Plattelandsvereniging Hei, Heg & Hoogeind  Leende   

Google
WWW hei-heg-hoogeind.dse.nl

Trekvogels
Start Omhoog Inhoudsopgave Zoeken in site  

Start
Omhoog


 

 


Veldwerkcursus: Trekvogels spotten in het gebied van de HHH

Vogelliefhebbers overal ter wereld kijken op 7 oktober naar trekvogels.
Op de juiste plekken en onder de juiste begeleiding is veel van de vogeltrek te zien:
spannend en een buitenkans om vogels te spotten die je anders bijna niet te zien krijgt.

De agrarische natuurvereniging  Hei-Heg & Hoogeind organiseert voor haar leden op deze
jaarlijkse “World Birdwatch” ook een teldag.

We gaan vogels spotten in de omgeving van de Langakkers in Leende,
onder begeleiding van Roel Winters. (ecologisch adviseur en vogelkenner)

Met maximaal 10 deelnemers zal hij u inwijden in de geheimen van de trekvogelwereld.

Opgave (alleen voor leden) voor deze ongetwijfeld leuke en leerzame dag via tel: 040-2061384
 

4Doelstelling cursus: Herkennen van de overkomende trekvogels in het gebied:
aan hun verschijningsvorm, gedrag en roep.
4Start veldcursus: Zaterdag 7 oktober 2006  van 7.00 tot 17.00 uur.
4Lokatie: Telpost De Langakkers in Leende
4Opgave en
   inlichtingen:
Bij de cursuscoördinator: Roel Winters, Telefoon: 040-2061384
4Aantal deelnemers: Maximaal 10
4Benodigdheden: Verrekijker, klapstoeltje en eventueel lunchpakket

   Voor informatie over andere cursussen van de Hei Heg en Hoogeind: Cursus aanbod


Onderstaand Persbericht over de World Birdwatch is van Vogelbescherming Nederland:

World Birdwatch 2006
Zaterdag 7 oktober a.s. is het weer zover. Dan organiseert Vogelbescherming Nederland (in ons land)
de jaarlijkse World Birdwatch, zoals ook de meeste andere Europese BirdLife-partners dit doen.
De coördinatie in Europa is dit jaar in handen van onze Italiaanse collega’s van LIPU.
En aangezien het een World Birdwatch betreft vinden er verspreid over de rest van de wereld
ook activiteiten plaats. Deze worden gecoördineerd vanuit Ecuador!


Thema

Het wereldwijde thema is dit jaar: 'Connecting people with birds'.
Vogels zijn namelijk een belangrijk onderdeel van ons leven en in vele culturen
hebben vogels een speciale betekenis.
We willen graag dat mensen zich dat realiseren, vooral in een jaar waarin vogels
door de media in een negatief daglicht werden gesteld door bijvoorbeeld de vogelgriep.
De World Birdwatch is bij uitstek een evenement dat ook niet-vogelaars in contact
kan brengen met vogels. Hierdoor kunnen mensen enthousiast worden
gemaakt voor vogels en wordt draagkracht gecreëerd voor de bescherming
van vogels en hun leefgebieden.

Vogels tellen
Natuurlijk gaat het tijdens een Birdwatch ook om het gezamenlijk tellen van trekvogels.

naar het beginResultaten:

Door het slechte weer waren er: En weinig deelnemers en weinig trekvogels waar te nemen!
Maar voor de aanwezige deelnemers was het, mede door het enthousiasme waarmee Roel
ons wegwijs maakte in de vogelwereld, weer een leuke en leerzame dag!


foto Sjoerd v Dijk 7/10/06
De spotters in actie: v.l.n.r. Ton v Dijk, Adrie Staal, Roel Winters, Erik v Asten en Ton Verwegen
(op de foto ontbreekt Andrew Webb)

Resultaten trektelpost
de Langakkers Leende

Vink 328
Graspieper 143
Kauw 126
Kievit 100
Witte kwikstaart 47
Spreeuw                (2300 slaaptrek) 40
Groenling 24
Houtduif 18
Ringmus 16
Boomleeuwerik 15
Aalscholver 9
Sperwer 9
Grauwe gans 7
Zanglijster 6
Boerenzwaluw 4
Gele Kwikstaart 4
Boompieper 3
Grote bonte specht 3
Gaai 2
Buizerd 2
Holenduif 1
Torenvalk 1

naar het begin


Onderstaand Persbericht over de resultaten van World Birdwatch van Vogelbescherming Nederland:

Conclusie Birdwatch: Oponthoud vogeltrek door slechte weer

Zeist, 7 oktober 2006 - Dit weekend telden duizenden vogelaars, van Rusland tot Botswana en van Canada tot Argentinië,
in meer dan 100 verschillende landen zoveel mogelijk vogels. In ons land coördineerde Vogelbescherming Nederland
de massale vogeltelling, waaraan in totaal 105 vogelwerkgroepen deelnamen.
Gezamenlijk telden deze 306.382 vogels, in het topjaar 2004 waren dat er 521.072.
De indruk bestaat dat veel vogels wachten op beter weer, voordat zij hun verre tocht naar het zuiden voortzetten.
Totaal werden in Nederland 193 soorten waargenomen.


Desondanks vlogen tijdens de eerste ochtenduren grote aantallen vinken voorbij.
Deze vogels komen voor een belangrijk deel uit Scandinavië, waar de afgelopen week 350.000 vinken vanuit Zuid-Zweden
naar het zuiden trokken. Ook werden dankzij de krachtige westenwind flinke aantallen zeevogels aan de kust gezien.
Soorten als jan van gent, alk zeekoet, grote en kleine jager vliegen normaal te ver op zee, om waargenomen te worden.
De wind dreef hen het afgelopen etmaal dicht naar het land.

Vooral de aantallen roofvogels vielen dit jaar tegen, vanwege het slechte weer. 
Evenals vorig jaar staat de spreeuw in Nederland op de eerste plaats.
De vink komt op de tweede plaats en de kievit neemt de derde plaats in.

Op verschillende plaatsen gingen vogelaars uit hun dak bij het zien van bepaalde zeldzaamheden.
Zo werd bij Lauwersoog één roze spreeuw gespot, één zwarte ooievaar in Losser, één dwerggors in het Noetselerveld (Ov)
en twee woudapen aan de Bergse Maas bij Oss.

De top 10 van Nederland:

Top 10 in 2006
Stand 10-10-2006 (totaal: 322.498)
  Top 10 in 2005
 
 1. Spreeuw 114.627    1. Spreeuw 172.879
 2. Vink 36.030    2. Kievit 22.678
 3. Kievit 23.757    3. Kokmeeuw 16.696
 4. Kokmeeuw 20.076    4. Grauwe gans  15.202
 5. Graspieper 18.323    5. Graspieper 12.546
 6. Aalscholver 17.820    6. Goudplevier 7.557
 7. Grauwe gans 10.952    7. Aalscholver 6.831
 8. Kleine mantelmeeuw 6.538    8. Smient 6.664
 9. Smient 6.215    9. Vink 6.547
10. Stormmeeuw 4.258   10. Houtduif 5.624

De WorldBirdwatch is een initiatief van BirdLife International, de wereldwijde organisatie voor de
bescherming van vogels waarvan Vogelbescherming Nederland partner is.
BirdLife organiseert jaarlijks een grensoverschrijdend vogelkijkweekend om het  grote belang van vogeltellingen
onder de aandacht brengen. Dankzij de meestal door vrijwilligers uitgevoerde tellingen en inventarisaties van
vogels weten we hoe het er voor staat met bepaalde vogelsoorten en met de natuur waar deze soorten van afhankelijk zijn.
 

 naar het begin


Meer info over de trekvogels op de externe website:

Vogelbescherming.nl  Vogelbescherming Nederland)
Herkenning trekvogels (met geluiden)    (Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland)
Trekvogels 1                                        (Wikipedia)
Trektellen.nl                                        (Trektel site)
SOVON over trekvogels                         (SOVON stichting)
RUG over trekvogels 1                          (Rijksuniversiteit Groningen)


naar het begin


einde