Plattelandsvereniging Hei, Heg & Hoogeind  Leende   

Google
WWW hei-heg-hoogeind.dse.nl

Randenbeheer (ARB)
Start Omhoog Inhoudsopgave Zoeken in site  

Start
Omhoog
Velddag_2011


 

 


Actief Randenbeheer Brabant (ARB)

Doel: Actief Randenbeheer (ARB)  in ons gebied
contactpersonen HHH   E-mail: Peter Kerkhofs   Tel: 040-2061593

Wat brengt een akkerrand in Heeze-Leende op?

Wat levert de aanleg en het onderhoud van een akkerrand op?
En hoeveel subsidie krijg ik voor de waardedaling van mijn land?

Agrarische en particuliere grondeigenaren in het buitengebied leuken het platteland op met onder meer hakhoutsingels, wandelpaden
en bloemrijke randen. Hiervoor komen zij in aanmerking voor een vergoeding.
Wat de aanleg en het onderhoud van landschappelijke elementen oplevert, heeft het ANV Veldloket Boven-Dommel op een rijtje gezet.

De handige voorbeeldberekeningen staan op de website
www.landvancranendonck.nl (bij ‘projecten’).
De vergoedingen gelden voor een periode van zes jaar. Behalve een vergoeding voor de aanleg en het onderhoud,
is het mogelijk tevens een vergoeding voor de
waardedaling van de ondergrond aan te vragen. Ondergrond wordt dan definitief
omgezet van agrarisch naar natuur. Voorbeeldberekeningen hiervan staan ook op de website.

Het Veldloket biedt diverse groene regelingen aan, zoals Stika en SNL. Het loket is mede mogelijk gemaakt door de gemeenten Bergeijk,
Cranendonck, Eindhoven, Heeze-Leende, Valkenswaard en Veldhoven, waterschap de Dommel, provincie Noord-Brabant en ZLTO.

De Agrarische Natuur Verenigingen (ANV’s) en de Plattelandsverenigingen, zoals in Leenderstrijp Hei, Heg & Hoogeind,
participeren in het initiatief.

Voor meer informatie zijn de veldcoördinatoren bereikbaar. Paul Evers via (06) 22559674 of ever0660@planet.nl
(voor de gemeenten Valkenswaard, Bergeijk en Veldhoven).
Zijn collega Willy de Vries via (06) 16377312 of
devriesbolbloemen@hetnet.nl (Heeze-Leende, Eindhoven en Cranendonck).

 Peter Kerkhofs

Mooie akkerrand in het eerste jaar met korenbloem, kamille en gele ganzenbloem, canadese fijnstraal en melde.
In deze rand voelen patrijzen en kleine vogeltjes zich thuis. De meeste bloemen zijn meerderjarig, andere zaaien zich vanzelf
in het volgende jaar.  (foto Peter Kerkhofs)


 

 

Actief Randenbeheer Brabant 

Samenvatting lezing door Peter Kerkhofs op Maandag 16 februari 2009
Uitleg over de mogelijkheden van Actief Randenbeheer Brabant in ons gebied,
een initiatief van Waterschap De Dommel en ZLTO.
De subsidieaanvraag kan nog tot 1 maart worden ingediend. Voor elke deelnemer,
aangedragen door HHH, gaat er 250 € in de verenigingskas.
Ook voor particulieren met grond langs watervoerende sloten is de subsidie ARB beschikbaar.

Eenvoudigste uitvoering van ARB  HHH - 20090216PK


Akkerrand langs sloot
Niet bemesten
Niet bespuiten
Verschralen


Akkerrand langs schouwpad waterschap
Niet bemesten
Niet bespuiten
Verschralen 

             Waterschap voert maaisel af | ------------------


Waar?
Watervoerende sloten die minimaal 6 maanden per jaar water voeren
Gelegen op/aan agrarische grond
Beweiden / maaien van grasland: geen extra werk
Grasland langs bosjes etc

 


Waarom?
Minder uitspoeling van mineralen en spuitmiddelen naar oppervlakte water.
Minder beschadiging van slootrand.
Verschraling: minder last van probleemonkruiden
Maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Op termijn minder slootmaaisel.
Dekking voor weidevogels, patrijzen, fazanten etc?


Vergoeding
Strook: 4 meter breed langs “water voerende” sloot.

Waterschap bepaald “watervoerende” sloot.

Grasland:   € 0.35 / strekkende meter
Akkerrand: € 0.70 / strekkende meter 

1 meter sloot kan 2 meter akkerrand zijn!

 


Voorbeeld

300 meter sloot op perceel 

Totaal: 600 meter akkerrand
600 m x € 0.35 = € 210
Oppervlakte rand: 2400 m²

In 6 jaar: € 1260

Tarief opgesteld samen met ZLTO
ANV’s krijgen 250 € per deelnemer
Minimaal 200 meter rand per BRN.
Afspraak / contract  voor 6 jaar.
Controle door waterschap.
Betaling door DR: Jan/feb: geen saldering.
2009 laatste jaar deelname, daarna Blauw /groene diensten? 


Andere mogelijkheden

Bloemenranden (duurder maar mooier?)
Natuurlijke bestrijding
Grasranden langs akkers
4 meter breed
Vergoeding € 0.70 / meter
Mogen bereden worden


Plattegronden van het HHH gebied met de watergangen


Bronvermelding:  tekst en foto's Peter Kerkhofs


   naar het begin


einde