Plattelandsvereniging Hei, Heg & Hoogeind  Leende   

Google
WWW hei-heg-hoogeind.dse.nl

Educatie
Start Omhoog Inhoudsopgave Zoeken in site  

Start
Omhoog
Melkveebedrijf
Staatsbosbeheer
Lezing Historie
Wantsen
Politiek_debat_2010
Onderzoek_HAS
Thema_wilde_zwijnen
Familiedag_2011
Inrichtingsplan_Bos
Natuurlijke_Melkveeh
Redden_weidevogels
Familiedag_2012
Natuurbeleid_ANV
Beekvissen 2013
Slagerij_2013
Antibiotica_lezing
Kringlooplandbouw
Collectieven ANV
Filmavond


 

 

Belangrijkste kenmerken: "Educatie"

Doel: Leden, Agrariërs, Burgers, scholen en recreanten meer bekend maken met o.a.
moderne landbouwpraktijk, natuurwaarden, (weide)vogelbeheer, historie gebied etc.
Betrokken partijen naast H.H.H. o.a. ZLTO, Provincie Noord-Brabant, Brabant Landschap, Campina, WBE, SBB, IVN, Heemkunde.
Status:  
3 september 2006    Opendag melkveebedrijf 2006
14 maart 2007   Lezing door Jap Smits Staatsbosbeheer over o.a. ontwikkeling Leenderbos
28 maart 2007   Lezing door Peter Kerkhofs: Ontstaan Hei Heg Hoogeind gebied
12 mei 2007   Promotie HHH bij de viering "De zilveren Schaapskudde"
19 augustus 2007   Promotie HHH bij Strabrechtse Heidedag te Heeze
7 mei 2008   Avondwandeling door Staatsbosbeheer in het Leenderbos
28 juni 2008   Praktijkdag Wantsen en andere insecten door Peter van Rooij (KNNV)
17 augustus 2008   Promotie HHH bij Strabrechtse Heidedag te Heeze
21 januari 2010   Bijeenkomst: Enquête resultaten HAS studenten en spreker Jan Duijndam biologisch ondernemer
27 januari 2010   Politiek Plattelands debat met kandidaten Gemeenteraadsverkiezingen Heeze-Leende 2010
18 maart 2010   Bijeenkomst: Eindresultaten Enquête HAS studenten:Hei, Heg en Hoogeind in de toekomst?
16 december 2010   Thema-avond Wilde Zwijnen in ons gebied
2 oktober 2011   Familiedag HHH bij melkveebedrijf Eric en Maaike vd Paalen
12 december 2011  Thema-avond: Inrichtingsplannen Leenderbos
08 februari 2012  Thema-avond: Natuurlijke melkveehouderij in een landschappelijke omgeving
13 maart 2012   Lezing: Hoe redden we de weidevogel en andere grondbroeders?
17 mei 2012   Familiedag HHH bij fruitteeltbedrijf familie Bertens
15 november 2012   Tonnie Meulensteen van ZLTO: lezing "Natuurbeleid en ANV''s"
17 januari 2013   Mark Scheepens van Waterschap De Dommel: lezing de beekvissen in de Strijper Aa
22 januari 2013   Bezoek aan ambachtelijke slagerij v Meijl
03 december 2013   Antibiotica bij mens en dier, hoe gaan we verder?
25 januari 2014   Lezing Kringlooplandbouw en Natuurmelkerij.
22 maart 2014  Lezing: Collectieven en de nieuwe aanpak van het Agrarisch Natuur- en Landbouwbeheer
26 november 2014  Openbare filmavond. Onderwerpen o.a.: Oogstfeest 2006 en boeren in het verleden

   naar het begin  


einde