Plattelandsvereniging Hei, Heg & Hoogeind  Leende   

Google
WWW hei-heg-hoogeind.dse.nl

Lezing waterschap
Start Omhoog Inhoudsopgave Zoeken in site  

Start
Omhoog


 

 


Informatieavond door Waterschap De Dommel        Donderdag 6 maart 2008

Doel:
(Uitnodiging verzonden
aan de leden)

Tijdens de voorjaarslezing wordt jaarlijks een van de partners van onze plattelands vereniging uitgenodigd om
zich te presenteren aan de leden.
Op 6 maart zal de heer Wim Hoeben, gebiedsmanager Boven Dommel van Waterschap De Dommel de
lezing voor zijn rekening te nemen.

Wat doet Waterschap De Dommel?

Het Waterschap zorgt voor goed en voldoende oppervlakte water. Ook de afvoer van water via het riool en
bijbehorende rioolwaterzuivering behoort tot haar taken. In de lezing zal Wim Hoeben vertellen wat de
taken van het waterschap verder zijn. Belangrijke uitgangspunten voor het waterschap zal hij kort toelichten.
Voorbeelden daarvan zijn o.a. ‘kaderrichtlijn water’, de nota waterhuishouding en de reconstructiewet.
Tevens zal hij de rol van het waterschap in de realisatie van de ecologische hoofdstructuur
(waaronder de natte natuurparels) toelichten.

Ter illustratie zullen voorbeelden aangehaald worden van projecten uit onze naaste omgeving.
Het beekherstel en waterbergings project van de Tongelreep (grotendeels gerealiseerd).
Het project ‘vispassages’ in de Buulder Aa (in voorbereiding).
Hermeandering Strijper Aa (oriënterende fase) en het project Boer zoekt Water.
Deze voorbeelden zijn vooral bedoeld als voorbeelden van de werkzaamheden van het waterschap.

meer artikelen over het waterschap op onze website:  "fotoreportage stuwen in de Aa"  en bedrijfwaterplan
 

Betrokken partijen

Agrarische Natuurvereniging Hei-Heg-Hoogeind  en Waterschap

Meer informatie Coördinator werkgroep "Jaarprogramma';  Adrie Staals
Waar en wanneer:

 Donderdag 6 maart in Café De Hospes. Aanvang: 20.30


Kort verslag van de lezing:

      
Wim Hoeben,                                                                                                                    Voorzitter Janus v Hooff overhandigt een kleine attentie
gebiedsmanager Boven Dommel van Waterschap De Dommel

De lezing werd bezocht door een een 30-tal leden van onze vereniging.
Wim Hoeben,
gebiedsmanager Boven Dommel, gaf een duidelijk en helder betoog en ging daarbij de discussie niet uit de weg.
Hij gaf uitleg over diverse onderwerpen die in verband staan met Waterschap Boven-Dommel, zoals:  structuur van het waterschap,
geldstromen, samenwerkingverbanden, meandering van Stijper Aa, waterberging en bedrijfswaterplannen en andere toekomstplannen.


naar het begin


einde