Plattelandsvereniging Hei, Heg & Hoogeind  Leende   

Google
WWW hei-heg-hoogeind.dse.nl

Zagen_houtwalondr.
Start Omhoog Inhoudsopgave Zoeken in site  

Start
Omhoog


 

 Logo,slogan.jpg                             


 ANV Land van Cranendonck   organiseert        Cursus: Beheer en onderhoud van hakhoutsingels en bosjes.
                                                                              Veilig omgaan met de motorzaag Basistraining.

29 oktober, 5 november en 10 november 2012


Hakhoutsingels, hakhoutbosjes en bomen langs akkers moeten worden beheerd. In deze training wordt in samenwerking met Brabants Landschap geleerd hoe deze natuurelementen moeten worden beheerd en worden onderhouden. Bij het gebruik van een motorkettingzaag gelden Arbo-verplichtingen.
Het tweede deel van de training is gericht op veilig en verantwoord gebruik van de motorzaag bij het vellen van bomen. 
Daarnaast leert u zelf ook de materialen te onderhouden. 


Op de praktijkdag wordt het geleerde geoefend.

Inhoud:

·                Beheer en onderhoud hakhoutsingels en –bos

·                Manieren en tijdstippen van werkzaamheden

·                Gefaseerd hakhoutbeheer

·                Werken met de motorzaag

·                Gevaren en veiligheidsmaatregelen

·                Onderhoud en oplossen kleine storingen van de motorzaag

·                Praktische inzet van de motorzaag

·                Praktijkdag:workshop hakhoutsingel/ zagen
 

Voorkennis: geen

Groepsgrootte:
    min. 6- max.12 personen. (praktijk gesplitst 2 groepen)

Cursusduur:

2 maandagavonden 20:00 – 22:30  
29 oktober en 5 november
1 praktijkdag 10:00 – 16:00 op
zaterdag 10 november
(reserve-praktijkdag i.g.v. slecht weer zaterdag 17 november)

Locatie:  Roefs  Sevenbornlaan 5 ,  6027 RP Soerendonk  
 

Lesmateriaal
Elke deelnemer ontvangt een illustratief leerboek waarin het omgaan met- en het onderhoud van de motorzaag is beschreven.

Afsluiting:
Elke deelnemer ontvangt na volledige deelname een certificaat.

Overigen:
·
        Koffie en thee zijn inbegrepen bij de training. Op de praktijkdag wordt een eenvoudige lunch in de natuur aangeboden.

 Deelname aan de praktijkdag  kan alleen als u beschikt over een veilige benzinemotorzaag en de volgende PBM’s:
zaagbroek, helm met gelaatscherm, gehoorbescherming, hoge veiligheidsschoenen en zaaghandschoenen.
(heeft u deze nog niet of vragen hierover neem contact op)

·        Deelname kan alleen als u een WA-verzekering heeft.

·        Deelname aan de praktijkdag vindt volledig plaats op eigen risico. Het ANV en instructeurs kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook.  
   Op de presentielijst tekent u hiervoor.

·        Deelname vindt plaats in volgorde van ontvangst van aanmelding. Vol is vol.

·        Indien er te weinig deelnemers zijn wordt de cursus geannuleerd en vindt restitutie plaats van het inschrijfgeld.

·        Aanmeldformulier (zie  bijlage ) terugsturen voor 15 oktober.


Kosten.
De kosten zijn grotendeels gesubsidieerd waardoor deze per deelnemer slechts  bedragen:  Stika houtsingel-leden €50,-
Niet Stika leden € 150,- te voldoen bij inschrijving. Vragen hierover neem contact op: 
info@landvancranendonck.nl


Vragen
Inhoudelijke vragen over de training / PBM’s etc  kunt u mailen naar 
A kerkhofs 


Opgeven

·     per email:   info@landvancranendonck.nl d.m.v. het versturen van ingevuld bijgesloten aanmeldformulier.  (volgende pagina)

 Versturen naar:
ANV land van Cranendonck

d´Aasdonken 1, 6026 RZ  Maarheeze
0495-591339

 


Aanmeldformulier

Cursus:
Beheer en onderhoud van hakhoutsingels en -bosjes
 
Veilig omgaan met de motorzaag  basistraining zagen

 

Naam + Voorletter(s): __________________________________________________

Geboortedatum (ouder dan 18jr.)_________________________________________

Adres + PC+ Woonplaats ______________________________________________

Emailadres:   ________________________________________________________

Telefoon: ___________________________________________________________

 Is Lid ANV land van Cranendonck / ___________________________

  Neemt deel aan Stika hakhoutsingels

 

Voorwaarden voor deelname:

Deelnemer verklaart door  aan te melden  kennisgenomen te hebben van alle hieronder beschreven voorwaarden en deze te accepteren / ondertekening vindt plaats ter bevestiging op de presentielijst.

1) Deelname vindt plaats op eigen risico.

2) Deelname aan de praktijkdag kan uitsluitend met  alle passende en geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen en een veilige motorzaag (zie beschrijving)

3) Deelnemer beschikt over een eigen WA-verzekering

4) ANV land van Cranendonck en instructeur(s) zijn niet aansprakelijk voor welke schade dan ook.

5)  Annuleren van deelname kan tot twee weken voor de startdatum. Na deze datum vindt geen restitutie plaats.

6) Deelnemer maakt € 150,- * over op rekeningnummer  1523.63.920
 t.n.v. ANV land van Cranendonck onder vermelding van cursus hakhout
* Stika leden maken € 50,- over.

7) Na  aanmelding en betaling ontvangt de deelnemer de uitnodiging.

Dit formulier versturen naar: info@landvancranendonck.nl 

(of  naar D’aasdonken 1, 6026 RZ Maarheeze, t.a.v. ANV Land van Cranendonck)

 naar het begin


einde