Plattelandsvereniging Hei, Heg & Hoogeind  Leende   

Google
WWW hei-heg-hoogeind.dse.nl

Bedrijfswaterplan
Start Omhoog Inhoudsopgave Zoeken in site  

Start
Omhoog


 

 


 Bedrijfswaterplan Hei Heg Hoogeind


Boer zoekt water, water zoekt boer
Doel: Samen met de agrarische ondernemers opstellen van een plan om zo op bedrijfsniveau
 hun waterhuishouding te reguleren, te beperken en zo schoon mogelijk af te voeren.
Betrokken partijen naast H.H.H.  DLV, Waterschap De Dommel en de ZLTO.
 
Status:
April 2006 14 leden van de HHH hebben hun Bedrijfswaterplan aangeboden gekregen.
Mei 2008 studiebijeenkomst leden.
Mei 2008 Peter Schoone ontvangt pluim voor het project ‘Boer zoekt water'.


Mei 2008      Peter Schoone ontvangt  "de pluim"  voor het project ‘Boer zoekt water’    

 
                      
 Links Peter Schoone uit Leende   (foto Boven-Dommel)

Tijdens de Boven-Dommeldag  in mei 2008 werden vijf projecten in het zonnetje gezet.
Deze vijf projecten hebben bewezen dat er met een goede inzet en samenwerking veel bereikt kan worden.

Peter Schoone, lid van de plattelandsvereniging Hei, Heg, Hoogeind en bestuurslid van de ZLTO en waterschap De Dommel,
mocht de pluim voor het project ‘Boer zoekt water’ van de ZLTO-afdeling Heeze-Leende in ontvangst nemen.
In het project werken boeren aan het verlagen van de milieubelasting door op hun bedrijf minder en schoner
afvalwater te produceren.

Inmiddels werken circa 40 boeren daarmee en heeft waterschap De Dommel een ton subsidie vrijgemaakt voor concrete
maatregelen op bedrijven. Er wordt bekeken of het project kan worden opgeschaald tot heel Boven-Dommel.

bron:  website Boven-Dommel


Mei 2008            studiebijeenkomst deelnemers project  "Boer zoekt water, water zoekt boer"


                                   Ad Schepens geeft uitleg.   mei 2008

"Boer zoekt water, water zoekt boer"
is een samenwerking van HHH en ZLTO en Waterschap de Dommel
die betrekking hebben op Kwantiteit en kwaliteit van alle waterstromen op en rondom onze bedrijven.
ons gebied is aangewezen als pilot project en daarvoor is subsidie beschikbaar voor:
- Verbetering huidig gebruik grondwater i.p.v leidingwater
- Hergebruik spoelwater
- aanleggen dakgoten
- Maatregelen t.a.v erfwateropvang
- Adviesrapport t.a.v. erfspoelwater en perssappen.

Dit is een project van de ZLTO afdeling waar HHH leden aan meedoen.
Het is destijds ontstaan vanuit de HHH in samenwerking met het Waterschap en de ZLTO.
De ZLTO heeft dit initiatief naderhand voor de gehele afdeling toenmalige afdeling Heeze/Leende 
overgenome
n.

 

April 2006

Uitreiking Bedrijfswaterplannen aan de agrarische ondernemers:


foto BvH April 2006


Guus van Laarhoven, Adviseur water ZLTO Projecten geeft uitleg


foto BvH April 2006


Voorzitter van de HHH, Janus van Hooff, krijgt zijn bedrijfswaterplan aangeboden


foto BvH April 2006

Peter Schoone, lid van de HHH en o.a. bestuurslid van de ZLTO en
Waterschap De Dommel neemt het bedrijfswaterplan in ontvangst.


Aantal bedrijfswaterplannen
 

 Aantal plannen  
  HHH leden   
Melkvee
6
Varkens
1
Akkerbouw
3
Tuinbouw
1
Overig
3
Totaal
14

Onderdelen bedrijfswaterplannen

Waterbalans
   - Waar komt het water vandaan?
   - Wat wordt er mee gedaan?
   - Waar gaat het heen?
 
 Analyse
     - Bedrijfswater
     - Veldwater
     - Omgevingswater
 
Maatregelen
     - Wettelijk verplicht
     - Bovenwettelijk

Maatregelen uit bedrijfswaterplannen

Maatregel
  Aantal   
Agrowadi/Helofytenfilter
19
Regenwateropvang/hergebruik
18
Waterhergebruik
22
Spuitplaats
9
Zinken dakgoten vervangen
5
Gebruik kantsrooier
4
“Schoonwater”-methodiek
11
Bufferstrook/ARB
4


   naar het begin

 


einde