Plattelandsvereniging Hei, Heg & Hoogeind  Leende   

Google
WWW hei-heg-hoogeind.dse.nl

Veldloket
Start Omhoog Inhoudsopgave Zoeken in site  

Start
Omhoog


 

 

Veldloket Boven-Dommel helpt bij SNL (Subsidie Natuur en Landschap)

Via SNL (Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer) kunnen grondeigenaren een vergoeding in het kader van particulier- en agrarisch natuurbeheer ontvangen voor het behoud van karakteristieke landschappen of botanisch beheer. Denk hierbij aan bosjes, hagen, poelen of weidevogelbeheer. Rond bestaande natuurgebieden zijn mogelijkheden voor botanisch waardevol akker- of grasland. De regeling is interessant voor agrarische bedrijven en particuliere grondeigenaren.

Aanvraagperiode voor de SNL-subsidie sluit op 14 januari 2011.

Het ANV-veldloket is er voor alle regelingen op het gebied van biodiversiteit en agrarisch en particulier natuurbeheer. Grondeigenaren kunnen er terecht voor verschillende regelingen, zoals de groenblauwe diensten en SNL.
De agrarische natuurverenigingen Land van Cranendonck, Hei, Heg, Hoogeind, PLV Boven-Dommel, ANV Kempenland en ZLTO-afdeling Kempen Zuidoost zijn verenigd in het veldloket. Zij hebben samen met ZLTO, Brabants Particulier Grondbezit (BPG) en het Co÷rdinatiepunt Landschapsbeheer (onderdeel van Brabants Landschap) het loket opgezet. De provincie Noord-Brabant en ZLTO leveren een financiŰle bijdrage om het veldloket mogelijk te maken.

Diegene die gebruik wil maken kunnen contact opnemen met de veldco÷rdinatoren Willy de Vries via telefoon 06-16377312 of e-mail devriesbolbloemen@hetnet.nl, en Paul Evers via telefoon 06-22559674 of e-mail ever0660@planet.nl.
Heeft u nog vragen over bovenstaande regeling neem dan ook contact op.

Zelf alvast wat informatie doornemen?

Voor verder info over SNL:  http://www.portaalnatuurenlandschap.nl/snl/

Voor info welke gronden in aanmerking komen voor SNL:

http://www.brabant.nl/dossiers/dossiers-op-thema/natuur-en-landschap/groenloket.aspx

U kunt de kaarten via het internet inzien:

http://www.brabant.nl/kaarten/natuur-en-landschap-kaarten/natuurbeheerplan-2011.aspx