Plattelandsvereniging Hei, Heg & Hoogeind  Leende   

Google
WWW hei-heg-hoogeind.dse.nl

Natuurbeheer
Start Omhoog Inhoudsopgave Zoeken in site  

Start
Omhoog


 

 


Informatieavond  'Mogelijkheden natuurbeheer'        Maandag 7 januari 2008

Doel:
(Uitnodiging verzonden
aan de leden)

Als activiteit behorende bij de uitvoering van het koepelplan van plattelandsvereniging Hei, Heg en Hoogeind
willen we op deze avond ingaan op de diverse mogelijkheden die er zijn om met natuurbeheer
aan de slag te gaan.

De inleider van de avond is Peter van Rijsingen, binnen ZLTO specialist op het gebied van inpassen
van natuurbeheer binnen de agrarische bedrijfsvoering.

Het programma ziet er als volgt uit:

·         Uitleg over de opzet van de Natuurgebiedsplannen van de Provincie Noord Brabant.

·         Inzoemen op de specifieke doelstellingen en mogelijkheden in het gebied Kempen Zuidoost en specifieker
    nog het werkgebied van plattelandsvereniging Hei, Heg en Hoogeind

·         Uitleg over de mogelijkheden van Agrarisch Natuurbeheer  [PSAN]

·         Uitleg over de mogelijkheden van Particulier Natuurbeheer [PSN]

·         Te ontwikkelen mogelijkheden met betrekking tot Groen – Blauwe Diensten

·         Op stapel staande subsidiemogelijkheden voor behoud lanen

·         Toelichting op de mogelijkheid binnen het koepelplan om tegen lage kosten  een eigen bedrijfsnatuurplan
     te laten opstellen.

 U bent van harte  welkom,
                 Bestuur Plattelandsvereniging Hei, Heg en Hoogeind
                 Bestuur ZLTO afdeling Kempen Zuidoost

 

Betrokken partijen

Agrarische Natuurvereniging Hei-Heg-Hoogeind  en ZLTO afdeling Kempen Zuidoost.

Cursusleider Peter van Rijsingen, E-mail:  Peter van Rijsingen
Waar en wanneer:
 

Datum:  Maandag 7 januari 2008
Locatie: De Hospes  Strijperstraat 46  Leende [Leenderstrijp] 
Aanvangstijdstip:  20:30 uur


Kort verslag: Voorlichtingsbijeenkomst Agrarisch Natuurbeheer.7 januari 2008

Er bestaan een aantal regelingen met mogelijkheden voor het ontwikkelen van natuurwaarden tegen een vergoeding binnen de agrarische bedrijfsvoering. De bekendste is de PSAN: Provinciale Subsidie Agrarisch Natuurbeheer.
Peter van Rijsingen
hield over dit onderwerp op maandag 7 januari een interessante lezing voor ca. 40 leden van onze vereniging en leden van de ZLTO afdeling Kempen Zuidoost.
In de lezingen werden de mogelijkheden van de regeling uiteengezet. Met een aantal rekenvoorbeelden werden tevens de financiële
voor- en nadelen tegen elkaar afgezet. Uit Peter zijn voorbeelden bleek dat het niet altijd eenvoudig is de afweging correct te maken.
In het najaar  van 2008 zal er waarschijnlijk nog een bijeenkomst zijn over dit onderwerp.

De Informatieavond 'Mogelijkheid Natuurbeheer" is onderdeel van het koepelproject ‘Gebiedsplan Hei, Heg en Hoogeind’.
Het wordt mede mogelijk gemaakt door Provincie Noord-Brabant, Reconstructiecommissie Boven-Dommel en NCB-Ontwikkeling
 

naar het begin


einde