijdag 18 april a.s. We starten met de demonstratie herinzaai op de graslanden van Leo van Velthoven
aan de Renhoek 8 in Leende. U bent van harte welkom om 13.00 uur. Route en parkeergelegenheid zijn met borden vanaf Leende aangegeven.

Om 14.30 uur vertrekken we richting Leenderstrijp (Kapelstraat) waar u bij het clubhuis van het gilde St. Jan een consumptie wordt aangeboden.
Vandaar
gaan we te voet naar ons demoveld aan de Strijperpad. We bekijken de resultaten van de diverse groenbemesters.
Deze zullen worden ingewerkt en de grond zal zaaiklaar worden gelegd.

 De thema’s welke aan de orde komen zijn:

·        Verplichte bemonstering bij herinzaai

·        Vernietigen bestaande zode

·        Bekalken en aanvullend bemesten

·        Kerende grondbewerking?

·        Zaaiklaar maken

·        Beperken risico’s voorjaarsinzaai

·        Grasrassenkeuze

Bij de demo zaaiklaar maken maïsland zal het onderwerken van de groenbemester i.c.m. drijfmestaanwending
en het aanleggen van een optimaal zaaibed aan de orde komen.
Wij rekenen op uw komst, het wordt vast weer leerzaam en gezellig.

Met vriendelijke groet,

Bestuur Plattelandsvereniging Hei, Heg en Hoogeind
Henk Antonissen van AAA uit Leende ( tel 06-47003834 )
Gerard Verstappen van DLV uit Uden ( tel 06-51335382 )

 naar het begin


Verslagen van voorjaarsbijeenkomst april 2008


Verslag derde velddemo op vrijdag 18 april 2008  door
Henk Antonissen

Ruim 30 belangstellenden kwamen naar het deels omgeploegde grasland van Leo van Velthoven.
Deze opkomst was prima vooral omdat veel leden voor het eerst dit jaar kans zagen om ook hun eigen veldwerk te doen.
Het voormalige weiland aan de Jansborg in Leende lag klaar om te bekalken en in te zaaien.

Bestaand grasland opnieuw inzaaien mag sinds een paar jaar uitsluitend tussen 1 februari en 10 mei.
Bij het later onderwerken bestaat er gevaar dat door mineralisatie van de zode na het groeiseizoen stikstof
uitspoelt naar het grondwater.

Door onze eigen leden t.w. Peter de Louw, Johan van Weert, Willy de Beer, Wijnand Snoeijen, Sjack Hulsen,
Eric van der Paalen en natuurlijk Leo van Velthoven werd een voortreffelijke demonstratie verzorgd.
Rode draad: met zo min mogelijk bewerken en berijden van de grond blijft de bodemstructuur behouden en kan de
natuurlijke kracht van de grond optimaal worden benut.

Na een gezellige pauze in het clubhuis van het Strijpse Gilde verzorgt door Tinus van den Berg werd ter afsluiting een
bezoek gebracht aan het proefveld achter de molen van Frans Hagenaars. De groenbemesters hadden hun werk gedaan door de
stikstofrestanten van afgelopen herfst de winter over te tillen. Het onderzaaien van gras in de maïs slaagde slechts deels omdat
de schaduwwerking van de maïs te groot bleek voor de meeste grasrassen. Het bodemvriendelijk zaaiklaar maken voor de
snijmaïsteelt kwam uitvoerig aan de orde.

Met een afsluitend dankwoord van onze voorzitter Janus keerden de bijgeschoolde aanwezigen tevreden huiswaarts.

Werkgroep Optimalisatie Bodemvruchtbaarheid   Henk Antonissen


Verslag gepubliceerd in "WEEKBLAD PAREL VAN BRABANT"  door Tiel van den Heuvel

 'Werkgroep Optimalisatie Veldbeheer' informeert boeren uit de regio  

 
                                            foto WEEKBLAD PAREL VAN BRABANT
Met zijn
typische humor en kwinkslagen gaf Henk op een deskundige manier
voorlichting aan de toehoorders.

 LEENDE - Afgelopen vrijdag 18 april werd in Leende een velddemo gehouden voor boeren in de regio.

Plattelandsvereniging Hei, Heg en Hoogeind kwam voor de derde keer met een Werkgroep Optimalisatie Veldbeheer.

Deze keer werd er een kritische blik geworpen op de manier waarop boeren hun gras- en bouwland ploegen en inzaaien:
Want, zo stelt medeorganisator Henk Antonissen, 'boeren moeten zorgvuldig met hun land omgaan'.  

De werkgroep komt één keer per halfjaar bijeen om de laatste ontwikkelingen te bespreken.
In een tijd waarin het voor boeren steeds moeilijker wordt de kost te verdienen, lijkt het raar dat de agendapunten van
afgelopen vrijdag nog niet doorgevoerd zijn. In het kort zegt Antonissen: 'Boeren gaan nu vaak zeven keer over hun land
heen voordat er weer geplant is
.'

Dat kan in drie keer:
Belangrijker: Nadat de aarde geploegd is wordt het land vaak nog driemaal beroerd. Met de besproken methode is er nog maar
één rit over het 'ploegland' nodig, voor het daadwerkelijke zaaien.

Waar is dat goed voor?

Voordelen:
Hoewel de dieselprijs als voordeel het meest voor de hand ligt, zijn de boeren er ook om andere redenen bij gebaat zo weinig
mogelijk over het land te rijden. Antonissen: 'Je wilt bodemverdichting voorkomen en het leven in de grond doen opbloeien:
Want aarde waarin veel leven te vinden is, dat is gezonde grond'
. Als voorbeeld stelt Antonissen dat het mogelijk is tot op
een centimeter of zestig diep begroeiing te kunnen hebben. Aan de lap grond richting Leenderstrijp, waar de demonstratie
plaatsvond, werd deze grens bij lange na niet gehaald.

's Middags was er ook nog een demonstratie over min of meer hetzelfde onderwerp. Na een pauze, waarbij de boeren
ook bij elkaar met vragen en adviezen terecht konden, werd er problematiek op het gebied van gewassenbouw besproken.

  naar het beginOktober 2008  uitnodiging:   Duurzaam bodemgebruik bij de exploitatie van meerjarig grasland

Veldbijeenkomst woensdag 22 oktober 2008:  

Graag nodigen wij u uit voor het bijwonen van een velddemo-/kennisbijeenkomst:

Duurzaam bodemgebruik bij de exploitatie van meerjarig grasland”

Deze zal worden gehouden op woensdag 22 oktober a.s. We starten de veldbijeenkomst met een instructie in het clubhuis
van het gilde St Jan aan de Kapelstraat in Leenderstrijp. U bent van harte welkom om 13.00 uur.

Om 14.30 uur vertrekken we naar de boerderij van Sjaak en Josette Cardinaal aan de Strijperstraat 65 in Leenderstrijp. 

We bekijken de resultaten van een jarenlang secuur bodembeheer waarbij o.a. de opbrengst en kwaliteitgegevens
van het grasland beschikbaar zijn. Ook worden de aspecten van beworteling, bodemleven en draincapaciteit gedemonstreerd.
Verder staan de machines waarmee Sjaak de grond ( laat) bewerken opgesteld.
We kunnen bekijken hoe Sjaak erin slaagt om zonder herinzaai na 12 jaar nog steeds een prima grasbestand te handhaven.

Na de demo is er nog royaal de gelegenheid om de discussie voort te zetten in het clubhuis van het gilde waarbij
wordt gezorgd voor koffie etc.
Wij rekenen op uw komst, het wordt vast weer leerzaam en gezellig.

Met vriendelijke groet,
                            Bestuur Plattelandsvereniging Hei, Heg & Hoogeind

Informatie:
    Henk Antonissen van AAA uit Leende ( tel 06-47003834)
    Gerard Verstappen van DLV uit Uden ( tel 06- 51335382)


Bodembeheer is een onderdeel van het koepelproject ‘Gebiedsplan Hei, Heg en Hoogeind’.
Het wordt mede mogelijk gemaakt door Provincie Noord-Brabant, Reconstructiecommissie Boven-Dommel en NCB-Ontwikkeling


naar het begin


einde