Plattelandsvereniging Hei, Heg & Hoogeind  Leende   

Google
WWW hei-heg-hoogeind.dse.nl

Handboek
Start Omhoog Inhoudsopgave Zoeken in site  

Start
Omhoog


 

 HANDBOEK AGRARISCH NATUURBEHEERBronvermelding:     Handboek Agrarisch Natuurbeheer, Landschapsbeheer Nederland 1998.
                                Website:
Agrarisch Natuurbeheer

Kort voorwoord:
Het Handboek agrarisch natuurbeheer biedt een uitgebreid overzicht van maatregelen die boeren en burgers kunnen toepassen bij het beheer van landschap, dier- en plantensoorten. De beschreven maatregelen lopen uiteen van het beheren van schraal grasland tot het stimuleren van de aanwezigheid van bv. hamster, das, dotterbloem, roggelelie en boerenzwaluw. Bij de meeste soorten is een interview opgenomen met een boer die ervaring heeft met het betreffende onderdeel. Tevens is per onderdeel globaal aangegeven hoeveel tijd aanleg/ beheer kost en of er een financieringsregeling bestaat om arbeid en/of kosten te vergoeden. Het handboek is bedoeld voor medewerkers van organisaties die actief zijn op het gebied van agrarisch natuurbeheer, zoals agrarische natuurverenigingen en milieucoŲperaties, provinciale stichtingen Landschapsbeheer, De Landbouwvoorlichting, Dienst Landelijk gebied, LTO-Nederland, Stichting Beheer Natuur en Landelijk Gebied, agrarische opleidingscentra etc.


HANDBOEK AGRARISCH NATUURBEHEER
Op deze pagina kunt u de afzonderlijke hoofdstukken en paragrafen van het Handboek Agrarisch Natuurbeheer (1998) downloaden. 
U kunt deze documenten gebruiken onder bronvermelding: Handboek Agrarisch Natuurbeheer, Landschapsbeheer Nederland 1998.

 
Beginpagina's
        Voorwoord
        Hoe dit handboek te gebruiken
        Inhoudsopgave
        Wegwijzer en matrix landschapsonderdelen
        Gebruiksaanwijzingen voor voorlichters en agrariŽrs
        Verantwoording opzet en inhoud

   


                                                                                                             

1 Inleiding

  


                                                                   

 

        2.1 Geschiedenis

        2.2 Proces en voorlichtingsmiddelen

        2.3 Gebieds- en bedrijfsnatuurplan

        2.4 Raakvlakken

        2.5 Wisselwerking, principe, processen en activiteiten

 


 

3. BEHEER VAN LANDSCHAPSONDERDELEN                             

                                                                                       

    3.1 ERF EN GEBOUWEN                                                                                    

            3.1.1 Erfbeplanting
            3.1.2 Huis- of boerenboomgaard
            3.1.3 Boerentuin
            3.1.4 Heg op erf
            3.1.5 Gebouwen

 

    3.2 GRASLAND

3.2.1 Slootkant in grasland

 
    3.3 BOUWLAND
 
    3.4 OVERIG CULTUURLAND
 
    3.5 WATER(GANG)EN
        3.5.3 Droge watergang

 

    3.7 HOUTOPSTANDEN     

3.7.1 Solitaire struik, boom of laan

3.7.2 Knotbomen

3.7.3 Struweel

3.7.4 Heg en haag

3.7.5 Houtwallen, -kaden, -singels en graften

3.7.6 Gerief- en hakhoutbosjes

3.7.7 Bosperceel


 

    3.8 OVERIGE LANDSCHAPSONDERDELEN

3.8.1 Overhoek op erf

3.8.2 Overhoek op grasland

3.8.5 Takkenwal of houtril

3.8.6 Wegberm

3.8.8 Dijk

3.8.9 Bloemenakkers voor fauna

3.8.10 Eendenkooi

3.8.11 Grubbe en holle weg


        


                                                                                                    

4. BEHEER VAN SOORT(GROEP)EN                            

 

    4.1 VOGELS

4.1.1 Weidevogels

4.1.2 Zwarte stern

4.1.3 Akkervogels

4.1.4 Patrijs

4.1.5 Kerkuil

4.1.6 Steenuil

4.1.7 Boerenzwaluw

4.1.8 Huiszwaluw

4.1.9 Ooievaar

4.1.10 Struweel- en bos(rand)vogels

 

    4.2 ZOOGDIEREN    

4.2.1 Muizen en spitsmuizen

4.2.2 Marterachtigen

4.2.3 Vleermuizen

4.2.4 Hamster

4.2.5 Das

4.2.6 Ree


 

    4.3 OVERIGE DIEREN

4.3.1 AmfibieŽn

4.3.2 Ringslang

4.3.3 Dagvlinders

4.3.4 Vissen


 

    4.4 PLANTEN

4.4.1 Stinzeplanten

4.4.2 OrchideŽn

4.4.3 Dotterbloem

4.4.4 Akkerkruiden

4.4.5 Roggelelie

4.4.6 Krabbescheer

4.4.7 Lastige planten    Akkerdistel, Akkermelkdistel, Kweek, Ridderzuring, Grote brandnetel, Duist, Gestreepte witbol en Pitrus


                   


 

5. FINANCIERINGSREGELINGEN

        (niet  opgenomen omdat regelingen te snel wijzigen: raadpleeg uw adviseur)

 


                                     


                          


                                        

8. Literatuur

              


                                                            

 9. BIJLAGEN                         

    naar het begin


einde