Plattelandsvereniging Hei, Heg & Hoogeind  Leende   

Google
WWW hei-heg-hoogeind.dse.nl

Bedrijfsplan
Start Omhoog Inhoudsopgave Zoeken in site  

Start
Omhoog


 

 


Bedrijfsplan Natuur en Landschap

Auteur:  Peter v Rijsingen,  Secretaris van de Hei Heg en Hoogeind
Plaatsingsdatum: November 2005
 
Ook gepubliceerd in het ledenblad van de ZLTO: "Nieuwe Oogst"


Zijn er mogelijkheden om natuur- en landschapsbeheer in
te passen in mijn bedrijfsvoering en wat zijn daarvan de gevolgen?

Steeds meer agrarische ondernemers stellen zich deze vraag. Is het naar de toekomst toe noodzakelijk, zowel met betrekking tot de maatschappelijke wenselijkheid als de economische rentabiliteit van het bedrijf om “landschapsverzorging” in te passen in de bedrijfsvoering.

 

Om een goed antwoord op deze vraag te krijgen, is niet eenvoudig. Er zijn diverse regelingen met allemaal hun eigen voorwaarden. Waar kan iets wel, waar kan iets niet. Hoe moet ik het aanpakken en wat levert het aan voordelen op en wat brengt het voor kosten met zich mee.

 

Om helderheid in de mogelijkheden te verschaffen loopt er op dit moment een project opgestart vanuit ZLTO Advies in samenwerking met de Provincie Noord Brabant en het Brabants Landschap ondersteund met subsidie vanuit de POP-gelden, waarin voor Brabantse ondernemers de mogelijkheid wordt geboden, om een Bedrijfsplan natuur en landschap te laten opstellen door een deskundige vanuit ZLTO Advies.

 

Wat houdt het bedrijfsplan in?

·        Een beschrijving van de beleidsmatige mogelijkheden voor het bedrijf om natuur en landschap in te passen in het bedrijf. Gekeken wordt naar het Streekplan, Bestemmingsplan, regionale en plaatselijke Landschaps(beleids)plannen, Programmabeheer (SAN en SN), Stimuleringskader Groene en Blauwe Diensten Noord-Brabant,

·        Het benoemen van landschappelijke en natuurlandschappelijke zaken die in principe inpasbaar zijn op het bedrijf, uitgedrukt in lengte, oppervlakte, doelsoorten, functionaliteit, enzovoort,

·        Het benoemen van andere inpassingmogelijkheden zoals inscharing vee natuurgebieden, weidevogelbeheer, enzovoort,

·        Een bedrijfseconomische doorrekening van de inpassing van natuur en landschap op het bedrijf: investeringskosten, aanpassingen voor de winning van ruwvoer, beheer- en onderhoudskosten, invloed van het nieuwe mestbeleid, inkomsten en subsidiemogelijkheden.

 

Hoe is onze werkwijze?

·        U kunt zich voor het bedrijfsplan aanmelden via ZLTO Advies tel: 06-21232612,

·        U krijgt een overzicht van de gegevens die we nodig hebben voor het maken van het plan zoals topografische kaarten,

·        Er vindt een gesprek bij u thuis plaats, waarbij we nagaan of de benodigde informatie compleet is, en welke kant uw interesse uitgaat. Wat past er wel en niet binnen uw bedrijfsvoering?

·        Tijdens dit gesprek kunnen we ook ingaan op vragen die u heeft met betrekking tot de materie,

·        Op kantoor werken we het plan dan verder uit en we geven het in een duidelijke rapportage weer,

·        U ontvangt van ons de rapportage,

·        In een tweede gesprek nemen we het rapport met u door en kunnen we ingaan op  vragen die bij u opkomen,

·        Hierna kunt u beslissen of u verder wilt gaan met de daadwerkelijke inpassing van natuur- en landschapsbeheer in uw bedrijfsvoering of niet,

·        Hierna wordt in overleg bekeken op welke manier u verder gaat en of hierbij nog ondersteuning door het Brabants Landschap gewenst is,

·        Het Brabants Landschap kan u ondersteunen bij het maken van een inrichtingsplan, of bij het beantwoorden van meer technische vragen met betrekking tot aanleg of beheer.

 

Het Bedrijfsplan Natuur en Landschap biedt u een unieke verkenning van de mogelijkheden voor uw bedrijf met betrekking tot het inpassen van natuur- of landschapsbeheer als economische activiteit in uw bedrijfsvoering.

 

Waarom is het bedrijfsplan uniek?

Door financiële ondersteuning vanuit de Provincie Noord-Brabant, EU, NCB-ontwikkeling en het Waterschap en met medewerking van Brabants Landschap, kan dit plan aan maximaal 100 deelnemers in Brabant worden aangeboden voor Euro 105 (exclusief BTW) voor ZLTO-leden en Euro 250 voor niet-leden. Toekenning gebeurd op volgorde van binnenkomst.

 

Wilt u meer informatie over het bedrijfsplan Landschap en Natuur?

Voor meer informatie en/of het aanvragen van een aanmeldingsformulier kunt u contact opnemen met Peter van Rijsingen van ZLTO Advies, telefoon 0413-388123.

of 06-21232612

 naar het begin